Meriter:27 års erfarenhet som shaman
17 års shamanutbildning
Över 2000 shamanska behandlingssessioner
Över 100 kurser och workshops i shamanism
Tillsammans över 1000 klienter och kursdeltagare
Många ceremonier och ritualer bl.a. vigelser
Artiklar som shamanism publiceard i Danmark och USA
Ordförande i Shamanistisk Trossamfund i Danmark
*