tillbacka
CD nr. 1


Naturshamanism i naturen

© John Russell-Møller 2006
Hej – jag heter John Russell-Møller, och jag berättar gärna lite om naturshamanism för dig.

Lite senare kommer jag också att berätta om en naturshamansk övning, du själv kan göra. Då kan du experimentera dig fram och gå på upptäcktsfärd i naturens mystik och magi. Eventuellt kan du göra övningen tillsammans med andra.

Det finns olika shamanska traditioner och härtill kommer att varje enskilt shaman har sin egen personlig stil. Detta betyder bland annat, att allt jag säger, står helt för min egen räkning, och enbart är uttryck för mina personliga meningar och erfarenheter – och om du inta redan vet det, då kan jag berätta för dig, att shamaner giller att vara så oeniga som möjligt om så mycket som möjligt - också med sig själva.

Under en vision i oktober 1989 kom jag i lära hos två andeshamaner, som har varit mina mentorer sedan dess. Från 1996 till 2005 har jag bott 3 månader varje sommar i ett litet tältläger på ett fjäll i vildmarken i Lappland - c 200 km nord om Polcirkeln. Under dessa 10 åren blev jag undervisat i shamanism och andemaner konst av naturen och härav kommer uttrycket naturshamanism, som har blivit den tradition jag tillhör.

Angående min personliga stil, då lägger jag lika mycket vikt på de shamanska principerna som på de shamanska teknikerna – jag lägger lika så mycket vikt på den religiösa och andliga delen som på den hantverksmässiga delen. För mig betyder religion det att anse något att vara heligt - och andlighet handlar i första hand om, hur vi behandlar varandra.

Moderna västerländsk shamanism är i övervägande grad utvecklad av antropologer, psykologer och andra akademiker, som har önskat att isolera shamanism från sina religiösa rötter och skapa en ateistisk shamanism. Det är inget fel på ateistisk shamanism, men personligen är jag anhängare till naturreligiös shamanism. Det vill säga naturen är min religion. Inom ateistisk shamanism har man ett lite mera vetenskapligt förhållande till andarna och talar mycket om tekniken. Inom naturreligiös shamanism har man ett lite mera religiöst förhållande till andarna och talar mycket om principen, och om att de shamanska teknikerna och principerna är två sidor av samma sak. Historiskt sett är ateism en mycket ny uppfinning. Det finns inga naturfolk, som är ateister.

Naturshamanism går främst ut på att få tillgång till andlig kraft från naturen och drömvärlden. Denne andliga kraften kan man sedan använda i sitt vanliga vardagsliv. Det är också denna kraft man använder, om man senare vill arbete med shamansk healing. Denna CD är nummer 1 och handlar om hur man får tillgång till andlig kraft från naturen, och CD nummer 2 handlar om, hur man får tillgång till andlig kraft från drömvärlden. CD nummer 3 handlar om naturshamansk vägledning och själsåtervinning; och CD nummer 4 handlar om naturshamansk exorcism healing.

Shamanism är en andligt överfört visdom, som är en del av naturen. Jag tycker om att säga, att shamanism har växt upp ur marken. Shamanism är en del av naturen, på samma vis som växterna, djuren, stjärnorna, drömmarna, vi människor och allt annat. Man kan gott göra en muntlig överförning av den shamanska visdomen, men då går en del av visdomen förlorat. Det går ännu mera förlorat med en skriftlig överförning. Det gäller förstås också det jag berättar och skriver. Den endaste rena formen av shamansk överförning, är alltså den andliga överförningen naturen gör.

I den naturshamanske traditionen säger vi, att shamanens uppgift är att skapa och underhålla harmoni och balans i naturen – inte minst människans egen natur. Det är naturshamanens uppgift att hjälpa folk leva sina liv allt mer i överensstämmelse med sin egen natur, andras natur och hela naturen – och leva sina liv alt mindre i strid med sin egen natur, andras natur och hela naturen. Jag anser, att alla människans svårigheter i en eller annan grad kan sägas att skylls på problem med vårt förhållande till naturen – inte minst vår egen natur.

I naturshamanism hänger vi oss mycket i det med, att alla de principer, som gäller i den fysiska delen av naturen också gäller i den andliga delen. Ett grundläggande princip i naturen är mångfall. Det finns många olika örter, träd, insekter, däggdjur, fåglar, stjärnor osv. – och det är inte två av björkarna i Sverige, som är precis likadana. På samma vis anser vi det också att vara naturligt med så många olika meningar, religioner och livsfilosofier som möjligt. Ju fler desto bättre. Mångfall är något positivt, något nyttigt – det är naturligt!

Det finns bara en natur, men den kan man välja att dela upp i den fysiska delen av naturen och den andliga delen av naturen. Det vill säga att den världen vi upplever i våra drömmar om natten, också är en del av naturen. Och det vill också säga att folk som har en påtaglig kropp, och folk som inte har en påtaglig kropp – t.ex. avlidna släktingar och andra andar alla är en del av naturen.
Ursprungligen har det varit naturligt för människan att vara i ett medvetenhetstillstånd, där man ser och talar båda med dem, vi idag skulle kalla de fysiskt 'levande', och med dom vi idag skulle kalla de 'döda' t x förmödrar och förfäder. Denne förmåga har de flesta människor i vår kultur förlorat – på grund av det andliga förfallet som har pågått.
När jag idag talar om den fysiske världen som naturen, och den icke-fysiske världen som drömvärlden eller andevärlden, är det av praktiska skäl, så vi bättra kan förstå varandra. Drömvärlden är den världen vi upplever när vi drömmar eller när vi trancereser. När vi drömmar är vi medvetslösa medan vi är där – men när vi trancereser är vi vakna medan vi är där.

I shamanism upplever vi som sagt, att det finns den fysiska världen, det de flesta av oss i regel förstår vid naturen – och vi upplever, att det också finns en icke-fysisk värld bredvid vår - den som kallas drömvärlden eller andevärlden. Shamaner upplever att det finns andar båda i drömvärlden och i vår fysiska värld.

I shamanism upplever vi allt som levande och besjälat. Det är därför jag kallar allt, eller alla, för en person. En sten är levande; en växt är levande; en stjärna är levande osv. Alla har en själ, precis som vi människor, och alla är en person med känslor, tankar, drömmar, meningar och allt som hör till. Det finns dom som säger människan också är ett djur, men jag säger, att det är djuren som också är människor. Jag är säker på, att alla som har haft hund eller katt, vet vad jag menar. Shamanism är baserad på animism, och naturreligion är en animistisk religion.
Eftersom jag är religiös, och naturen är min religion, betyder det att allt i naturen är heligt för mig. Varje växt är en levande besjälat person, som är helig; varje djur är en levande besjälat person som är helig; varje stjärna är en levande besjälat person, som är helig osv. – men detta gäller inte enbart det påtagliga i livet. En dröm är en levande besjälat person, som är helig; en relation är en levande besjälat person, som är helig; sexualiteten är en levande besjälat person, som är helig osv.
Jag vet det finns många, som talar med sin sedan länga avlidna bästemor, som om hon faktiskt fortfarande är i livet. Det kan självklart vara en annan än ens bästemor. Personligen talar jag också med Myrkvinnan, Vindmannen, Snökvinnan och hennes döttrar och otaliga andra naturandar som också har människa skepnad. Vi har ju alla upplevt att möte folk i våra drömmar – men i shamanism anser vi dessa folk som lika verkliga som alla andra, även om de inte har en påtaglig kropp. De har en andekropp – precis som döda bästemor och Myrkvinnan.

Det vi främst befattar oss med i naturshamanism är, att lära sig ”se” och uppleva de andepersoner som färdas ibland oss – och att lära sig samarbete med dom. I praxis vill det säga de naturandar som har hemma här i den fysiska världen, och dom som är på visit här för tillfället.

På danska heter en shaman i verkligheten alls inte en shaman. Han heter en andemanare – en ”åndemaner”. Det finns också olika andra danska ord för en sådan. På svenska kan det också hete en andebesvärjare. En andemanare är begripligtvis en som frammanar andarna – han påkallar andarna så de kommer till oss här där vår kropp befinner sig.
En moderna shaman och en gammaldags andemanare är inte helt samma sak.

I naturshamanskt arbete startar vi med båda fötterna solitt plantat på marken, och vi slutar med båda fötterna solitt plantat på marken, där vår kropp befinner sig. Vi arbetar så mycket som möjligt här i den fysiska naturen och vi arbetar så lite som möjligt i de andra världarna. Vi trancereser alltså enbart till de andra världarna, när detta behövs. Shamanska eller naturreligiösa aktiviteter, som inta ger praktiska positiva resultat i vårt fysiska liv, ger jag ingen för.

De drömmar som kommer till oss när vi sover, anser jag inta som en del av det shamanska arbetet, men som en del av vårt vanliga vardagsliv. Om man följande går i trance för att kommunicera med drömmarna, är detta en annan sak. Drömmarna är också personer, de har en drömkropp – och de är några av våra allra viktigaste vänner och vägledare. I förbindelse med mitt healing arbete drömmar jag ibland en dröm för en klient.
Det är min uppfattning, att dygnet börjar på kvällen, och att det som händer under natten i våra drömmar är en förberedelse till det som ska ske i vårt vakna liv dagen efter. I naturshamanism säger drömmarna alltså mera om framtiden än om förtiden. På dagen går tiden den ena vägen, och vi kan se vad som hände i går och i förrgår – och om natten går tiden den motsatta vägen, och vi kan se vad som händer imorgon och i övermorgon.

Som man lär sig finna väg i den fysiska naturen med blåst och regn, dimma och snö - så är det också att finna väg i sitt andliga liv. Man kan fara vilse, och det är viktigt att kunna navigera och använda karta och kompas - dvs. andlig karta och andligt kompas. Ju bättre fysisk kondition man har, desto bättre kan man klara sig i den fysiska världen – och ju bättre andlig kondition man har, desto bättre kan man klara sig i den andliga världen. Detta med den andliga konditionen återvender jag till om ett ögonblick.

I den shamanska livsstilen är det naturligt att ha en önskan om vara en nyttig mänskliga. Detta att vara en nyttig människa är ett av de allra viktigaste ting i naturshamanism. Det är den tillfredsställelse vi upplever, när vi gör något som är till gagn och nytta för andra, som är den viktigaste formen av andlig tillfredsställelse i naturreligionen. Vi blir glada, när vi ser andra bli glada för det nyttiga vi har gjort.

Som sagt är naturen min religion, och naturlighet är min form av andlighet – eller spiritualitet om man vill. Religion och andlighet är inte helt samma.
För mig betyder religion som sagt - “det att anse något att vara heligt”, och för mig handlar det i praxis mest om gemenskap, ritualer, ceremonier, initieringar och sånt.
Andlighet handlar, som jag tidigare har sagt, om, hur jag behandlar andra. Är jag ärlig eller oärlig; hjälpsam eller likgiltig; tålmodig eller otålmodig osv. Jag uppfattar alltså främst andlighet som ett socialt beteende.
I min religion har vi en “kan-vill” dogmatik och inte en “ska-måste” dogmatik. Det handlar alltså om “vad kan du och vad vill du” och inte om “vad ska du och vad måste du”.

En av de sakar vi talar mycket om i shamanism är kraft – personlig spirituell power. Kraft är något mycket önskvärd, för ju mera kraft man har, desto mera nytta kan man göra för sina medmänniskor och alla andra medlemmar av skapelsen – och också för sig själv. Det att vara och bli en kraftfull person är något alla, som praktisera shamanism konstant strävar efter.

En annan sak vi också talar mycket om är själ. Ibland brukar jag säga att jag är en själ, som har en kropp. Det vill då säga det är själen, som är jag – och det vill igen säga, att om jag är en kraftfull person, då är det i själen kraften finns. Det betyder också, att om jag har problemen med min kraft, t x har svag kraft eller svårt med att hålla kvar på min kraft, då är det alltså min själ, som det är ett eller annat problem med.

Om man talar med, eller läser om, naturfolk olika ställen i världen, då talar de ofta om, att människans sjukdomar och andra svårigheter mestadels skylls på onda andar. I naturshamanism ser vi fortfarande på sakarna på samma vis. Ibland använder vi av praktiska skäl andra ord – t x kan man tala om nyttiga andar och skadliga andar istället för goda andar och onda andar – precis som vi talar om nyttiga bakterier och skadliga bakterier och inte om goda bakterier och onda bakterier. Det kan kanske ljuda lite gammalmodigt med goda och onda andar, men naturshamanism är precis gammalmodig, därför håller vi fast i den gamla terminologin. Då kan shamanerna i Amazonas djungeln och Kalahariöknen också förstå, vad vi talar om - därför att vi tänker på samma vis.
Normalt talar vi inta om energier och energiarbete, som man gör i andra sorts healing. Det är inte den negativa energin, som skal tas bort – det är den onda anden, som skapar den negativa energin som skal tas bort. Låt mig lägga till, att psykisk sjukdom och andlig sjukdom är två helt olika saker, som man absolut inta får förväxla med varandra. Personligen behandlar jag inta riktig fysisk och psykisk sjukdom men enbart andlig sjukdom t x spirisomatisk och spiripsykisk sjukdom.

Annans kan det finnas olika andra orsaker till, att en människa har svag kraft – den mest vanliga är, att man har dålig kontakt till själens kraftkällor, men det kan också förekomma, att man kan ha ett läckage i själen, så kraften sipprar ut, eller det kan finnas någon, som stjäl ens kraft, man kan också sakna något av sin själ - eller en av sina själar – vi har nämligen mera än en själ. En annan sak som också förekommer är, att folk ger bort sin kraft. Till exempel finns det folk, som insisterar på att ge bort sin kraft till andra. Då kan de använda deras kraftlöshet, som en undskyllning för att bete sig oansvarigt och asocialt. “Allt är de andras fel, därför att de har min kraft, därför får de andra göra det, jag borde göra!” Det är en form av andlig lathet! Man ser ofta detta beteende hos personer med offermentalitet.

Om en människa t x har problem med att kasta bort sin kraft, säger det sig själv, att det inta nyttar något att heale på honom. För även om man förmedlar kraft till honom, kastar han ju bara bort den, och om man hämtar själ till honom, kastar han också bara det bort. Shamanen får alltså undervisa personen i, hur man håller på, och administrerar sin andliga kraft på ett ändamålsmässigt sätt. Andlig vägledning, eller undervisning om man vill, är alltså en annan av shamanens uppgifter – att vara präst.

Jag opererar med vissa begrepp, jag kallar själslig sundhet och själslig kondition. Jag lovade ju att återkomma till med konditionen. De flesta människor är helt med på, att vår fysiska sundhetstillstånd och kondition har något att göra med, vad vi äter och vilken motion vi får eller inte får. Samma kan man på ett vist sätt säga om själen. Den har också behov av sund kost och god motion. Så om ens själsliga svårigheter skylls på dåliga andliga kostvanor, måsta man ändra dom till det bättre. Det vill säga, sluta sätta det i själen som är osunt, och sätta det i själen som är sunt istället. Och om några av ens själsliga svårigheter skylls på brist på eller felaktig andlig motion, måsta man ändra sina andliga motionsvanor, alltså göra ett andligt träningsprogram och följe det. Något förenklat kan man säga, att våra tankar är själens kost, och våra gärningar är själens motion. Sunda tankar och sunda handlingar är gott för själen.

Shamanens arbete består alltså båda i att heale på folks själ, om det finns några andliga skador eller sjukdomar som ska behandlas - men också i att arbeta med förebyggande behandling, så problemen inte bara återvender. Den förebyggande behandlingen består i att lära folk praktisera en andlig livsstil eller religion. Den shamanska livsstilen är självklart en närliggande möjlighet, men envar andlig livsstil är användbar. Det var ju det med mångfalden – inte sant! Ju flera sorts andlig livsstil - desto bättre. Ju flera olika religioner - desto bättre. Personligen tycker jag det skulle vara helt fint, om alla religiösa människor havde var sin personliga religion. Man kan gott praktisera naturandlighet utan att praktisera naturreligion, men jag tycker inte det fungera så bra. Shamanism är också ett hantverk – ett healing hantverket. Shamanens hantverk går ut på att behandla folk som lider av andliga skador eller sjukdomar. Om något t x har trängt in i själen på en människa, en ond ande eller något annat, kan shamanen göra en shamansk healing ceremoni, där han tillsammans med sina andehjälpare tar bort den onda anden, så gott det nu låter sig göras. Det shamanska healing hantverket är ett stort och omfattande ämne, som jag inta skal komma mera in på idag.
Man kan gott praktisera naturreligion utan att arbete som shaman – men man kan inte vara shaman utan att praktisera en naturreligiös tro och livsstil. Man kan gott vara kristen utan vara kristen präst, men man kan inte vara kristen präst utan att praktisera den kristne religionen, och man kan gott vara buddist utan vara buddist munk, men man kan inte vara buddist munk utan att efterleva de buddistiska livsprinciperna varje dag. Det kan vara frestande att starta med att lära sig några av de shamanska behandlingstekniken, och fortsätta bete sig som en vanlig dansk eller svensk genomsnittsegoist - men det vill jag avråda ifrån.

Till gengäld tycker jag gott man kan ta något från en religion och sätta ihop med något från en annan religion och göra en blandningsreligion. Dom finns det många av över allt på jorden. Bara tänk på mitt land Danmark. Sett med mina ögon praktisera de flesta danskare det jag kallar hednisk kristendom. Man har taget något av den gamla hedniska tron och något av den nya kristna tron och kombinerad med dem med varandra. Cirka 80 % av den danska befolkningen är medlem av ett eller annat kristent gemenskap, men det är jo nästan ingen, som på allvar menar man skal vända den andra kinden till om någon slår en i ansiktet. Nej – man tycker som de gamla hedningar, att om någon slår en, har man lov att försvara sig eller fly. Och om någon stjäl min jacka skal jag inte ge dem min skjorta också. Nej - jag skal ha min jacka tillbaka. Något av Jesus lära har man kasserat, och något av hans lära sig har man taget till sig – och något av den gamla förkristne tron har man bevarat och något av den har man kasserat.
Det blev ju inte bättre av, att kristendomen, denne nya palestinensiska religion, som har spridd sig från mellanöstern till Danmark för lite över 1000 år sedan – det blev ju inta bättre av att denne kristendom med satan djävulens våld och makt blev påtvungen danskerna genom användning av hårresande tortyr, gruvsamma människa brinningar och envar tänkbar form av demonisk ondska. Men som sagt är det inte många danske, som fortfarande är anhängare till den onda formen av kristendom, som ursprunglig kom härtill, och det är givetvis samme i Sverige.

Jag vill gärna återvända till det med den andliga konditionen, som då beror på vår andliga livsstil – våra gärningar och tankar - våra handlingar och hållningar. Vår andliga kraft – vår personliga spirituelle power – blir alltså större och stärkare, ju mera vi förbättra vår andliga kondition – ju mera vi praktiserar en eller annan religion med tillhörande andliga principer. Det är alltså talas om självförbättring eller själsförbättring, skulle jag hellre ville kalla det. Arbete på att göra själen mera ren och mera kraftfull. Det är viktigt att förstå, det inta enbart gäller ha mycket kraft, men också om att kraften är av hög kvalitet. Det är faktiskt bättre att ha lite mindre kraft av hög kvalitet - än att ha mycket kraft av dålig kvalitet.

Man har mera köpkraft om man har 100 g rent guld, än om man har 100 g metall, som består av 80 % guld och 20 % kobbar. Man har mera köpkraft, om man har 100 g guld, än om man har 200 g silver – men silver har helt andra egenskapen än guld, och kan användas till sakar guld inta kan användas till. Kraft är alltså inta bara kraft. Om man vill arbeta som riktig shaman, är resultaten av ens behandlingar helt beroende av vad typ kraft man använder, och hur ren kraften är, och självklart också hur mycket kraft man har.

Om man bara vill använda shamanism till att leva ett gott naturreligiöst liv, behöver man enbart ha “kraft nog” till att klara av sin vardag. Och vad vill “kraft nog” då säga?

Jo! Det är så att det finns två kraftkällor – den ena är det vi kallar naturen och den andra är drömvärlden, och det är de andar, som bor det ena respektive det andra stället som förmedlar kraften. Därför är det nödvändigt att lära känna andarna och utveckla och underhålla goda och stärka relationer till dom. Det är precis som i vårt vanliga sociala liv. Vi behöver andra människor, och vårt sociala nätverk är en källa till kraft för oss. Isolerade människor står svagt. För att fungerar gott socialt måsta man alltså först träffa några andar, man måsta inleda bekantskap med dom och utveckla stärka relationer med några av dem. Syftet med att lära kommunicera och samarbete med andarna är att bygge upp ett starkt socialt andenätverk, och få tillgång till spirituell kraft. Man kan också be andarna om vägledning, healing och andra sorts hjälp och visdom.

För att få ett gott och starkt förhållande till en annan person, måsta man kunna förhandla sin relation, så att den kan bli till glädja för båda parter. Om du bara vill ha sina egen vilja hela tiden, blir den andra snabbt trött på dig och slår back. Egoistisk religion fungerar inta! “Kära gud. Ge mig en stor Mercedes, en million kronor på banken, barn som alltid får högste betyg i skolan och en fru som lyder mina order 24 timmar i dygnet. Jag vill ha' – jag vill ha' – jag vill ha' – min vilja ske!”
Nej! Alla gudar och andar blir snabbt trötta på att höra på denne själviskhet, och det blir mycket lite andlig eller gudomlig kraft de vill förmedla åt oss. Det betyder, att folk som är sådana, komma att få brist på kraft – och vad gör de då – jo, de stjäl kraft från andra; för andlig kraft måste man ha. Vi kan inte fungera utan. Det är också det, de onda andarna gör. De snyltar på sina offers kraft. Några människor allierar sig med onda andar, och tillsammans suger de kraften ur en annan människa.

Du har givetvis träffat på människor som är alldeles utmattande att vara tillsammans med. De suger kraften ur alla de kommer i närheten av. De vill eller kan inte leva deras liv på ett sätt som är tillfredsställande båda för dom själva och deras gud – ett sätt som också vill ge dom bättre relationer till deras medmänniskor. Och deras andliga kondition blir dåligare och dåligare, och deras själ förfaller mera och mera.

Det är lätt att älska människor om de är som vi vill de skall vara. Det är det man kallar villkorlig kärlek – eller egoistisk kärlek. “Om du är som jag vill du skall vara vill jag ge dig av min kärlek. Och om du inta är som jag vill får du den kalla skuldran – ingen kärlek!”
”Nu har kärringen igen spillt mascara på handfatet. Hon vet jag hatar det. Nu får hon kylan resten av aftonen!” Men med andarnas, eller en eller flera av gudarnas hjälp, kan vi förbättrad vår kärleksförmåga och lära praktisera villkorslös kärlek. Vi kan lära älska andra trots det de inta är som vi vill de skal vara. “Nu har min älskade igen spillt mascara på handfatet. Jag hatar det. Och henne älskar jag fortfarande – vår herre bevara oss!” Och då gör man handfatet rent, är sur i 5 minuter, och sedan går man in i vardagsrummet och ger henne en puss på nacken.
Men vi kan förbättra vår kärleksförmåga ännu mera. Vi kan lära älska andra därför de inta är som vi vill de skal vara. “O hur underbart – nu har min älskade igen spillt mascara på handfatet. Sikke tur jag har att jag har en kvinna med så söta dåliga vanor och ofullkomligheten. Sikke tur jag har att hon fortfarande kan få mitt piss att koka. Tack goda gud!” Och så går jag in i vardagsrummet och smeker min älskades hår och sitter och är nykär i henne resten av kvällen.
Jo – andlig självförbättring – själslig konditionsförbättring – det är något det verkligen löner sig at lägga tid ned på.

Om du vill leva åt gott naturreligiöst liv, måste du lära dig använda din andliga intelligens, så du kan få goda relationer till andarna, så du kan få “kraft nog” och inta behöver stjäl kraft från andra – och så du kan bli bra på att lyssna på dit samvete, din inre Benjamin Syrsa. Det är naturligt att leva i överensstämmelse med sitt samvete.

Då kan du vara till nytta för dig själv, dina närmaste och alla andra - och arbeta på att förbättra din kärleksförmåga.

Om du vill arbeta som shaman och naturpräst, ska det lite mera till.

*

Nu har tiden kommit till att jag berättar lite om hur man gör ren praktiskt.

Jag har nämnt ordet tranceresa ett par gånger. I min shamanism säger vi, att shamanism bl.a. handlar om att lära sig använda sitt sinne på många olika sätt och till många olika typer uppgifter. Ett av de sätten vi använder vårt sinne på är att vara i vanlig vaken dagsmedvetande – det de flesta av oss är det mesta av tiden.
Ett annat sätt vi kan använda vårt sinne på är att vara i en lätt trance – samma som den tillstånden vi är i när vi dagdrömmer. Vi är båda vakna och medvetande, men samtidigt sitter vi på en solrik strand i Spanien med ett glas kallt isvatten i handen – intill vår chef klappar oss på axeln och klagar på, att vi inte sköter vårt arbete. “Vad är det. Sitter du där och drömmar? Se att komma igång du”! Och så vaknar vi plötsligt – och återvänner till oss själva. En del av vår själ har varit på rese – den har varit frånvarande i bokstavligaste förståelse.

När vi först börjar med naturreligion och naturshamanism är det denne formen av trancetillstånd vi är intresserede av, men när vi dagdrömmer händer det av sig själv, det kommer smygande – men när vi vill tranceresa tränar vi oss upp till att kunna slå denne trancetillstånd på och av, när vi själva vill – precis som när man tänder och släcker en lampa.

I naturshamanism gäller det först och främst att kunde få kraft från naturen. Man ska lära sig vara i en lätt trance medan ens kropp går runt i den fysiska världen. Det är det man kallar trancegång eller trancevandring. Man kan säga, det är lite som att på sömngång medan man är vaken.

Resten av denne CD är egentlig en “fortsätta själv hämma” övning i denne typ av trance. Då kan man öva sig hämma, på det man har lärt på en kurs. Om du inta har gåt på någon kurs i shamanism, kan du experimentera med denne CD i alla fall.

Om du lider av en psykisk sjukdom, får du aldrig experimentera med att gå i trance utan att tala med en psykiater eller legitimerad psykolog först. Du kan ta skada av det.

Det kan ljuda som där är flera övningar, men allt är en samlad övning, som ska göras ut i ett sträck. Jag genomgår trancevandring övningen nu, och efteråt kommer det en kort koncentrerat instruktion till övningen, som du eventuellt kan lyssna på just innan du startar.

Övningen ska föregå utomhus också om det är regn eller snö och frost, så du ska hitta en lämplig plats i naturen, där du kan göra övningen. Du sätter dig ned och gör dig klar till att göra övningen genom att sitta ner och slappna av en stund, och när du känner dig beredd kan du eventuellt lyssna på instruktionen, om du har en discman eller transistorradio med CD spelare.
Först går du en kort promenad i naturen c 50 m. Du ska gå långsamt såsom man gör när man gör Tai Chi i slow motion. Du ska se ned på marken där du går och koncentrerad och fokuserat betrakta allt du ser, och undervägs ska du göra stop vid en växt och se koncentrerad på den i cirka en minut. Du ska avsluta din promenad dit du startade och sätta dig på din plats.
Utan någon avbrytelse ska du nu se den samma promenaden du just har gåt för din inre blick. Du ska gå hela turen för din inre blick, och ”se” alle de sakarna du så undervägs. Använd lika så mycket tid på att gå hela turen för din inre blick, som du använde där du gick turen fysiskt. Du ska igen göra stopp vid din växt och ta kontakt med den i cirka en minut. Du ska vara öppen inför den möjligheten, att växten beter sig på et eller annat besynnerligt vis. Du ska bara observera och inta tänka med din hjärna. Du går resten av turen för din inre blick och sätter dig tillbacka i din kropp, som sitar på sin plats. Du kan spilla av det trumljud det finnas i slutet på CD skivan medan, om du tycker det kan vara en hjälp. Du kan eventuellt också ta en bindel för dina ögon.
Utan avbrytelse ska du bli i den avslappnade lätta trancetillstånd du nu har kommit i, och gå samma tur igen fysiskt. Du reser din kropp upp och går långsamt i dagdrömaktig trance samma tur långsamt och defokuserat. Defokuserat är motsatsen till fokuserat. Det är möjligt du upptäcker du går långsammare än första gången. Det är möjligt du ser vissa av tingen på ett annat vis än första gången. När du kommer till din växt böjer du ner dig och plockar den och tar den upp till dig – och går resten av turen och sätter dig på din plats.
Utan avbrott håller du nu din växt c 30 cm förra dina ögon. Du ska fasthålla ditt sinne i trancetillståndet. Efter en eller ett par minuter ska du stänga dina ögon och se växten för din inre blick. Då ska du be växtens ande om att komma ur växten. Tala bara till växten 1 gång och förhåll dig avvaktande. Hur växten öppnar sig vill visa sig, och hur anden ser ut vill visa sig. Kanske vill det vara som ett djur, en insekt, en sten, en snöflinga eller kanske en människa eller en annan växt eller blomma. Presenter dig för anden, och se om den vill säga något åt dig. “Hej – jag heter John, jag skulle bli tacksam om du vill berätta lite om dig själv för mig!” Du får inta försöka tvinga något att hända. Bara låt det hända. Efter en lite tid låt då anden försvinna tillbaka in i växten igen. Öppna sedan dina ögon. Du kan eventuellt spela CD skivans trumljud medan du gör andeframmaningen – eller kanske trumma själv.
Utan avbrott, och medan du blir i trancen, då stå upp och gå sömngångareaktigt framåt i naturen, tills du kommer till en växt som är identisk med din andeväxt. Se defokuserat på växten och be växtanden komma ur växten. Förhåll dig igen avvaktande och se då anden komma långsamt ur växten medan du fortfarande har öppna ögon. Det är viktigt du inta tänker med din hjärna. När du är färdig, låta då anden sippra långsamt tillbacka in i växten, och gå tillbaka till din plats och sätta dig ned.
Ta god tid på dig för att återvända till din kropp – och resa dig upp och sträck kroppen gott igenom. På sikt kan du träna upp dig till båda att se det fysiska som är närvarande, och det icke-fysiska som är närvarande. Det ändliga målet är, att du får förmåga att slå på och stänga av denne tillstånd, medan det att du går en promenad i naturen. Om du inta upplever någon ting första gången, då bara fortsätta göra övningen en gång om dagen i ett stycke tid, innan du ger upp. Om du fortfarande vill försöka lära shamanism, vill jag rekommendera, du får en erfaren person till att hjälpa dig, eller gå en kurs om du inta redan har gjort det.
Om allt går väl, har du nu en växt andehjälpare, som du kan lära bättra känna genom att ta kontakt med den igen. Du kan också lära känna flera växtandar, och också djurandar. Om du kan få tag på en fjäder eller något päls från ett djur, kan du försöka med hjälp av det, och se vad som händer. Om du är intresserat av kristaller eller andra stenar, kan du göra samma med dem. På sikt kan du kanske träna upp dig till att gå en promenad i skogen och slå på och stänga av ditt shamanska blick, så du själv kan bestämma, när du enbart vill se de fysiska ting i skogen, och när du också vill se de andar, som går runt bland träden. När du går en promenad i skogen, eller vart i du nu går, då prova vara uppmärksam på, om där är ett av de djur du möter, som har en speciell attraktionskraft just till dig. Du kan använda trancegång övningen till att upptäcka om detta djur är din särliga andliga djursläkting – ditt totemdjur.
Om du vid ett senare tillfälle vill arbete med att resa till drömvärlden, ska du ta en av dina andehjälpare från den fysiska världen med dig som ledsagare – helst ditt totemdjur – men annans en växtande.
Jag brukar rese från den plats där min kropp befinner sig just nu, utan att göra ett mellansteg till en såkallad avresaplats. Det finns några som använder ett ställe i erinringsvärlden som en språngbräda mellan de två världarna. CD nummer 2 handlar om att rese till drömvärlden.

Som shaman använder jag en lång rad växter, som jag har lärt känna, och som har berättat för mig vad de kan hjälpa med. Jag tillvärkar rökelse, aska, essenser, tinkturer med mera, och växterna berättar när och varför det är bäst att använda det ena eller det andra – när jag behandlar folks andliga sjukdomar och skador. I naturreligionen är shamanen också medicinman. Men som sagt behandlar jag enbart andlig sjukdom.

Nå – jag kan fortsätta prata en hel vecka, men det går förstås inte.

På det kommande spår på CD skivan kommer det en kortfattad instruktion, och på det sista spåret kommer det 15 minutters trumljud. Den sista minuten blir trumslagen långsammare och långsammare – tills de helt tar slut.

Och kom ihåg! Om man vill lära sig någon ting nytt, ska man öva sig många gånger, förrän man kan det. Syftet med denna CD är inte lära dig att göra det – men att lära dig hur du kan öva dig, så du kan lära göra det.

Och låt mig återupprepa. Det viktigaste syftet med det hele är, att få spirituell kraft, förmedlat av andarna, så du kan bli bättre på att vara den du är, och det du är. Bättre på att vara kvinna eller man, bättre på att vara mamma eller pappa, bättre på att vara partner och granne - och allt. Bättre på att leva i överensstämmelse med din egen natur, andras natur och hela naturen – alltsammans genom att få styrka, hjälp och vägledning från ditt sociala nätverk av andepersoner.

Nu kommer instruktionen.

*

Finn ett ställe i naturen och sätt dig ned och slappna av ett gott stycke tid. Låt din andning falla till ro.

Gå en promenad på c 50 m - gå långsamt som i Tai Chi och se fokuserat på tingen på marken där du går. Stanna en minut vid en växt och observera den, och gå tillbacka och sätta dig på din plats. Turen ska ta c 10-12 minuter.

Gå härnäst samma tur för din inre blick. Se på din växt en minut och var öppen för det, att det kanske händer något påfallande. Fortsätta och gå resten av din tur för din inre blick och sätta dig tillbaka i din kropp. Använda eventuellt trumljudet medan du sitter med stängda ögon.

Bli i dagdrömma trancen och gå fysiskt din tur igen. Se defokuserat på tingen på marken fram för dig. När du kommer till din växt, då böja dig ned och plock den – gå resten av turen och sätta dig på din plats.

Bli i trancen och håll din växt 30 cm fram för dina ögon. Stäng nu dina ögon och se växten för din inre blick, och påkalla den ande som bor i växten 1 gång och avvakta. När växten öppnar sig och anden kommer ut, då presenter dig och be anden berätta om sig själv. När mötet är slut då tacka för samtalat. Låt anden försvinna tillbaka i växten. Använda eventuellt trumljudet.

Bli i trancen. Res din kropp upp och börja gå. Gå långsamt, sömgångareaktigt, framåt i naturen tills du kommer till en växt identisk med din andeväxt. Se nu defokuserat på den och be växtens ande om att komma till syne. Låt anden långsamt tona fram – medan du fortfarande har öppna ögon. När du är färdig, då gå tillbacka och sätta dig på din plats.

Låt hela upplevelsen sippra in i din själ, och resa dig upp och sträck på kroppen. Använda några minuter på att komma ordentlig tillbaka i din kropp och se till att få etablerad en god jordförbindelse.

Hälsa de andar du möter från mig – och undvik de onda andar som korsar din väg!

Skött om dig!

*

15 minuters trumljud.upp

*