tilbage
Magisk overleveret shamanisme

© John Russell-Møller 2007Der findes arbejdsoverleveret shamanisme; der findes sprogligt overleveret shamanisme; der findes åndeligt overført shamanisme; og der findes magisk flyttet shamanisme. Man kan faktisk ikke overlevere shamanisme magisk – det er lidt mere præcist at sige, at shamanismen bliver flyttet.

Arbejdsoverleveret shamanisme er, når en shamanlærling arbejder side om side med en fuldt faglært shaman-svend, og lære shamanhåndværket ved at eftergøre det shaman-svenden gør. Processen er øje+hånd centreret. ”Se på hvad jeg gør – og øv dig i at gøre det samme”!

Sprogligt overført shamanisme er, når en person lærer om shamanisme gennem læsning eller lytning. Shamanismen overføres mundtligt eller skriftligt. Processen er mund+øre centreret eller øje+indre-øre (tekst+verbale tanker) centreret. ”Hør på mig – og gør hvad jeg siger”! ”Læs det her – og gør hvad der står”!

Åndeligt overleveret shamanisme er, når en person lære shamanisme gennem inspiration fra en eller flere ånder. Intuitiv overlevering falder også i denne kategori. Personen kan være bekendt eller ikke-bekendt med den eller de ånder, som overleverer eller kanaliserer den shamanske lærdom. Processen er sjæl+sjæl (ånd+ånd) centreret.

Magisk flyttet shamanisme er, når en person lærer at udfører shamansk arbejde ved at bruge en anden shamans færdigheder og erfaringer, uden selv at have lært færdighederne eller gjort erfaringerne. Erfaringerne flyttes fra den enes erfaringsverden til den andens erfaringsverden, lidt på samme måde som når man trækker og slipper en fil fra en mappe til en anden på en PC (drag and drop). Processen er intet+intet centreret.

Shamanisme handler i høj grad om at anvende sit sind på mange forskellige måder og til mange forskellige ting. Grundlæggende er der fire kardinal måder og fire diagonal måder, som hver især har deres plads på hjulet. De fire kardinal måder at bruge sit sind på hører denne verden og den næste verden til; og de fire diagonal måder at anvende og ikke-anvende sit sind på hører ikke-verdenen til.

Den magiske flytning af shamansk healing håndværk fra en shaman til en anden, foretages ved at anvende sit sind på en af de diagonale måder, og kan derfor ikke forklares rationelt. Den er baseret på magiske sandheder og ikke logiske sandheder.

At bede en shaman om at forklarer en magisk sandhed er som at bede en komponist om at oversætte et musikpartitur til dansk. Det er sandt, noderne er musikkens skriftsprog, men det betyder ikke, at de kan oversættes til dansk, på samme måde som engelsk kan.

To mænd står og ser på Michael Angelos statue af David. Den ene ser et storslået kunstværk, og den anden ser bare et stykke marmor.
Hvordan skal den første mand bære sig ad med at forklarer den anden forskellen?
Det kan ikke lade sig gøre!

*

Når vi vil kommunikere en meddelelse til en anden person sprogligt, mentalliserer vi meddelelsen så den kan udtrykkes i et antal ord, som vi sender til modtageren et af gangen (intellekt til intellekt – hjerne til hjerne). Modtageren samler så ordne i sit hoved til en meddelelse, som det er meningen skal være magen til meddelelsen, der blev afsendt. Der overføres informationer - data.
Det kan godt være information om en følelse, men modtageren føler ikke det jeg føler. Han forstår hvad jeg mener - om alt går vel.
Ved sproglig overlevering er der risiko for at modtageren påvirker sin modtagelse af meddelelsen gennem uopmærksomhed, filtrering, uvidenhed og indre oversættelse til personlige begreber osv.

Når jeg taler om den magiske flytning af shamankunst, i modsætning til den mundtlige og skriftlige og åndelige overlevering af shamankunst, tænker jeg bl.a. på kommunikation, hvor meddelelser ikke bliver mentalliseret til et antal ord, som overføres til modtageren – men at meddelelsen bliver kommunikeret til modtageren i ét helt stykke.

En mulig måde at kommunikere uadskildte shamanske meddelelser på er ved at overføre meddelelsen i form af en shamansk arbejdserfaring. Jeg afsender min erfaring til modtageren, som så erfarer min erfaring. Hvis jeg f.eks. vil kommunikere en følelse jeg har eller har haft, kan jeg flytte følelsen til modtageren, som derefter kan føle det, jeg føler eller følte. Hvis jeg flytter en færdighed, vil modtageren erhverve den pågældende færdighed.

Meget af den shamanske uddannelse jeg har modtaget fra Naturen, og fra dem som bor i hende, er blevet overflyttet til mig på denne måde. Jeg kalder denne form for shamanisme naturshamanisme. Magisk flytning af shamanisme er én slags umentalliseret kommunikation – eller rettere non-kommunikation.

Jeg skal tilføje, at en verbal eller visuel kommunikation mellem f.eks. et kraftdyr og et menneske under en trommerejse, anser jeg for at være en lyd symbol og billede symbol overførsel af mentalliseret information - intellekt til intellekt. Det gælder i endnu højere grad i ”shamanic counselling”, hvor det jo netop er vigtigt med en kontinuerlig strøm af ord hele tiden. Dette er ingen kritik af ”shamanic counselling”, bare en beskrivelse af forskellen.
På shamanske trancerejser er der tale om overlevering af spirituel viden, visdom, healing m.m. fra ånderne og åndeverdenen til den sjælsrejsende – men der er ikke tale om en overflyttning af shamanske håndværksmæssige kompetencer. Man kommer ikke tilbage til denne verden og er rutineret i en shamansk færdighed man aldrig har lært eller prøvet.
Jeg vil ikke afvise, at der kan forekomme lidt magisk overlevering undervejs i forbindelse med trommerejse processen.

Hvis man ikke er rimeligt god til både at kommunikerer ved brug af mentalliserede og fragmentalliserede elementer f.eks. ord – og ved flytning af autentiske erfaringsmæssige helheder, kan man ikke opnå og opretholde en både naturlig og magisk harmoni og balance i sin shamanisme på længere sigt.

*

En shaman har en verden af faglige erfaringer i sig, og disse erfaringer kan flyttes magisk. Hvis shamanen har lært hvordan man gør, kan han åbne døren til sin erfaringsverden og sende en shamansk erfaring til en anden shaman. Hvis den anden shaman har lært hvordan man gør, kan han modtage erfaringen og anvende den i sit arbejde. En faglært shamansvend kan overføre sine erfaringer til sin lærling på denne måde.

Efter den magiske flytning vil Peter have Johns shamanske arbejdserfaring fra den gang John behandlede Marianne tirsdag d. 28. maj for et bestemt problem i samarbejde med en særlig åndehealer og ved hjælp af en speciel plantemedicin.
I princippet kan Peters tankegang nu blive noget i retning af.
”Jeg skal nu behandle Susanne for et lignende problem, som det jeg behandlede Marianne for. Den åndehealer jeg samarbejde med dengang fungere fint, men den plantemedicin jeg brugte, var ikke helt effektiv. Jeg tror jeg vil anvende en anden denne gang”!
Men Peter har aldrig behandlet Marianne. Det var John, der gjorde det. Men pludselig er Johns erfaring blevet en del af Peters erfaring.

Noget af det alder vigtigste i min shamanisme er, at lære at kunde sende og modtage shamanske erfaringer ved brug af magisk shamansk flytning.

Principielt kan erfaringer vedrørende arbejdsmæssige færdigheder; erfaringer vedrørende intellektuel viden; erfaringer vedrørende spirituel visdom; og alle erfaringer i det hele taget – flyttes på denne måde.

Når man vel har modtaget en erfaring fra en anden gennem magisk shamansk flytning, kan det selvfølgelig godt lade sig gøre at mentalliserer erfaringen og anvende ord til at forklarer erfaringen for en anden person intellekt til intellekt – hjerne til hjerne.

Når shamansk visdom flyttes magisk, går intet tabt. Når shamansk visdom overføres spirituelt, går lidt tabt. Når shamansk visdom overleveres mundtligt, går meget tabt. Når shamansk visdom overleveres skriftligt, går det meste tabt.

*

Det at flytte en erfaring magisk er en kompliceret proces og et stort arbejde. Der er altså ikke tale om ”vupti”, og så er en erfaring flyttet på ét minut. Der er ikke tale om Harry Potter trylleri.

Hvis du vil lærer magisk flytning af shamanisme, er en god måde at gribe det an på, at starte med at kommunikere åndeligt med planter. Det er godt at starte med planter, fordi de har mange gode healings erfaringer, vi kan have glæde af i vores shamanske arbejde. Det er også forholdsvis let at finde planter som kan, og er villige til, at flytte deres erfaringer til os. Man kan oven i købet være heldig og møde en plante, som gerne vi undervise én i at flytte shamanske plante erfaringer ved brug af magisk flytning. Hvis du kan indgå en pagt med sådan en plante, vil det være en stor fordel.
Denne slags ting er obligatoriske discipliner i naturshamanismen.

En ting, det er nødvendig at lære, er at kunde tømme sit sind helt for ordtanker og billedetanker og alt. Lukke det indre øje og slukke for den indre mund osv. Husk på! Der er netop ikke noget at se eller høre. Der er kun noget at erfarer. Ren erfaring.
Du er vågen, men din bevidsthed er ikke aktiv. Først tømmer du din bevidsthed, og derefter slukker du for den. Din bevidsthed er til stede, men den er ikke operativ. Du skal undgå, at din bevidsthed kommer i vejen.

Processen er meget anderledes end intuition, bl.a. fordi der ikke er nogen form for bevidsthed, som modtager inspirationer eller informationer.

Processen er også anderledes end ”walk in”, hvor shamanen lader en ånd flytte ind i sin krop, og ånden derefter udøver en shamansk færdighed gennem shamanen.

Jeg har valgt ordene arbejdsfærdighed, erfaring og flytning i mangel af bedre. Det var de nærmeste, jeg kunde finde, som var nogenlunde anvendelige til denne artikel. Jeg synes det er svært at finde ord, som er egnede til at beskrive okkult shamanisme.

En shaman kan altså åbne porten til sin erfaringsverden og flytte en erfaring til en anden magisk, og det er muligt for en person at lærer at tilegne sig erfaringen magisk.
Det er også muligt for shamanen at give en anden nøglen til sin port, så denne selv kan gå ind i shamanens erfaringsverden og hente færdigheder og erfaringer. Eventuelt kan shamanen have nogle af sine erfaringer låst inde i et rum, som nøglen ikke passer til.
Nogle få shamaner lærer sig også at kunde dirke låsene til andres porte op. Jeg er selv sådan én. Etisk er det selvfølgelig kontroversielt.

Folk spørger mig nogen gange: ”Hva f…. laver du, når du er helt alene derude i fjeldene i ugevis”? Så svarer jeg: ”Joe – jeg går og taler lidt med planterne og så'n noget”!
Jeg prøver ikke på at forklare dem, at jeg arbejder med at inter-flytte shamanske healings erfaringer med naturen osv."Hvis du vil møde magiens ånd, må du søge hende, der hvor hun findes.
Siden må du vente, til det passer hende at komme til dig".
opPrintvenlig fil