tilbage
CD nr. 1


Naturshamanisme i naturen

© John Russell-Møller 2006
Hej - jeg heder John Russell-Møller, og jeg vil gerne fortælle dig lidt om naturshamanisme.

Lidt senere vil jeg også fortælle dig om en naturshamansk øvelse, du selv kan lave. Så kan du eksperimentere dig frem og gå på opdagelse i naturens mystik og magi. Eventuelt kan du lave øvelsen sammen med nogen andre.

Der findes forskellige shamanske traditioner og hertil kommer at hver enkelt shaman har sin egen personlige stil. Det betyder blandt anden, at alt hvad jeg siger, står helt for min egen regning, og kun er udtryk for mine personlige meninger og erfaringer - og hvis du ikke allerede ved det, så kan jeg fortælle dig, at shamaner elsker at være så uenige som mulig om så meget som mulig. Også med sig selv.

Under en vision i oktober 1989 kom jeg i lære hos to åndeshamaner, som har været mine mentorer lige siden. Fra 1996 til 2005 har jeg boet 3 måneder hver sommer i en lille teltlejr på et fjeld i vildmarken i Lapland - ca. 200 km nord for polarcirklen. I disse 10 år blev jeg undervist i shamanisme og åndemanerkunst af naturen og heraf kommer udtrykket naturshamanisme, som er blevet den tradition jeg hører til.
Hvad angår min personlige stil, så lægger jeg lige så meget vægt på de shamanske principper som på de shamanske tekniker - jeg lægger lige så meget vægt på den religiøse og åndelige side som på den håndværksmæssige side. For mig betyder religion at anse noget for at være helligt - og åndelighed handler først og fremmest om, hvordan vi behandler andre mennesker.

Moderne vesterlandsk shamanisme er i overvejende grad udviklet af antropologer, psykologer og forskellige andre akademikere, som har ønsket at isolerer shamanismen fra sine religiøse rødder og skabe en ateistisk shamanisme. Der er ikke noget galt med ateistisk shamanisme, men personlig er jeg tilhænger af naturreligiøs shamanisme. Det vil sige, naturen er min religion. I ateistisk shamanisme har man et lidt mere videnskabeligt forhold til ånderne og taler meget om teknikker. I naturreligiøs shamanisme har man et lidt mere religiøst forhold til ånderne og taler meget om principper, og om at de shamanske teknikker og principper er to sider af samme sag. Historisk set er ateisme en meget ny opfindelse. Der er ingen naturfolk, der er ateister.

Naturshamanisme går først og fremmest ud på at få åndelig kraft fra naturen og drømmeverdenen. Denne åndelige kraft kan man så bruge i sit daglige hverdagsliv. Det er også denne kraft man anvender, hvis man senere vil arbejde med shamansk healing. Denne CD er nummer 1 og handler om, hvordan man får adgang til åndelig kraft fra naturen, og CD nummer 2 handler om, hvordan man får adgang til åndelig kraft fra drømmeverdenen. CD nummer 3 handler om naturshamansk vejledning og sjælehentning, og CD nummer 4 handler om naturshamansk exorcisme healing.

Shamanisme er en åndeligt overleveret visdom, som er en del af naturen. Jeg kan godt lide at sige, at shamanismen er vokset op af jorden. Shamanisme er en del af naturen, på samme måde som planterne, dyrene, stjernerne, drømmene, vi mennesker og alt andet. Man kan godt lave en mundtlig overlevering af den shamanske visdom, men så går noget af visdommen tabt. Der går endnu mere tabt ved en skriftlig overlevering. Det gælder naturligvis også for det jeg fortæller og skriver. Den eneste rene form for shamansk overlevering, er altså den åndelige overlevering naturen laver.

I den naturshamanske tradition siger vi, at shamanens opgave er at skabe og vedligeholde harmoni og balance i naturen - ikke mindst menneskets egen natur. Det er naturshamanens opgave at hjælpe folk med at leve deres liv mere og mere i overensstemmelse med deres egen natur, andres natur og hele naturen - og at leve deres liv mindre og mindre i strid med deres egen natur, andres natur og hele naturen. Jeg anser, at alle menneskets vanskeligheder i en eller anden forstand kan siges at skylles problemer med vores forhold til naturen - ikke mindst vores egen natur.

I naturshamanismen hænger vi os meget i det med, at alle de principper, som gælder i den fysiske del af naturen også gælder i den åndelige del. Et grundlæggende princip i naturen er mangfoldighed. Der findes mange forskellige urter, træer, insekter, pattedyr, fugle, stjerner osv. - og der er ikke to af bøgetræerne i Danmark, som er nøjagtig ens. På samme måde anser vi i det også for at være naturligt med så mange forskellige meninger, religioner og livsfilosofier som muligt. Jo flere jo bedre. Mangfoldighed er noget positivt, noget nyttigt - det er naturligt!

Der findes kun en natur, men den kan man vælge at dele op i den fysiske del af naturen og den åndelige del af naturen. Det vil sige, at den verden vi oplever i vores drømme om natten, også er en del af naturen. Og det vil igen sige at personer som har en håndgribelig krop, og personer som ikke har en håndgribelig krop - f.eks. afdøde slægtninge og andre ånder - i virkeligheden alle eksistere i den samme natur.
Oprindelig har det været naturligt for mennesket at være i en bevidsthedstilstand, hvor man ser og taler både med dem, vi i dag ville kalde de fysiske 'levende', og med dem vi i dag ville kalde de 'døde' f.eks. formødre og forfædre. Denne evne har de fleste mennesker i vores kultur mistet - på grund af det åndelige forfald der er foregået. Når jeg i dag taler om den fysiske verden som naturen, og den ikke-fysiske verden som drømmeverdenen eller åndeverdenen, er det af praktiske grunde, så vi bedre kan forstå hinanden. Drømmeverdenen er den verden vi oplever, når vi drømmer eller når vi trancerejser. Når vi drømmer er vi bevidstløse mens vi er der - men når vi trancerejser er vi vågne, mens vi er der.

I shamanismen oplever vi alt som levende og besjælet. Det er derfor jeg kalder alt, eller alle, for en person. En sten er levende; en plante er levende; en stjerne er levende osv. Alle har en sjæl, lige som vi mennesker, og alle er en person med følelser, tanker, drømme, meninger og alt hvad der hører til. Der er nogen, der siger at mennesket også er et dyr, men jeg siger, det er dyrene der også er mennesker. Jeg er sikker på, at alle som har haft hund eller kat, ved hvad jeg mener. Shamanisme er baseret på animisme, og naturreligion er en animistisk religion.
Da jeg er religiøs, og naturen er min religion, betyder det at alt i naturen er helligt for mig. Hver plante er en levende besjælet person, som er hellig; hvert dyr er en levende besjælet person som er hellig; hver stjerne er en levende besjælet person, som er hellig osv. - men dette gælder ikke kun det håndgribelige i livet. En drøm er en levende besjælet person, som er hellig; et parforhold er en levende besjælet person, som er hellig; seksualiteten er en levende besjælet person, som er hellig osv.
Jeg ved, der er mange, som taler med deres for længst afdøde bedstemor, som om hun rent faktisk er tilstede. Det kan selvfølgelig også være en anden end ens bedstemor. Personligt taler jeg også med Mosekonen, Vindmanden, Snekonen og hendes døtre og utallige andre naturånder som også har menneskeskikkelse.
Vi har jo alle sammen oplevet at møde personer i vores drømme - men i shamanismen anser vi disse personer som lige så virkelige som alle andre, selv om de ikke har en fysisk krop. De har en åndekrop - lige som afdøde bedstemor og Mosekonen.

Det vi først og fremmest beskæftiger os med i naturshamanismen er, at lære at 'se' og opleve de åndepersoner som færdes ibland os - og at lære at samarbejde med dem. I praksis vil det sige de naturånder, som har hjemme her i den fysiske verden og dem, som er på besøg her.

På dansk heder en shaman vi virkeligheden slet ikke en shaman. Han heder en åndemaner. Der er også forskellige andre danske ord for sådan en. En åndemaner er begribeligvis en som fremmaner ånder - han påkalder ånderne så de kommer til os her hvor vores krop befinder sig. En moderne shaman og en åndemaner er ikke helt det samme.

I naturshamansk arbejde starter vi med begge fødderne solidt plantet på jorden, og vi slutter med begge fødderne solidt plantet på jorden, der hvor vores krop befinder sig. Vi arbejder så meget som muligt her i den fysiske natur, og vi arbejder så lidt som muligt i de andre verdner. Vi trancerejser altså kun til de andre verdner, når det er nødvendigt. Shamanske eller naturreligiøse aktiviteter, som ikke giver praktiske positive resultater i vores fysiske liv, giver jeg ikke noget for.

De drømme som kommer til os, når vi sover, anser jeg ikke som en del af det shamanske arbejde, men som en del af vores almindelige hverdagsliv. Hvis man efterfølgende går i trance for at tale med drømmene, er det en anden sag. Drømmene er også personer, de har en drømmekrop - og de er nogen af vores alder vigtigste venner og vejledere. I forbindelse med mit healingarbejde drømmer jeg en gang imellem en drøm for en klient.

Det er min opfattelse, at døgnet begynder om aftenen, og at det som sker om natten i vores drømme er en forberedelse til det, som skal ske i vores vågne liv dagen efter. I naturshamanismen siger drømmene altså mere om fremtiden end om fortiden. Om dagen går tiden den ene vej, og vi kan se, hvad der skete i går og i forgårs - og om natten går tiden den modsatte vej, og vi kan se, hvad der sker i morgen og i overmorgen.

Som man lære at finde vej i den fysiske natur med blæst og regn, tåge og snevejr - sådan er det også at finde vej i sit åndelige liv. Man kan fare vild, og det er vigtigt at kunne navigere og bruge kort og kompas - dvs. åndeligt kort og åndeligt kompas. Jo bedre ens fysiske kondition er, jo bedre kan man klare sig i den fysiske verden - og jo bedre ens åndelige kondition er, jo bedre kan man klare sig i den åndelige verden. Det med den åndelige kondition, vender jeg tilbage til om et øjeblik.

I den shamanske livsstil er det naturligt at have et ønske om at være et nyttigt menneske. Det at være et nyttigt menneske er en af de alder vigtigste ting i naturshamanismen. Det er den tilfredsstillelse vi oplever, når vi gør noget der er til gavn og nytte for nogen, som er den vigtigste form for åndelige tilfredsstillelse i naturreligionen. Vi bliver glade, når vi ser andre blive glade, for det nyttige vi har gjort.

Som sagt er naturen min religion, og naturlighed er min form for åndelighed - eller spiritualitet om man vil. Religion og åndelighed er ikke helt det samme.
For mig betyder religion som sagt - "det at anse noget for at være helligt", og for mig handler det i praksis mest om fællesskab, ritualer, ceremonier, initieringer og den slags.
Åndelighed handler, som jeg tidligere har nævnt, om hvordan jeg behandler andre. Er jeg ærlig eller uærlig; hjælpsom eller ligeglad; tålmodig eller utålmodig osv. Jeg opfatter altså først og fremmest åndelighed som social adfærd.
I min religion har vi en "kan-vil" dogmatik og ikke en "skal-må" dogmatik. Det handler altså om "hvad kan du, og hvad vil du" og ikke om "hvad skal du, og hvad må du".

En af de ting vi taler meget om i shamanismen er kraft - personlig spirituel power. Kraft er noget meget ønskeligt, for jo mere kraft man har, jo mere nytte kan man gøre for sine medmennesker og alle de andre medlemmer af skabelsen - og også for sig selv. Det at være og blive en kraftfuld person er noget alle, som praktisere shamanisme konstant stræber efter.

En anden ting vi også taler meget om er sjæl. Nogen gange siger jeg, at jeg er en sjæl, som har en krop. Det vil så sige det sjælen, der er mig - og det vil igen sige, at hvis jeg er en kraftfuld person, så er det i sjælen kraften findes. Det betyder også, at hvis jeg har problemer med min kraft, f.eks. har svag kraft eller svært ved at holde fast på min kraft, så er det altså min sjæl, der er et eller andet problem med.

Hvis man taler med, eller læser om, naturfolk forskellige steder i verden, så taler de altid om, at menneskets sygdomme og andre vanskeligheder for det meste skyldes onde ånder. I naturshamanismen ser vi stadig på tingene på samme måde. Nogen gange bruger vi af praktiske grunde andre ord - f.eks. kan man tale om nyttige ånder og skadelige ånder i stedet for gode ånder og onde ånder - lige som vi taler om nyttige bakterier og skadelige bakterier og ikke om gode bakterier og onde bakterier. Det kan måske lyde lidt gammeldags med gode og onde ånder, men naturshamanisme er netop gammeldags, så derfor holder vi fast i den gamle terminologi. Så kan shamanerne i Amazonas junglen og Kalahari ørkenen også forstå, hvad vi taler om - fordi vi tænker på den samme måde. Normalt taler vi ikke om energier og energiarbejde, som man gør i andre former for healing. Det er ikke den negative energi, som skal fjernes - det er den onde ånd, der laver den negative energi, som skal fjernes.
Lad mig lige tilføje, at psykisk sygdom og åndelig sygdom er to helt forskellige ting, som man endelig ikke må forveksle med hinanden. Personlig behandler jeg ikke fysisk og psykisk sygdom. Jeg behandler udelukkende åndelige sygdomme f.eks. spiripsykiske og spirisomatiske sygdomme.

Ellers kan der være forskellige andre årsager til, at en person har svag kraft - den mest almindelige årsag er, at man har en dårlig kontakt til sjælens kraftkilder, men det kan også forekomme, at man kan have en lækage i sjælen, så kraften siver ud, eller der kan være nogen, som stjæler ens kraft, man kan også mangle noget af sin sjæl - eller en af sine sjæle - vi har nemlig mere end en sjæl. En anden ting, som også forekommer, er, at folk giver deres kraft væk. For eksempel er der nogen, som insisterer på at give deres kraft til andre. Så kan de bruge deres kraftløshed, som en undskyldning for at opføre sig uansvarligt og asocialt. "Alting er de andres skyld, fordi de har min kraft, så derfor må de andre gøre det, jeg burde gøre"! Det er en form for åndelig dovenskab! Man ser ofte denne adfærd hos personer med offermentalitet.

Hvis en person f.eks. har problemer med at smide sin kraft væk, siger det sig selv, at det ikke nytter noget at heale på ham. For selv om man henter kraft til ham, smider han den jo bare væk, og hvis man henter sjæl til ham, smider han også bare det væk. Shamanen må altså undervise personen i, hvordan man holder på og administrere sin spirituelle kraft på en hensigtsmæssig måde. Åndelig vejledning, eller undervisning om man vil, er altså en anden af shamanens opgaver - at være præst.

Jeg opererer med nogle begreber, jeg kalder for sjælelig sundhed og sjælelig kondition. Jeg lovede jo at vende tilbage til det med konditionen. De fleste mennesker er helt med på, at vores fysiske sundhedstilstand og kondition har noget at gøre med, hvad vi spiser og hvilken motion vi får eller ikke får. Det samme kan man på en hvis måde sige om sjælen. Den har også brug for sund kost og god motion. Så hvis ens sjælelige vanskeligheder skyldes dårlige åndelige kostvaner, må man ændre dem til det bedre. Det vil sige, holde op med at putte det i sjælen som er usundt, og putte det i sjælen som er sundt i stedet for. Og hvis nogen af ens sjælelige vanskeligheder skyldes manglende eller forkert åndelig motion, må man ændre sine motionsvaner altså lave sig et åndeligt træningsprogram og følge det. Lidt forenklet kan man sige, at vores tanker er sjælens mad, og vores handlinger er sjælens motion. Sunde tanker og sunde handlinger er godt for sjælen.

Shamanens job består altså både i at heale på folks sjæl, hvis der er nogen åndelige skader eller sygdomme, som skal behandles - men også i at arbejde med forebyggende behandling, så problemerne ikke bare vender tilbage igen. Det forebyggende arbejde består i at lære folk at praktisere en åndelig livsstil eller religion. Den shamanske livsstil er selvfølgelig en nærliggende mulighed, men enhver åndelig livsstil er brugbar. Det var jo det her med mangfoldigheden - ikke sandt! Jo flere slags åndelig livsstil - jo bedre. Jo flere forskellige religioner - jo bedre. Personligt synes jeg det ville være helt fint, hvis alle religiøse mennesker havde hver sin personlige religion. Man kan godt praktisere naturåndelighed uden at praktisere naturreligion, men jeg synes ikke det fungere særlig godt.

Shamanisme er også et håndværk - et healing håndværk. Shamanens håndværk går ud på at behandle folk, som lider af åndelige skader eller sygdomme. Hvis noget f.eks. er trængt ind i sjælen på en person, en ond ånd eller noget andet, kan shamanen udføre en shamansk healing ceremoni, hvor han sammen med sine åndehjælpere fjerner den onde ånd, så godt det nu kan lade sig gøre. Det shamanske healing håndværk er et stort og omfattende emne, som jeg ikke skal komme mere ind på i dag.
Man kan godt praktisere naturreligion uden at arbejde som shaman - men man kan ikke være shaman uden at praktisere en naturreligiøs tro og livsstil. Man kan godt være kristen uden at være kristen præst, men man kan ikke være kristen præst uden at praktisere den kristne religion, og man kan godt være buddhist uden at være buddhist munk, men man kan ikke være buddhist munk uden at efterleve de buddhistiske livsprincipper hver dag. Det kan være fristende at starte med at lære nogen af de shamanske behandlings teknikker, og så fortsætte med at leve som almindelig dansk gennemsnits egoist - men det vil jeg fraråde.

Til gengæld synes jeg godt man kan tage noget fra en religion og sætte sammen med noget fra en anden religion og lave en blandingsreligion. Dem er der mange af over hele jorden. Bare tænk på vores eget land Danmark. Set med mine øjne praktisere de fleste danskere det jeg kalder hedensk kristendom. Man har taget noget af den gamle hedenske tro og noget af den nye kristne tro og kombineret med dem med hinanden. Omkring 80 % af den danske befolkning er medlem af et eller andet kristent fællesskab, men der er jo næsten ingen, som for alvor mener at man skal vende den anden kind til hvis nogen står en i ansigtet. Nej - man synes som de gamle hedninge, at hvis nogen slår en, har man lov at forsvare sig eller flygte. Og hvis nogen stjæler ens frakke skal man heller ikke give dem sin skjorte. Nej - man skal have sin frakke tilbage. Noget af Jesus lære har man kasseret, og noget af hans lærer har man taget til sig - og noget af den gamle førkristne tro har man bevaret og noget af den har man kasseret.
Så blev det jo heller ikke bedre af, at kristendommen, denne nye palæstinensiske religion, som har spredt sig fra mellemøsten og nåede til Danmark for lidt over 1000 år siden - det blev jo ikke bedre af at denne kristendom med satan djævelens vold og magt blev påtvunget danskerne ved brug af hårrejsende tortur, grusomme menneske brændinger og enhver tænkelig form for dæmonisk ondskab. Men som sagt er der ikke ret mange danskere, som stadig er tilhængere af den onde form for kristendom, som oprindelig kom hertil.

Jeg vil godt lige vende tilbage til det med den åndelige kondition, som jo så afhænger af vores åndelige livsstil - vores gerninger og tanker - vores handlinger og holdninger. Vores åndelige kraft - vores personlige spirituelle power - bliver altså større og stærkere, jo mere vi forbedre vores åndelige kondition - jo mere vi praktiserer en eller anden religion med tilhørende åndelige principper. Der er altså tale om selvforbedring eller sjælsforbedring, vil jeg hellere kalde det. At arbejde på at gøre sjælen mere ren og mere kraftfuld. Det er vigtigt at forstå, at det ikke bare gælder om at have meget kraft, men også om at kraften er af høj kvalitet. Det er faktisk bedre at have lidt mindre kraft af høj kvalitet - end at have en hel masse kraft af dårlig kvalitet.
Man har mere købekraft, hvis man har 100 g rent guld, end hvis man har 100 g metal, som består af 80 % guld og 20 % kobber. Man har mere købekraft, hvis man har 100 g guld, end hvis man har 200 g sølv - men sølv har helt andre egenskaber end guld, og kan anvendes til ting guld ikke kan bruges til. Kraft er altså ikke bare kraft. Hvis man vil arbejde som rigtig shaman, er resultatet af ens behandlinger helt afhængig af hvilken type kraft man anvender, og hvor ren kraften er, og selvfølgelig også hvor meget kraft man har.

Hvis man bare vil anvende shamanisme til at leve et godt naturreligiøst liv, behøver man kun have "kraft nok" til at klarer sin hverdag. Og hvad vil "kraft nok" så sige?

Jo! Det er sådan, at der findes to kraftkilder - den ene er det vi kalder naturen og den anden er drømmeverdenen, og det er de ånder, som bor det ene henholdsvis det andet sted som formidler kraften. Derfor er det nødvendigt at lære ånderne at kende og udvikle og vedligeholde gode og stærke relationer til dem. Det er lige som i vores normale sociale liv. Vi har brug for andre mennesker, og vores sociale netværk er en kilde til kraft for os. Isolerede mennesker står svagt. For at fungerer godt socialt skal man altså først møde nogen andre, man skal indlede bekendtskaber med dem og udvikle stærke relationer med nogen af dem. Formålet med at lære at kommunikere og samarbejde med ånderne er at opbygge et stærkt socialt åndenetværk, og få adgang til spirituel kraft. Man kan også bede ånderne om vejledning, healing og andre former for hjælp og visdom.

For at få et godt og stærkt forhold til en anden, skal man kunne forhandle sit forhold, så det kan blive til glæde for begge parter. Hvis du bare vil have sin egen vilje hele tiden, bliver den anden hurtigt træt af dig og bakker ud. Egoistisk religion virker ikke! "Kære gud. Giv mig en stor Mercedes, en million kroner i banken, børn som altid får topkarakterer i skolen og en kone som adlyder mine ordrer 24 timer i døgnet. Jeg vil ha' - jeg vil ha' - jeg vil ha' - min vilje ske!" Nej - alle guder og ånder bliver hurtigt træt at høre på denne selviskhed, og det bliver meget lidt åndelig eller guddommelig kraft, de har lyst til at formidle til os. Det betyder, at folk som er sådan, kommer i underskud for kraft - og hvad gør de så - jo, de stjæler kraft fra andre; for åndelig kraft er man jo nødt til at have. Vi kan ikke fungere uden. Det er også det, de onde ånder gør. De snylter på deres ofres kraft. Nogen mennesker allierer sig med onde ånder, og i fællesskab suger de kraften ud af en person.

Du har sikkert mødt mennesker som er aldeles udmattende at være sammen med. De suger kraften ud af alle, de kommer i nærheden af. De vil eller kan ikke leve deres liv på en måde som er tilfredsstillende både for dem selv og deres gud - en måde som også vil give dem bedre relationer til deres medmennesker. Og deres åndelige kondition bliver dårligere og dårligere, og deres sjæl forfalder mere og mere.

Det er let at elske mennesker, hvis de er sådan som vi gerne vil have, de skal være. Det er det man kalder betinget kærlighed - eller egoistisk kærlighed. "Hvis du er som jeg vil have du skal være, vil jeg godt give dig af min kærlighed. Og hvis du ikke er som jeg vil have det, giver jeg dig den kolde skulder - ingen kærlighed!" "Nu har mokken igen drysset mascara på håndvasken. Hun ved jeg hader det. Nu får hun kulden resten af aftenen!"
Men med åndernes, eller en eller flere af gudernes hjælp, kan vi forbedre vores kærlighedsevne og lære at praktiserer ubetinget kærlighed. Vi kan lære at elske andre på trods af, at de ikke er som vi helst vil have, de skal være. "Nu har min elskede igen drysset mascara på håndvasken. Jeg hader det. Og hende elsker jeg stadig væk - vor herre bevares!" Og så gør man vasken ren, er sur i 5 minutter, og så går man ind i stuen og kysser hende i nakken.
Men vi kan forbedre vores kærlighedsevne endnu mere. Vi kan lære at elske andre, fordi de ikke er som vi vil have, de skal være. "Ahh hvor vidunderligt - nu har min elskede igen drysset mascara på håndvasken. Er jeg ikke heldig at jeg har en kvinde med sådan nogle søde dårlige vaner og ufuldkommenheder. Er jeg ikke heldig, at hun stadig kan få pisset i kog på mig. Tak kære gud!" Og så går jeg ind i stuen og kærtegner min elskedes hår og sidder og er nyforelsket i hende resten af aftenen.
Joe - åndelig selvforbedring - sjælelig konditionsforbedring - det er noget, det virkelig kan betale sig at bruge tid på.

Hvis du vil leve et godt naturreligiøst liv, skal du lærer at bruge din spirituelle intelligens så du kan få et godt forhold til ånderne, så du kan få "kraft nok" og ikke behøver stjæle kraft fra andre - og så du kan blive bedre til at lytte til din samvittighed, din indre Jesper Fårekylling. Det er naturligt at leve i overensstemmelse med sin samvittighed.
Så kan du være til nytte for dig selv, dine nærmeste og alle andre - og arbejde på at forbedre din kærlighedsevne.

Hvis du vil arbejde som shaman og naturpræst, skal der lidt mere til.

*

Nu er tiden kommet til at jeg fortæller lidt om, hvordan man gør ren praktisk.

Jeg har nævnt ordet trancerejse et par gange. I min shamanisme siger vi, at shamanisme bl.a. handler om at lære at anvende sit sind på mange forskellige måder og til mange forskellige typer opgaver. En af de måder vi anvender vores sind på, er at være i normal vågen dagsbevidsthed - det de fleste af os er det meste af tiden.
En anden måde vi kan anvende vores sind på er, at være i en let trance - lige som den tilstand vi er i når vi dagdrømmer. Vi er både vågne og ved bevidsthed, men samtidig sider vi på en solbeskinnet strand i Spanien med et glas kold isvand i hånden - indtil vores chef prikker os skulderen og brokker sig over, at vi ikke laver noget. "Hva' for noget. Sider du der og drømmer. Se så at komme i gang du"! Og så vågner vi med et spjæt - og kommer tilbage til os selv. En del af vores sjæl har været på rejse - den har været fraværende i bogstaveligste forstand.

Når vi begynder med naturreligion og naturshamanisme, er det denne specielle form for trancetilstand vi er interesserede i, men når vi dagdrømmer sker det ligesom bare af sig selv, det kommer snigende - men når vi vil trancerejse træner vi os op til at kunne slå denne trancetilstand af og på, når vi selv vil - ligesom man tænder og slukker for en lyskontakt på vægen.

I naturshamansime gælder det først og fremmest på at få kraft fra naturen. Man skal lære at være i en let trancetilstand, mens ens krop går rundt i den fysiske verden - det er det man kalder trancegang eller trancevandring. Man kan sige, det er lidt som at gå i søvne, mens man er vågen.

Resten af denne CD er egentlig en "fortsæt selv derhjemme" øvelse i denne form for trance. Så kan man øve sig derhjemme, på det man har lært på et kursus. Hvis du ikke har gået på noget kursus i shamanisme, kan du selvfølgelig godt eksperimentere med denne CD alligevel.

Hvis du lider af en psykisk sygdom, må du aldrig eksperimentere med at gå i trance uden at tale med en psykiater eller klinisk psykolog først. Du kan tage skade af det.

Det kan lyde, som om der er flere øvelser, men det hele er en samlet øvelse, som skal laves ud i et stræk. Jeg gennemgår trancevandrings øvelsen nu, og bagefter kommer der en kort koncentreret introduktion til øvelsen, som du evt. kan lytte til lige før du starter.

Øvelsen skal foregå udendørs, også hvis det er regnvejr eller sne og frost, så du skal finde et egnet sted i naturen, hvor du kan lave øvelsen. Du sætter dig ned og gør dig klar til at lave øvelsen ved at side stille et stykke tid og slappe af, og når du føler dig klar, kan du evt. lytte til introduktionen, hvis du har en discman eller transistorradio med CD afspiller.
Først går du en kort tur i naturen ca. 50 m. Du skal gå langsomt, ligesom man gør når man laver Thai Chi i slowmotion. Du skal se ned i jorden, hvor du går og koncentreret og fokuseret betragte alle de ting du ser, og undervejs skal du stoppe op ved en plante og se koncentreret på den i ca. et minut. Du skal afslutte din tur, der hvor du startede og sætte dig ned på din plads.
Uden nogen afbrydelse skal du nu se den samme tur, du lige har gået for dit indre blik. Du skal gå hele turen for dit indre blik, og 'se' alle de ting du så undervejs. Brug lige så meget tid på at gå turen for dit indre blik, som du gjorde da du gik turen fysisk. Du skal igen stoppe op ved din plante og tage kontakt med den i ca. et minut. Du skal være åben over for den mulighed, at planten måske opfører sig på en eller anden besynderlig måde. Du skal bare observere og ikke tænke med din hjerne. Du går resten af turen for dit indre blik og sætter dig tilbage i din krop, som sidder på sin plads. Du kan afspille den trommelyd der er sidst på Cd'en imens, hvis du synes det kan være en hjælp. Du kan evt. også tage et bind for øjnene.
Uden nogen afbrydelse skal du blive i den afslappede lette trancetilstand, du nu er kommet i, og gå den samme tur igen fysisk. Du rejser din krop op og går langsomt i dagdrømmeragtig trance den samme tur langsomt og defokuseret. Defokuseret er det modsatte af fokuseret. Det er muligt du opdager, at du går langsommere end første gang. Det er muligt at du ser nogen af tingene på en anden måde en første gang. Når du når til din plante bøjer du dig ned og plukker den og tager den med dig - og går så resten af turen og sætter dig på din plads.
Uden afbrydelse holder du nu din plante ca. 30 cm foran dine øjne. Du skal fastholde dit sind i trancetilstanden. Efter et eller et par minutter skal du lukke øjnene og se planten for dit indre blik. Så skal du bede plantens ånd om at komme ud af planten. Tal kun til planten 1 gang og forhold dig afventende. Hvordan planten åbner sig vil vise sig, og hvordan ånden ser ud vil vise sig. Måske vil det være som et dyr, et insekt, en sten, et snefnug eller måske et menneske eller en anden plante eller blomst. Presenter dig for ånden, og se om den vil sige noget til dig. "Hej - jeg heder John, jeg vil være taknemmelig, hvis du vil fortælle mig lidt om dig selv"! Du må ikke prøve på at tvinge noget til at ske. Bare lad det ske. Efter et stykke tid så lad ånden forsvinde tilbage ind i planten igen. Åben så dine øjne. Du kan evt. spille Cd'ens trommelyd mens du laver ånde fremmaningen - eller evt. tromme selv.
Uden afbrydelse, og mens du bliver i trancen, så rejs dig op og gå søvngængeragtigt frem i naturen du befinder dig i, indtil du kommer til en plante magen til din åndeplante. Se defokuseret på planten og bed planteånden om at komme ud af planten. Forhold dig afventende og se så ånden komme langsomt ud af planten mens du stadig har åbne øjne. Det er vigtigt, du ikke tænker med din hjerne. Når du er færdig, så lad ånden sive langsomt tilbage ind i planten, og gå så tilbage til din plads og sæt dig ned.
Tag dig god tid til at komme tilbage i din krop - og rejs dig så op og stræk kroppen godt igennem.

På længere sigt kan du træne dig op til både at se det fysiske som er tilstede, og det ikke-fysiske som er tilstede. Det endelige mål er, at du bliver i stand til at tænde og slukke for denne tilstand, mens du går en tur i naturen.

Hvis du ikke oplever noget første gang, så bare fortsæt med at lave øvelsen en gang om dagen i et stykke tid, inden du giver op. Hvis du stadig gerne vil fortsætte med at prøve at lære shamanisme, vil jeg anbefale, at du får en erfaren person til at hjælpe dig, eller tager et kursus hvis du ikke allerede har gjort det..
Om alt går vel, har du nu en planteåndehjælper, som du jo kan lære bedre at kende ved at tage kontakt med den igen. Du kan også lære flere planteånder at kende, og også dyreånder. Hvis du kan få fat i en fjer eller noget pels fra et dyr, kan du jo prøve at bruge det det, og se hvad der sker. Hvis du interessere dig for krystaller eller andre sten, kan du gøre det samme med dem. Med tiden kan du måske træne dig op til at en tur i skoven og tænde og slukke for dit shamanske blik, så du selv kan bestemme, hvornår du bare vil se de fysiske ting i skoven, og hvornår du også vil se de ånder, som går rundt mellem træerne. Når du går tur i skoven, eller hvor i du nu går, så prøv at være opmærksom på, om der et af de dyr du møder, som har en særlig tiltrækningskraft på netop dig. Du kan bruge trancegangsøvelsen til at finde ud af om dette dyr er din særlige åndelige dyreslægtning - dit totemdyr.
Hvis du på et senere tidspunkt vil arbejde med at rejse til drømmeverdenen, skal du tage en af dine åndehjælpere fra den fysiske verden med dig som ledsager - helst dit totemdyr - men ellers en plante ånd.
Jeg rejser altid derfra hvor kroppen befinder sig lige nu, uden at mellemlande på et såkaldt afrejsested. Der er nogen som bruger et sted i erindrings verdenen som et trinbræt mellem de to verdner. CD nummer 2 handler om at rejse til drømmeverdenen.

Som shaman anvender jeg en lang række planter, som jeg har lært godt at kende, og som har fortalt mig hvad de kan hjælpe med. Jeg laver røgelse, aske, essenser, tinkturer mm. og planterne fortæller mig hvornår og hvorfor det er bedst at anvende det ene eller det andet - når jeg behandler folks åndelige sygdomme og skader. I naturreligionen er shamanen også medicinmand. Men som sagt, jeg behandler kun åndelige sygdomme.

Nå - jeg kan blive ved med at snakke en hel uge, men det går jo ikke.

På det næste spor på CD skiven kommer der en kortfattet instruktion, og på det sidste spor kommer der 15 minutters trommelyd. Det sidste minut bliver trommeslagene langsommere og langsommere - indtil de ophører helt.

Og husk på! Hvis man vil lære noget nyt, skal man øve sig mange gange, før man kan det. Formålet med denne CD er ikke at lære dig at gøre det - men at lære dig hvordan du kan øve dig, så du kan lære at gøre det.

Og så lad mig lige gentage. Det vigtigste formål med det hele er, at få spirituel kraft, formidlet af ånderne, så du kan blive bedre til at være den du er og det du er. Bedre til at være kvinde eller mand, bedre til at være mor eller far, bedre til at være partner og nabo - og alting. Bedre til at leve i overensstemmelse med din egen natur, andres natur og hele naturen - alt sammen ved at få styrke, hjælp og vejledning fra dit sociale netværk af åndepersoner.

Nu kommer instruktionen.

*

Find et sted i naturen og sæt dig ned og slap af et godt stykke tid. Lad din vejstrækning falde til ro.

Går en tur på ca. 50 m - gå langsomt som i Thai Chi og se fokuseret på tingene på jorden, hvor du går. Stop et minut ved en plante og observer den, og gå tilbage og sæt dig på din plads. Turen skal tage 10-12 minutter.

Gå derefter den samme tur for dit indre blik. Se på din plante et minut og vær åben for at der måske sker noget påfaldende. Fortsæt og gå resten af din tur for dit indre blik og sæt dig tilbage i din krop. Brug evt. trommelyden mens du sider med lukkede øjne.

Bliv i dagdrømme-trancen og gå fysisk din tur igen. Se defokuseret på tingene på jorden foran dig. Når du når til din plante, så bøj dig ned og puk den - gå resten af turen og sæt dig på din plads.

Bliv i trancen og hold din plante 30 cm foran dine øjne. Luk nu øjnene og se planten for dit indre blik, og påkald den ånd som bor i planten 1 gang og forhold dig afventende. Når panten åbner sig og ånden kommer frem, så presenter dig og bed den om at fortælle om sig selv. Når mødet er forbi så tak for samtalen. Lad ånden forsvinde tilbage i planten. Brug evt. trommelyden.

Bliv i trancen. Rejs din krop op og begynd at gå. Gå langsomt, søvngængeragtigt, frem i naturen til du kommer til en plante magen til din åndeplante. Se nu defokuseret på den og bed plantens ånd om at komme til syne. Lad ånden langsomt tone frem - mens du stadig har åbne øjne. Når du er færdig, så gå tilbage og sæt dig på din plads.

Lad hele oplevelsen sive ind i din sjæl, og rejs dig op og stræk kroppen. Brug et par minutter på at komme ordentlig tilbage i din krop og sørg for at få etableret en god jordforbindelse.

Hils de ånder du møder fra mig - og undgå de onde ånder som krydser din vej!

Pas godt på dig selv!

*

15 minutters trommelydop

*