tilbage
CD nr. 2


Naturshamanisme i drømmeverdenen

© John Russell-Møller 2006
Hej – jeg heder John Russell-Møller og jeg vil gerne fortælle dig lidt om den naturshamanske rejse til drømmeverdenen. Jeg har lavet en CD, som handler om hvordan man kan komme i kontakt med de ånder, der findes i Naturen, og som er nummer 1 og den CD du lytter til nu er så nummer 2. CD Nummer 3 handler om naturshamansk vejledning og sjælehentning, og CD nummer 4 handler om naturshamansk eksorcisme healing. Det er meningen man skal kunne det, som er på den første CD, inden man går videre med de efterfølgende, fordi det er de ånder, man lære at kende i naturen, som skal hjælpe en med at rejse til drømmeverdenen, og med at lave shamansk healing hvis man vil det.

Hvis du lider af en psykisk sygdom, må du aldrig eksperimentere med at gå i trance uden at tale med en psykiater eller en klinisk psykolog først. Du kan tage skade af det.

Under en vision i oktober 1989 kom jeg i lære hos to åndeshamaner, som har været mine mentorer lige siden. Fra 1996 til 2005 har jeg boet 3 måneder hver sommer i en lille teltlejr på et fjeld i vildmarken i Lapland - ca. 200 km nord for polarcirklen. I disse 10 år blev jeg undervist i shamanisme og åndemanerkunst af naturen og heraf kommer udtrykket naturshamanisme, som er blevet den tradition, jeg hører til.

Moderne vesterlandsk shamanisme er i overvejende grad udviklet af antropologer, psykologer og forskellige andre akademikere, som har ønsket at isolerer shamanismen fra sine religiøse rødder og skabe en ateistisk shamanisme. Der er ikke noget galt med ateistisk shamanisme, men personlig er jeg tilhænger af naturreligiøs shamanisme. I ateistisk shamanisme har man overvejende et videnskabeligt forhold til ånderne og taler meget om teknikker f.eks. trommerejse teknikker og healing teknikker. I naturreligiøs shamanisme har man overvejende et religiøst forhold til ånderne og taler meget om principper, og om at de shamanske teknikker og principper er to sider af samme sag. Historisk set er ateisme en meget ny opfindelse. Der er ingen naturfolk, der er ateister. Naturen er min religion.

Naturshamanisme går først og fremmest ud på at få adgang til åndelig kraft fra naturen og drømmeverdenen. Denne åndelige kraft kan man så bruge i sit daglige hverdagsliv. Det er også denne kraft man anvender, hvis man senere vil arbejde med shamansk healing. Shamanisme går ud på at blive en sjæleligt stærk person. Denne CD begynder med, at jeg fortæller et stykke tid om naturshamanisme, og så kommer der en øvelse i, hvordan man kan rejse til drømmeverdenen. Lige inden øvelsen kommer der en kortfattet instruktion.

I shamanismen findes der mange forskellige former for sandheder. For eksempel er der de objektive videnskabelige sandheder, som er baseret på rationel tænkning og logik. To og to er fire og ikke fem osv. Denne form for tænkning (eller dette computer program i sindet) er glimrende som regnemaskine, hvis man skal bage en kage eller reparere sin bil og løse lignende typer opgaver. En af de andre måder shamaner bruger deres sind på (et andet computer program i sindet) er at arbejde med ulogiske sandheder. For eksempel har jeg de bedste børn i hele verden, men min ven Stig har også de bedste børn i verden. Og det er jo sandt! Det kan ethvert menneske forstå – men det strider jo mod den rationelle logik. Det er ikke en logisk sandhed – det er en ulogisk sandhed. Man kunne måske kalde det en følelsesmæssig sandhed. Endnu en form for ulogiske sandheder er religiøse sandheder. Jeg hørte engang en kristen præst tale om sjælesorg i forbindelse med tab af en nær pårørende, en ægtefælle eller et barn. Hun talte om sjælens vandring gennem mørket når den var i sorg, og hun bad en bøn, hvor hun bl.a. sagde. "Gud – mørket er ikke mørkt for dig"! Og det er jo sandt, men kun i religiøs forstand – ikke i logisk forstand. Der findes mange andre former for ulogiske sandheder f.eks. magiske sandheder og mystiske sandheder – og en hel masse andre.

Og så er der jo noget helt andet. Med al respekt for videnskabelig logisk tænkning, som er til stor praktisk hjælp for os alle sammen, så er det ikke desto mindre en videnskabelig kendsgerning, at det som var en videnskabelig sandhed for 50, 100 eller 500 år siden, i mellemtiden har vist sig at være helt forkert. Det var en videnskabelig umulighed, at man kunne lave en maskine, som kunne flyve. Jorden var flad som en pandekage. Atomet var den absolut mindste enhed i universet. Det var absurd og at betændelse kunne skyldes mikroskopiske organismer osv. Størstedelen af de videnskabelige sandheder, som er gyldige i dag, er utvivlsomt helt forkerte, vi har bare ikke opdaget det endnu. Om 200 år sidder videnskabsfolkene og slår sig på lårene af grin over disse totalt stupide idioter, som levede i år 2006 og som kunne bilde sig selv ind at nogen af mennesket problemer og sygdomme kunne have noget som helst at gøre med deres gener - eller hvad det nu er for nogen af vores videnskabelige sandheder, som til den tid vil vise sig at være helt forkerte. Videnskabelige sandheder er en ferskvare med kort holdbarhed, men det betyder jo ikke at medicinen ikke virker eller at computerne ikke fungere, for det gør de jo – men sandsynligvis af helt andre grunde, end vi med videnskabelig sikkerhed ved i dag.
Jeg vil derfor anbefale, at man ikke basere sit liv i alt for høj grad på videnskabelige sandheder, men vil anbefale at man i højere grad baserer sit liv på et fundament af ulogiske sandheder - ikke mindst de åndelige og religiøse sandheder.

Jeg vil ikke her komme ind på en længere diskussion af, hvad sandhed egentlig er for noget, hvordan man kan definere begrebet sandhed osv. Jeg vil nøjes med at sige, at jeg umiddelbart er ligeglad med om en sandhed er en rigtig sandhed eller en forkert sandhed – det der er vigtigt for mig er, om en sandhed giver gode praktiske resultater, som er til gavn for folk i deres hverdagsliv. Hvis den modsatte sandhed giver bedre resultater, så vælger jeg den. Det er resultaterne der tæller – i min shamanisme er sandheden bare et praktisk middel, man kan anvende, som man selv vil.
Det samme gælder sindet. Det er bare et værktøj man kan anvende til det man vil. Men man kan jo ikke anvende det til noget, man ikke har lært at anvende det til. Det er ligesom med hænderne. De er bare værktøj, som man kan anvende til forskelligt arbejde – men man kan ikke anvende dem til noget, man ikke har lært at anvende dem til. Man kan bruge sine hænder til at lave frisørarbejde, men kun hvis man har lært hvordan man gør. Man kan bruge hænderne til at lave snedkerarbejde, men kun hvis man har lært hvordan man gør. Og man kan bruge hænderne til at lave computer arbejde, men kun hvis man har lært hvordan man gør.
Det hører med til shamanens uddannelse, at lære at anvende sit sind på mange forskellige måder og til mange forskellige typer opgaver.

Som sagt er shamanisme tæt knyttet til naturen, og et af de grundlæggende principper i naturen er mangfoldighed. Der findes mange forskellige dyr og insekter, mange forskellige planter og træer, mange forskellige sten osv. Selv om alle bøgetræer har det til fælles, at de er bøgetræer, så er der ikke to af dem, der er fuldstændig ens. Mangfoldighed, sådan som vi kender den fra naturen, er altså noget positivt og noget ønskeligt. Det er noget naturligt!
Det samme princip gælder også for ideer og meninger. Jo større mangfoldighed af ideer og meninger - jo bedre. Det er noget positivt – noget ønskeligt. Det er naturligt! Det vil altså sige, at shamaner normalt er modstandere af ensretning og konformitet. Men som altid når vi taler om shamanisme, er der visse undtagelser fra et hvert princip, ellers ville selve princippet let kunne blive en form for ensretning. For eksempel er de der er modstandere af mangfoldighed også en del af mangfoldigheden.
Mangfoldigheds princippet betyder selvfølgelig også, at det er godt med mange forskellige shamanske traditioner, og at det er positivt, at hver shaman har sin egen personlige stil. Alt det jeg fortæller, er kun udtryk for mine egne meninger og erfaringer. Jeg påstår ikke, jeg har ret i noget som helst.

Jeg vil gerne lige indskyde noget om shamansk kommunikation. Shamansk set er der to yderpunkter i kommunikationen – information og inspiration. Det er ikke sådan at den ene er rigtig og den anden forkert, de er bare forskellige. Det er jo det her med hele tiden at skabe harmoni og balance. Imellem informationen og inspirationen er der en hel del andet indhold i kommunikationen.
Du har muligvis hørt om, at sprogforskere har fundet ud af, at når to personer har en samtale med hinanden, er det kun ca. 10 % af kommunikationen, som har noget med de ord der bliver sagt at gøre, og at de 90 % af kommunikationen er kropssprog. Kommunikationen sker altså på to planer.
Forstil dig nu at vi siger, at de talte ord og kropssproget tilsammen er 10 % af kommunikationen, og at vi siger at den følelsesmæssige del af kommunikationen, det empatiske sprog, udgør 90 %. Kommunikationen sker nu på 3 planer - og ordene udgør ca. 1 %.
Forestil dig nu at vi siger, at det verbale sprog, kropssproget og det empatiske sprog tilsammen udgør 10 % af kommunikationen og at de tanker vi tænker, altså tankesproget, udgør 90 % af kommunikationen. Kommunikationen sker nu på 4 planer – og ordene udgør nu ca. 0,1 % Og forestil dig nu at vi siger, at disse 4 sprog tilsammen udgør 10 % af kommunikationen, og at den inspiration menneskene giver hinanden udgør 90 % af kommunikationen. Kommunikationen sker nu på 5 planer, og ordene udgør nu ca. 0,01 %.
Du skal vide, at når du taler med en shaman, sidder han eller hun over for dig og er mere eller mindre 100 % bevidst om, alt hvad der foregår på samtlige planer hele tiden. Han er opmærksom på de ord, kropsbevægelser, følelser, tanker og inspirationer, som bevæger sig frem og tilbage mellem dig og ham, mens i kommunikere med hinanden. Ofte lægger shamanen mere vægt på inspirationerne end informationerne.

Når du eksperimentere med at trancerejse til drømmeverdenen, vil du om alt går vel, møde forskellige ånder – og en del af meningen er jo, at du skal kommunikere med dem. Du skal ikke blive skuffet, hvis den verbale kommunikation ånderne anvender, kun kommer til at udgøre så lidt som 0,01 % af den samtale i har med hinanden. Der finder en omfattende kommunikation sted alligevel.
I den fysiske verden får vi information, og i drømmeverdenen får vi inspiration.

Selve ordet shaman er blevet en moderne fællesbetegnelse, for personer som samarbejder med Ånderne til gavn for deres medmennesker og øvrige medskabninger. De ånder shamanen samarbejder med, kan være ånder som bor i naturen - eller ånder som bor i drømmeverdenen. Hvert sprog har selvfølgelig sit eget ord for sådan en person. På dansk heder det blandt andet en åndemaner.

Shamanen har to primære opgaver. Det første er at rådgive, vejlede og undervise sine medmennesker, ved at fortælle dem, hvad ånderne har af budskaber til dem, eller ved at lære dem selv at kommunikere med ånderne. Det andet er at heale folk, som har forskellige vanskeligheder.

Naturreligion med tilhørende naturåndelighed er en måde at leve sit liv på – men shamanisme er også et håndværk - et healings og rådgivnings håndværk. Dette skal forstås på den måde, at naturreligion og naturåndelighed, er noget man praktisere, på samme måde som man praktisere en hvilken som helst anden religion - og at shamanisme kan være et håndværk man udøver måske halv eller hel professionelt for andre personer. Man behøver ikke beskæftige sig med begge dele, lige som en kristen ikke nødvendigvis behøver at arbejde som præst. Men selvfølgelig er det en nødvendighed, hvis man vil udøve det shamanske håndværk, at man selv lever og praktisere et naturreligiøst og naturåndeligt liv. For mig betyder religion det at anse noget for at være helligt, og åndelighed handler om hvordan vi behandler andre mennesker. I min tradition er shamanen naturreligions præst, åndemaner, healer og medicinmand eller kvinde. For naturshamanen er naturen hellig, dvs. naturen er hans religion – så han anser det for at være hans opgave at hjælpe sit folk med at lære at leve mere og mere i overensstemmelse med deres egen natur, andres natur og hele naturen – og at heale de problemer, som under tiden gør at folk kommer til at leve i strid med deres natur, andres natur og hele naturen.

I den shamanske livsstil er det naturligt at have et ønske om at være et nyttigt menneske. En af de ting vi taler meget om i shamanismen er kraft – personlig spirituel power. Kraft er noget meget ønskeligt, for jo mere kraft man har, jo mere nytte kan man gøre for sine medmennesker og alle de andre medlemmer af skabelsen. Det at være og blive en kraftfuld person er noget alle, som praktisere shamanisme konstant stræber efter.
En anden ting vi også taler meget om er sjæl. Én mulig måde at bruge sit sind på er at sige at - jeg er en sjæl, som har en krop. Så er det altså sjælen, som er mig. Det vil altså sige, at hvis jeg er en kraftfuld person, så er det i sjælen at kraften findes. Det betyder også, at hvis jeg har problemer med min kraft, f.eks. har svag kraft eller svært ved at holde fast på min kraft, så er det altså min sjæl, der er et eller andet problem med. Der kan være mange årsager til, at en person har svag kraft. Det mest almindelige er, at man har en dårlig kontakt til sjælens kraftkilder, men man kan også have en lækage i sjælen, så kraften siver ud, eller der kan være nogen, som stjæler ens kraft. Man kan også mangle noget af sin sjæl, eller der kan være noget i sjælen som ikke skal være der. En anden ting som også er meget almindeligt er, at folk simpelthen smider deres kraft væk.

Hvis en person f.eks. har problemer med at smide sin kraft væk, siger det sig selv, at det ikke nytter noget at heale på vedkommende. For selv om man henter kraft til ham, smider han den jo bare væk - og hvis man henter sjælsdele til ham, smider han også bare dem væk. Shamanen må altså undervise personen i, hvordan man holder på og administrere sin åndelige kraft på en hensigtsmæssig måde.
Jeg opererer med nogle begreber, jeg kalder for sjælelig sundhed og sjælelig kondition. De fleste mennesker er helt med på, at ens fysiske sundhedstilstand og kondition har noget at gøre med, hvad vi spiser og hvilken motion vi får eller ikke får. Det samme kan man på en hvis måde sige om sjælen. Den har også brug for sund kost og god motion. Så hvis ens sjælelige vanskeligheder skyldes dårlige åndelige kostvaner, må man ændre dem til det bedre. Det vil sige, holde op med at putte det i sjælen som er usundt, og putte det i sjælen som er sundt i stedet for. Og hvis nogen af ens sjælelige vanskeligheder skyldes manglende eller forkert åndelig motion, må man ændre sine motionsvaner altså lave sig et åndeligt trænings program. Lidt forenklet kan man sige, at vores tanker er sjælens mad, og at vores handlinger er sjælens motion.

At heale på folk som ikke selv vil arbejde på at forbedre deres åndelige livsstil er meningsløst. På den anden side, kan disse mennesker være en guldgrube for diverse behandlere etablerede såvel som alternative. Og såmænd også for shamaner. Joe! Der findes også shamaner, som ikke er så fine i kanten.

Shamanens arbejde består altså både i at heale på folks sjæl men også i at arbejde med forebyggende behandling, så problemerne ikke bare vender tilbage igen. Det forebyggende arbejde består i at lære folk at praktisere en åndelig livsstil. Den shamanske livsstil er naturligvis en nærliggende mulighed, men enhver åndelig livsstil er brugbar. Det var jo det her med mangfoldigheden – ikke sandt! Jo flere slags åndelig livsstil - jo bedre. Jo flere forskellige religioner - jo bedre.

Nå men tilbage til det med sjælen - og kraften vi har brug for, hvis vi vil gøre nytte og have en stærk sjæl.

I naturshamanismen er der to væsentlige kraftkilder – naturen og drømmeverdenen. Og kraften bliver formidlet af de ånder, som bor henholdsvis det ene og det andet sted. For at kunne få adgang af disse kraftkilder må man lære ånderne at kende og udvikle et godt forhold til dem.

Hvis jeg sammenligner de gode karaktertræk hos min egen person med de dårlige karaktertræk hos en anden person – kommer jeg til den konklusion, at jeg er et åh så godt menneske, og at den anden er et dårligt menneske. At sammenligne det positive hos en person med det negative hos en anden, er det man forstår ved uretfærdighed.
Hvis jeg sammenligner de gode karaktertræk hos mig selv med de gode karaktertræk hos den anden, og jeg sammenligner de mindre gode karaktertræk hos mig selv med de mindre gode karaktertræk hos den anden – så kommer jeg til den konklusion, at vi begge to er fine mennesker med mange gode egenskaber, og at vi hver især har vores menneskelige ufuldkommenheder og svagheder.
At sammenligne det positive hos den ene med det positive hos den anden – og det negative hos den ene med det negative hos den anden - er det man forstår ved retfærdighed.
Retfærdighed er et vigtigt åndeligt princip i naturreligionen – og de fleste andre religioner også. Ved at samarbejde med ånderne, kan vi få hjælp til arbejde på at blive bedre til at praktisere retfærdighed i alle livet forhold. For eksempel er det jo klart, at hvis man sammenligner det positive ved ens egen religion med det negative ved en andens religion, kommer man til den konklusion, at ens egen religion er god og den andens er dårlig. Men dette afsløre jo bare, at den religion man selv udøver, går ind for, at man skal praktisere uretfærdighed – og ikke retfærdighed.
Nå – men nu kan du jo selv bestemme hvad slags menneske, du vil bestræbe dig på at være og blive. I naturreligionen anser vi det for naturligt at være et retfærdigt menneske. Jo bedre vi bliver til at praktisere retfærdighed, jo mere kommer vi til at leve i overensstemmelse med vores sande natur.

På samme måde som man har et socialt netværk i den fysiske verden, som består af familie, venner og bekendte, gælder det om at opbygge et socialt netværk af åndepersoner – åndefamilie, åndevenner og åndebekendte. Når man starter med naturshamanisme, laver man en øvelse, hvor man møder en planteånd i naturen, som man kan lære bedre at kende ved at kontakte den igen. Derefter gælder det om at finde sit totemdyr i naturen og lære det at kende. Først derefter arbejder man med at trancerejse til drømmeverdenen, for at finde sit drømmeverden totemdyr og etablere en stærk kontakt til det. Det er nemlig normalt vores totemdyr, som skal hjælpe os med at lære alle de andre ånder i drømmeverdenen at kende, så vi kan etablerer vores sociale åndenetværk. Jeg kan godt lide at sige, at vi får fordoblet vores sociale resurser.

Totemdyret er din personlige skytsånd – din åndelige slægtning. I er i familie og har fælles åndelige formødre og forfædre. Alle de andre ånder som også har dyreskikkelse kalder jeg for åndedyr. Der findes selvfølgelig også åndeplanter, åndesten, åndemennesker osv., og du kan også have en totemplante eller en totemsten. Jeg opfatter alle håndgribelige dyr, planter, sten, stjerner osv. for i åndelig forstand at være mennesker med følelser, tanker, meninger osv. For mig er det ikke mennesket som også er et dyr, det er dyrene som også er mennesker, derfor kalder jeg dem alle sammen for personer. Drømmedyrene, drømmeplanterne, naturånderne, afdøde familiemedlemmer og abstrakte begreber som ikke har en håndgribelig krop er også personer. Om folk har en fysisk krop eller ej, er jeg ligeglad med.

Det er meget vigtigt, når man foretager en shamansk trancerejse, at man har et klart formuleret formål med sin rejse. Ved siden af den fysiske verden og drømmeverdenen findes der nemlig forskellige andre verdner f.eks. fantasiverdenen og erindringsverdenen - dvs. illusionernes verden og den verden hvor tidligere begivenheder befinder sig. Hvis man ikke har bestemt et formål for sin rejse, risikere man at havne i en af de andre verdner, og man kan få en dårlig oplevelse. Så husk det med formålet - det er vigtigt. Der er bl.a. også derfor, det er så vigtigt at have en af sine naturånde partnere – en planteåndehjælper eller sit totemdyr fra den fysiske verden med som ledsager. De hjælper os med ikke at fare vild og med at finde tilbage til vores krop igen. Et formål kan formuleres bredt eller smalt. Et bredt formål kan f.eks. være at du siger: "Jeg rejser til drømmeverdenen for at lære at blive bedre til at samarbejde med de ånder, som bor dér". Der kan i princippet ske næsten hvad som helst på sådan en rejse. Et smalt formuleret formål kan f.eks. være at du siger: "Jeg rejser til drømmeverdenen for at få kraft til min matematik eksamen kl. 11.00 i morgen". Det smalle formål er altså meget mere præcis. Og husk så lige på! At alt hvad der sker på rejsen er en del af svaret på det formål, du har formuleret og kan ikke bruges som svar på et formål, du ikke har formuleret, eller som svar på et spørgsmål du ikke har stillet. Folk har nogen gange lidt problemer med dette. De uddrager tolkninger og svar af deres rejser, som rejsen aldrig har svaret på, og heller ikke blev bedt om at svare på. Det er lidt det samme, som sker for folk, der finder en genial løsning på et problem, der ikke eksistere. Pas på med det!

*

Når vi nu rejser til drømmeverdenen og, om alt går vel, træffer nogen ånder, er det jo meningen vi skal lære dem at kende og udvikle gode og stærke relationer til dem – i hvert fald dem som også gerne vil have gode og stærke relationer til os. Vi kan så bede dem om hjælp med mange forskellige ting. Vi kan bede om kraft, om viden, om healing og vi kan bede om visdom og meget andet. Når vi er kommet godt i gang og er blevet dygtigere til at kontakte og samarbejde med ånderne - eller en eller flere af guderne hvis du bruger det - så er det vigtigt også at lytte til, hvad ånderne beder os om. "Kære John. Vil du ikke nok hjælpe mig med at ..." - og så bliver der fortalt, hvad sagen drejer sig om.

Den måde vi anvender vores sind på når vi vil shamanrejse er, at være i en let trance – lige som den tilstand, vi er i når vi dagdrømmer. Vi er måske på arbejde, men samtidig sider vi i bikini på en solbeskinnet strand i Spanien og nyder søluften – indtil vores chef prikker os skulderen og brokker sig over, at vi ikke laver noget. "Hallå. Sider du der og drømmer. Kan du lige komme i gang du"! Og så vågner vi med et sæt – og kommer tilbage til os selv. Vores sjæl har været på rejse – fraværende i bogstaveligste forstand, men vi var ikke bevidstløse, som når vi sover. Det vil sige, at en af vores sjæle har været på rejse og en anden har været tilstede - vi har nemlig mere end en sjæl.

Første gang du rejser til drømmeverdenen, kan dit formål være at få kontakt med en plante åndehjælper, ligesom i den naturshamanske øvelse der findes på den første CD. Du rejser til drømmeverdenen ved at forlade din krop, mens du er ved fuld bevidsthed og i dagdrømme trance. Du er hele tiden klar over at din krop befinder sig der, hvor den faktisk er, men samtidig svæver din drømmesjæl af sted til en anden verden. Når du drømmer om natten er du bevidstløs mens din drømmesjæl er i drømmeverden.

Du starter altså fra det sted, hvor din krop befinder sig. Du lukker dine øjne og falder til ro – og når du er klar, påkalder du den åndehjælper, som skal ledsage dig helst dit totemdyr. Derefter lader du din drømmesjæl glide ud af din krop og rejser dit drømmelegeme op og går ud af døren eller svæver ud af vinduet og stiller dig lige uden for den bygning din krop befinder sig i – i din have eller på gaden måske. Du lader langsomt en tåge opstå foran dig, og når den er blevet tæt, går du ind i tågen ca. 10 skridt og standser op igen. Tag en dyb indånding eller to og fald til ro. Fortsæt så videre gennem tågen ca. 10 skridt igen – du kommer nu ud af tågen på den anden side og befinder dig i en ny verden. Du er nu et sted i drømmeverdenen, den verden som nogen også kalder åndeverdenen. Det kan være et hvilket som helst sted. Lige som når du drømmer rigtigt, kan din drøm foregå hvor som helst f.eks. i en skov, ved havet, et sne landskab, en ørken, der er ingen grænser. Du står nu lidt i landskabet og ser dig omkring for at blive bekendt med omgivelserne. Du har jo din åndeledsager med ved siden af dig, så du vender dig til hende (eller ham) og taler til hende. "Nå – nu står vi så her. Jeg er glad for at have dig med som ledsager. Har du set de træer derovre, og den sten derhenne"! – eller hvad det nu er, som findes i landskabet. Når du har fået et klart billede af, hvor du befinder dig, går du frem i landskabet og ser dig omkring mens du går.
Drømmeverdenen er et magisk sted, og de fysiske love som gælder i vores almindelige verden gælder ikke her. Der kan godt være bøgetræer i ørkenen, og der kan godt vokse anemoner under sneen i december. Vi kan flyve af sted i luften og vi kan trække vejre under vandet. Men der er også nogen ting, som er magen til dem i vores verden, og det er de sociale regler. Det er vigtigt at vi taler ordentlig til de personer vi møder – og det forventes vi behandler folk venligt og med respekt. Når du har gået lidt rundt i landskabet, så se dig om for at finde en plante, du kan lærer at kende. Når du har valgt din plante, bøjer du dig ned og plukker den. Du sætter dig ned og holder planten op for dine øjne ca. 30 cm fra dit ansigt. Du stirre nu på planten i et eller et par minutter, til planten åbner sig og der komme en ånd ud af åbningen. Ånden kommer i sit natur aspekt dvs. som noget der findes i naturen f.eks. et insekt, et dyr, et snefnug, en sten eller en anden plante – men principielt kan det være i en hvilken som helst form. Hils på planteånden og sig hvem du er, og bed den om at fortælle om sig selv. "Hej jeg heder John, jeg er glad for at træffe dig, jeg vil være taknemmelig, hvis du vil fortælle mig lidt om dig selv"! Tal kun til planteånden 1 gang og forhold dig så afventende. Det er ikke sikkert der sker så meget første gang i træffes, men sådan er det jo ofte, når to personer mødes for første gang. Når man så mødes igen ved en senere lejlighed, kan der måske opstå et tættere forhold, hvor man snakker mere sammen og lære hinanden bedre at kende. Når du har haft kontakt med plantes ånd, så længe i synes i vil, så lad ånden gå tilbage ind i plantens åbning. Åbningen lukker sig igen. Vend dig om for at gå tilbage til tågen og tag din nye drømmeplante med dig. Du kan godt gå lidt på sightseeing i landskabet, mens du er der. Når du er klar, så gå roligt tilbage til tågen sammen med din ledsager, og gå ind midt i tågen og stands der. Tag en dyb indånding eller to og fald til ro. Gå så frem og ud af tågen på den anden side og du står nu i din have eller på gaden, hvor du startede. Gå tilbage til din krop samme vej du gik ud, og når du står i dit rum så læg din nye åndeplante et sted i rummet f.eks. i vindueskarmen. Gå hen til din krop, som sidder og venter på dig, og sæt dig tilbage i kroppen. Tak din ledsager og tag afsked med hende. Brug et minut på at komme ordentlig på plads i din krop, så drømmesjælen kommer til at side godt fast igen. Åben øjnene og se dig omkring i det rum hvor du befinder dig. Når du har siddet lidt, så rejs dig op og stræk kroppen og gå lidt rundt for at få ordentlig jordforbindelse igen.
Næste dag kan du bruge det, du har lært på CD nummer 1 til at se din drømmeplante i vindueskarmen.

Sidst på Cd'en er der 15 minutters trommelyd, som du kan spille mens du trancerejser – du kan eventuelt også tage et bind for øjnene.

På et senere tidspunkt kan du rejse til drømmeverden for at finde dit drømme totemdyr. Hvis du allerede har et totemdyr i den fysiske verden, så kan du altså have et totemdyr i begge verdner. Det kan være 2 forskellige dyr, eller 2 ens dyr, eller måske det samme dyr?

De drømme vi har om natten er en forberedelse til det liv vi skal leve den efterfølgende dag. Hvis du kan huske en drøm du har haft om natten, kan du trancerejse til den og tale med den. Din intention er så at rejse for at tale med drømmen, og når du kommer ud af tågen står du, om alt går vel, i den drøm du har haft. Du kan også tale med en eller flere af de personer eller begivenheder som forekom i drømmen. "Hej du drøm som kom til mig i nat. Vil du ikke godt fortælle mig lidt om hvad det var for nogen gode råd du gerne ville give mig? Eller, god dag du Ørn jeg mødte i min drøm i nat. Var der noget bestemt, du ville fortælle mig"?
Vi kan selvfølgelig også analysere vores drømme, sådan som man gør i psykoanalysen, men i shamanismen lægger vi mere vægt på at kommunikere end at analysere – mere vægt på hvad drømmene siger, end hvad de symbolisere - men som sagt det ene udelukker ikke det andet. Det er bare to forskellige måder at anvende sit sind på. For mig er det for det meste vigtigere, hvad drømmene siger om fremtiden, end hvad de siger om fortiden.

I min tradition er det sådan, at hvis en shaman laver en trancerejse for en anden person, hvor shamanen taler med ånderne på sin klients vejene, så bruger vi normalt ikke udtrykket; skal jeg lave en trancerejse for dig eller, skal jeg lave en clairvoyance eller trommerejse for dig – nej! Vi siger: skal jeg drømme en drøm for dig. Der kan altså være lidt forskel på terminologien i de forskellige shamanske traditioner. Jeg skal tilføje, at der findes en del forskellige måder at drømme en drøm for en anden på.

Det kan være udmærket at bruge en del tid i starten på at lære at gøre tingene, men på længere sigt skal man ikke bruge så meget tid på at tale med ånderne eller en eller flere af guderne og gudinderne, eller hvem man nu vil tale med. Da jeg var håndværker brugte jeg 10 % af arbejdstiden på at planlægge og tilrettelægge mit arbejde, og så brugte jeg 90 % af arbejdstiden på at udføre det – på at skære brædder over og slå søm i osv. I dag bruger jeg 10 % af min åndelige arbejdstid til at tale med ånderne og 90 % af tiden på ar udfører mit åndelige arbejde – gøre ting som er til gavn og nytte. Min åndelighed handler om, hvordan jeg behandler andre mennesker.

Nu kommer den korte instruktion – efterfulgt af 15 minutters trommelyd. Du kan sætte din Cd afspiller på repeat, så den spiller trommelyden om og om igen, til du er helt færdig med din rejse.
Og husk lige! Når du vil lærer noget nyt, skal du øve dig mange gange, før du kan det.

*

Sæt dig i en behagelig stilling med ret ryg.

Start trommelyden

Giv dig tid til at slappe af

Påkald din åndeledsager

Lad din drømmesjæl glide ud af din krop

Gå eller svæv ud af det rum din krop befinder sig i, og stands op uden for

Lad en tåge tone frem

Gå ind i tågen og stop

Gå ud af tågen på den anden side, og gå ud i et drømme-landskab

Tal med din ledsager og gå længere ud i landskabet

Find en plante – pluk den, sæt dig, og hold den 30 cm foran dine øjne

Lad planten åbne sig og lad plantens ånd komme ud af planten, og kommuniker med den

Når i er færdige, så lad planteånden gå tilbage ind i planten

Tag planten med dig og gå tilbage til tågen og gå ind i den og stop

Gå ud af tågen på den anden side og gå tilbage til din krop

Læg drømmeplanten i vindueskarmen

Tag afsked med din ledsager

Gå ind i din krop og kom ordentlig på plads

Stræk kroppen og gå lidt rundt, for at få god jordforbindelse

Vent til næste dag med at hilse på drømmeplanten i vindueskarmen


Nu kommer trommelyden

Go' rejse!

*

15 minutters trommelydop

*