tilbage
Shamansk Healing – hvad går det ud på?

© John Russell -Møller 2009Shamansk healing går ud på at skabe og vedligeholde en naturlig harmoni og balance i mennesket.


det er naturligt - at være en kraftfuld og sjælfuld person åndeligt, psykisk, mentalt og fysisk

det er naturligt - at føle sig hel og komplet

det er naturligt - at være klar i hovedet og let i kroppen

det er naturligt - at have en god kærlighedsevne og god retfærdighedsevne

det er naturligt - at have stærk integritet og stærke grænser

det er naturligt - at sove godt, spise sundt og røre sig

det er naturligt - at have god kontakt med sin samvittighed, sin indre åndelige stemme

det er naturligt - at fungere godt blandt andre mennesker, og have det godt i sit eget selskab når man er alene

det er naturligt - at have humoristisk sans og grine og lege

det er naturligt - at være ansvarlig

det er naturligt - at føle sig hjemme i sin krop og i sit liv her på jorden

det er naturligt - at anse alt i verden for at være levende, besjælet og helligt


Shamansk healing går ud på at hjælpe folk med at blive bedre til at leve mere i overensstemmelse med deres egen sande natur, andres natur og hele Nature – og at leve mindre i strid med deres egen natur, andres natur og hele Naturen.

Shamaner foretager forskellig healings ceremonier (behandlinger), som har til formål at hjælpe folk med at opnå, de ting som er nævnt ovenfor.


*

Lige som kroppen kan lide af infektioner, mangelsygdomme og fysiske skader – så kan sjælen lide af indtrængninger, mangler og skader.

Nå shamanen taler med ånderne på en persons eller gruppe personers vegne (clairvoyance), er der på en vis måde også tale om healing – healing af folks mangel på information, mangel på inspiration, mangel på håb mm.

Når det drejer sig om shamanens samtale med ånderne, er man som klient passiv tilskuer til det der foregår; og når det drejer sig om healing af indtrængninger, mangler og skader på sjælen, skal man være aktiv deltager i sin egen healingsproces.

Ved åndesamtalerne mødes man som regel kun med shamanen en enkelt gang. Healingerne er som regel forløb, hvor man mødes med shamanen et antal gange f.eks. en gang om ugen i 4 til 8 uger.


*

Når shamanen arbejder, bringer hun eller han sig i trance og kontakter ånderne. Shamanen bruger nogen gange en tromme eller rasle til at hjælpe sig med at komme i trance. Det kan også være han synger eller danser sig i trance. Der er mange måder at gøre det på.
Når shamanen er kommet i kontakt med ånderne, taler han med dem, og beder dem om at hjælp til med at udføre healingen. Det er ånderne, som laver det meste af healingsarbejdet. Derfor er det vigtigt for shamanen at have mange åndehjælpere.

I trancetilstanden flyver shamanen ind i mennesker og går på opdagelse dér. Han flyver af sted til de dødes verden og taler med formødre og forfædre og beder dem om visdom og magisk kraft til brug for healingen.
Shamanen trancerejser til fortiden og fremtiden og alle verdnernes afkroge.
Shamanen taler med planterne, og får at vide hvordan de kan hjælpe – hvorefter han laver den plante ”åndemedicin”, der er brug for.
Under tiden taler shamanen højt under trancen, og fortæller om hvor han flyver hen, hvem han møder, og hvad der sker under healingens forløb.
Nogen gange skal klienten også være i trance. Hvis der er brug for det, lære shamanen klienten, hvordan man gør.

De shamanske healinger går dels ud på at fjerne onde ånder, forbandelser, besættelser og andre negative krafter – og dels på at tilvejebringe det folk mangler f.eks. totemdyr, tabte sjælsdele og andet som mangler, for at man kan komme til at leve i overensstemmelse med sin egen sande natur - og leve naturligt. Fri og stærk!

I vores kultur vare en shamansk trancehealing normalt 1 til 2 timer.op