tillbacka
CD nr. 2


Naturshamanism i drömvärlden

© John Russell-Møller 2006
Hej – jag heter John Russell-Møller och jag berättar gärna lite för dig om den naturshamanska resan till drömvärlden. Jag har gjort en CD, som handlar om hur man kan komma i kontakt med de andar, det finns i naturen, och som är nummer 1 och den CD du lyssnar till nu är nummer 2. CD nummer 3 handlar om naturshamansk vägledning och själsåtervinning; och CD nummer 4 handlar om naturshamansk exorcism healing. Det är meningen man ska kunna det, som är på den första CD skivan, innan man går vidare med de efterföljande; därför det är de andar man lära känna i naturen som ska hjälpe en med att rese till drömvärlden, och med att göra shamansk healing - om man vill det.

Om du lider av en psykisk sjukdom, får du aldrig experimentera med att gå i trance utan att tala med en psykiater eller legitimerad psykolog först. Du kan ta skada av det.

Under en vision i oktober 1989 kom jag i lära hos två andeshamaner, som har varit mina mentorer alltsedan. Från 1996 till 2005 har jag boet 3 månader varje sommar i ett litet tältläger på ett fjäll i vildmarken i Lappland - c 200 km nord om Polcirkeln. I dessa 10 åren blev jag undervisat i shamanism och andemaner konst av naturen och härav komma uttrycket naturshamanism, som har blivit den tradition jag höra till.

Moderna västerländsk shamanism har för det mesta utvecklats av olika vetenskapsfolk: antropologer, psykologer och andra, som har önskat att isolera shamanism från sina religiösa rötter i ett försök på att skapa en ateistisk shamanism. Det är inget fel på ateistisk shamanism, men personligen är jag anhängare till naturreligiös shamanism. I ateistisk shamanism har man övervägande ett vetenskapligt förhållande till andarna och talar mycket om tekniken - t x trumresa tekniken och healing tekniken. I naturreligiös shamanism har man övervägande ett religiöst förhållande till andarna och talar mycket om principen, och om att de shamanska teknikerna och de naturreligiösa principerna är två sidor av samma sak. Ateism är en mycket ny uppfinning. Det finns inga naturfolk, som är ateister. Naturen är min religion.

Naturshamanism går främst ut på att få tillgång till andlig kraft från naturen och drömvärlden. Denne andliga kraften kan man sedan använda i sitt dagliga vardagsliv. Det är också denne kraften man använder, om man senare vill arbete med shamansk healing. Shamanism går ut på att bli en själslig stark person.

Denne CD börjar med, att jag berättar ett tag om naturshamanism, och sedan komma det en övning i, hur man kan resa till drömvärlden. Innan övningen kommer det en kortfattad instruktion.

I shamanism finns det många olika sorters sanningar. Till exempel finns det de objektive vetenskaplige sanningarna, som är baserad på rationell tänkande och logik. Två och två är fyra och inta fem osv. Denne typ av tänkande (eller detta datorprogram i sinnet) är fint som räknemaskin, om man kan baka en kaka, repa sin bil och lösa liknande typer problem. Ett av de andra sätten shamaner använder sitt sinne på (ett annat datorprogram i sinnet) är att arbete med ologiske sanningar. Till exempel har jag de finaste barn i hela världen, men min vän Stig har också de finaste barn i världen. Och det är ju sant! Det kan envar människa förstå – men det strider ju mot den rationelle logiken. Det är inte en logisk sanning – det är en ologisk sanning. Man skulle kanske kunna kalla det en känslomässig sanning. En annan sorts ologiske sanningar är religiösa sanningar. Jag hörde vid något tillfälle en kristen präst tala om själasorg i förbindelse med förlust av en nära anhörig, en hustru eller ett barn. Hon talade om själens vandring genom mörkret när den var i sorg, och hon bad en bön, där hon bland annat sa. “Gud – mörkret är inte mörkt för dig!” Och det är ju sant, men enbart i religiös förståelse – inte i logisk förståelse. Det finns många andra sorters ologiske sanningar t x magiske sanningar och mystiske sanningar – och en hel mängd andra.

Men där är ju också en helt annan sak. Med all respekt för vetenskaplig logiskt tänkande, som är till stor praktisk hjälper för oss alla, då är det inte desto mindre ett vetenskapligt faktum, att det som var en vetenskaplig sanning för 50, 100 eller 500 år sedan, i mellantiden har visat sig vara helt fel. Det var en vetenskaplig omöjlighet, att man kunna tillverka en maskin, som kunna flyga. Jorden var platt som en pannkaka. Atomen var den absolut minste enheten i universum. Det var absurt att infektioner kunna skylls på mikroskopiske organismer osv. De flesta vetenskaplige sanningar, som är giltiga idag, är givetvis helt felaktiga, vi har blott inte upptäckt det ännu. Om 200 år sitter vetenskapsfolken och slår sig på låren av skratt över dessa totalt stupide idioter, som levde i år 2006 och som kunna inbilla sig att några av människans problem och sjukdomar kunna ha något som helst att göra med deras gener - eller vad det nu är för några av våra vetenskaplige sanningar, som till den tiden vill visa vara helt felaktiga.
Vetenskaplige sanningar är en färskvare med kort hållbarhet, men det betyder ju inte att medicinen inte verkar eller datorerna inte fungera, för det gör de så klart – men med al sannolikhet av helt andra skäl, än vi med vetenskaplig säkerhet vet idag.
Jag vill därför rekommendera, man inte basera sin tillvaro i alltför hög grad på vetenskaplige sanningar, men vill rekommendera man i högre grad baserar sin tillvaro på ett fundament av ologiske sanningar - inte minst de andliga och religiösa sanningarna.

Jag vill inte här komma in på en längre diskussion av, vad sanning egentligen är för något, hur man kan definiera begreppet sanning osv. Jag vill bara säga, att jag omedelbart är liggiltig till om en sanning är en riktig sanning eller fel sanning – det som är viktigt för mig är, om en sanning ger goda praktiska resultat, som är till gagn för folk i deras vardagsliv. Om den motsatte sanningen ger bättra resultat då väljer jag den. Det är resultaten som räknas – i min shamanism är sanningen blott ett praktiskt medel, man kan använda, som man själv vill.

Samma gäller sinnet. Det är blott ett verktyg man kan använda till det man vill. Men man kan förstås inta använda det till något, man inta har lärt använda det till. Det är samma sak med händerna. De är bara verktyg, man kan använda till olika sorts arbete – men man kan inte använda dem till något, man inta har lärt använda dem till. Man kan använda sina händer till att göra frisörarbete, men enbart om man har lärt hur man gör. Man kan använda händerna till att göra snickare arbete, men enbart om man har lärt hur man gör. Och man kan använda händerna till dator arbete, men enbart om man har lärt hur man gör.
Det hör med till shamanens utbildning, att lära sig använda sitt sinne på många olika sätt och till många olika typer uppgifter.

Som sagt är shamanism tät knyten till naturen, och en av de grundläggande principerna i naturen är mångfall. Det finns många olika djur och insekter, många olika växter och träd, många olika stenar osv. även om alla björkar har det gemensamt, att de är björkar, då är det inta två av dem, som är precis likadana. Mångfall, så som vi känner den i naturen, är alltså något positivt och något önskvärd. Det är något naturligt!
Samma princip gäller också för idéer och meningar. Ju större mångfall av idéer och meningar desto bättre. Det är något positivt – något önskvärd. Det är naturligt!
Det vill alltså säga, att shamaner normalt är motståndare till enkelspårighet och konformitet. Men som alltid när vi talar om shamanism, finns det vissa undantag från varje princip, annans skulle själva principen lätt kunna bli en form av enkelspårighet. Till exempel är dem som är motståndare till mångfall också en del av mångfalden. Mångfaldsprincipen betyder förstås också, det är bra med många olika shamanska traditioner, och det är positivt varje shaman har sin egen personlig stil. Allt jag berättar, är enbart uttryck för mina egna meningar och erfarenheter. Jag påstår inte jag har rätt i någonting.

Jag vill inskjuta något om shamansk kommunikation. Shamanskt sett är det två ytterpunkter i kommunikationen – information och inspiration. Det är inte så det ena är rätt och det andra fel, de är blott olika. Det är ju detta med hela tiden att skapa harmoni och balans. Mellan informationen och inspirationen är det en hel del övriga ting i kommunikationen.

Du har kanske hört, språkforskare har upptäckt, att när två personer har ett samtal med varandra, är det bara c 10 % av kommunikationen, som har något med de ord som blir sagt att göra, och att 90 % av kommunikationen är kroppsspråk. Kommunikationen pågår alltså på två nivåer.
Föreställ dig nu vi säger, de talade orden och kroppsspråket tillsammans utgör 10 % av kommunikationen, och vi säger den känslomässiga delen av kommunikationen, det empatiska språket utgör 90 %. Kommunikationen pågår nu på 3 nivåer - och orden är c 1 %.
Förestil dig nu vi säger, det verbala språket, kroppsspråket och det empatiska språket tillsammans utgör 10 % av kommunikationen och de tankar vi tänker, alltså tankespråket, är 90 % av kommunikationen.
Kommunikationen pågår nu på 4 nivåer – och orden är nu c 0,1 %.
Och förestil dig nu vi säger, dessa 4 språken tillsammans utgör 10 % av kommunikationen, och den inspiration människor ger varandra utgör 90 % av kommunikationen. Kommunikationen pågår nu på 5 nivåer, och orden är nu c 0,01 %.
Du ska veta, att när du talar med en shaman, sitter han eller hon mitt emot dig och är mer eller mindre 100 % medveten om, allt det som försiggår på samtliga nivåer hela tiden. Han är uppmärksam på de ord, kroppsrörelser, känslor, tankar och inspirationer, som går fram och tillbaka mellan dig och honom, medan ni kommunicera med varandra. Ofta lägger shamanen mera vikt på inspirationerna än informationerna.

När du experimentera med att tranceresa till drömvärlden, vill du om allt går väl, träffa på olika andar – och en del av syftet är ju, att du ska kommunicera med dom. Du ska inta bli besviken, om den verbala kommunikation andarna använder, enbart kommer att utgöra så lite som 0,01 % av det samtal ni har med varandra. Det pågår en omfattande kommunikation ändå.
I den fysiska världen får vi information, och i drömvärlden får vi inspiration.

Själva ordet shaman har blivit en moden gemensambetecknelse, för personer som samarbetar med andarna till gagn för sig själva, sina medmänniskor och övriga medlemmar av skapelsen. De andar shamanen samarbetar med, kan vara andar som bor i naturen - eller andar som bor i drömvärlden. Varje språk har självklart sitt eget ord för en sådan person. På danska heter det bland annat en andemanare - en ”åndemaner”.

Shamanen har två primära uppgifter. Det första är att rådge, vägleda och undervisa sina medmänniskor, genom att berätta för dem, vad andarna har av budskap till dem, eller genom att lära dom själva kommunicera med andarna. Det andra är att heale folk, som har olika svårigheter.

Naturreligion med tillhörande naturandelighet är ett sätt att leva sitt liv på – men shamanism är också ett hantverk - ett healings och rådgivnings hantverk. Detta ska förstås på det viset, att naturreligion och naturandelighet, är något man praktisera, på samma vis som man praktisera en vilken som helst annan religion - och att shamanism kan vara ett hantverk man utövar halvt- eller hel professionellt för andra personer. Man behöver inta befatta sig med båda delarna, precis som en kristen inta nödvändigtvis behöver arbete som präst. Men självklart är det en nödvändighet, om man vill utöva det shamanska hantverket, att man själv lever och praktisera ett naturreligiöst och naturandeligt liv. För mig betyder religion det att anse något att vara heligt, och andlighet handlar om hur vi behandlar andra människor. I min tradition är shamanen naturreligions präst, andemanare, healer och medicinman eller kvinna. För naturshamanen är naturen helig, det vill säga naturen är hans religion – så han anser det vara hans uppgift att hjälpa sitt folk med att lära sig leva allt mer i enlighet med sin egen natur, andras natur och hela naturen – och att heale de problem, som under tiden gör att folk komma att leva i strid med sin egen natur, andras natur och hela naturen.

I den shamanska livsstilen är det naturligt att ha en önskan om att vara en nyttig människa. En av de sakar vi talar mycket om i shamanism är kraft – personlig spirituell power. Kraft är något mycket önskvärd, därför att ju mera kraft man har, desto mera nytta kan man göra för sina medmänniskor och alla de andra medlemmarna av skapelsen. Det att vara och bli en kraftfull person är något alla, som praktisera shamanism beständig strävar efter.
En annan sak vi också talar mycket om är själ. Ett möjligt sätt att använda sitt sinne på är att säga – ”jag är en själ, som har en kropp”. Då är det alltså själen, som är jag. Det vill alltså säga, att om jag är en kraftfull person, då är det i själen kraften finns. Det betyder också, att om jag har problem med min kraft t x har svag kraft eller svårt med att hålla kvar på min kraft, då är det min själ, det är ett eller annat problem med. Det kan vara många orsaker till, att en person har svag kraft. Det mest vanliga är, att man har en dålig kontakt till själens kraftkällor, men man kan också ha ett läckage i själen, så kraften sippra ut, eller det kan vara någon, som stjäl ens kraft. Man kan också fattas något av sin själ, eller det kan vara något i själen som inta ska vara där. En annan sak som också är mycket vanlig är, att folk kastar bort sin kraft.

Om en person t x har problem med att kasta bort sin kraft, säger det sig själv, det inta nyttar något att heale på vidkommande. För även om man hämtar kraft till honom, kastar han ju bara bort den - och om man hämtar själ till honom, kastar han också bara det bort. Shamanen måsta alltså undervisa personen i, hur man håller på och administrera sin andliga kraft på ett ändamålsmässigt sätt.
Jag opererar med några begrepp, jag kallar för själslig sundhet och själslig kondition. De flest människor vet, att ens fysiska sundhetstillstånd och kondition har något att göra med, vad vi äter och vad motion vi får eller inta får. Samma kan man säga om själen. Den har också behov av sund kost och god motion. Om ens själsliga svårigheter skylls på dåliga andliga kostvanor, måsta man ändra dem till bättra. Det vill säga, sluta sätta det i själen som är osunt, och sätta det i själen som är sunt istället. Och om några av ens själsliga svårigheter skylls på brist på eller felaktig andlig motion, måsta man ändra sina motionsvanor, alltså göra sig ett andligt träningsprogram. Något förenklat kan man säga, våra tankar är själens kost, och våra handlingar är själens motion.

Att heale på folk som inta själv vill arbete på att förbättra sin andliga livsstil är meningslöst. Å andra sidan, kan dessa människor vara en gulgruva för diverse behandlare etablerade såväl som alternative. Och också för shamaner. Jo! Det finns också shamaner, som inta är så fine i kanten.

Shamanens arbete består alltså båda i att heale på folks själ men också i att arbete med profylaxbehandling, så problemen inta bara återvänner. Det förebyggande arbetet består i att lära folk praktisera en andlig livsstil. Den shamanska livsstilen är naturligtvis en närliggande möjlighet, men envar andlig livsstil är användbar. Det var ju detta med mångfalden – inta sant! Ju fler sorts andlig livsstil - desto bättra. Ju fler olika religioner - desto bättra.

Men tillbaka till det med själen - och själskraften vi behöver om vi vill göra nytta och ha en stark själ.

I naturshamanism finns det två betydande kraftkällor – naturen och drömvärlden. Och kraften blir förmedlat av de andar, som bor det ena respektive det andra stället. För att kunna få tillgång till dessa kraftkällor måste man lära känna andarna och utveckla goda relationer till dom.

Om jag jämföra de goda karaktärsdragen hos min egen person med de dåliga karaktärsdragen hos en annan person – kommer jag till den konklusion, att jag är en jätte fin människa, och den andra är en dålig människa. Att jämföra det positiva hos en person med det negativa hos en annan, är det som kallas orättvisa.
Om jag jämföra de goda karaktärsdragen hos mig själva med de goda karaktärsdragen hos den andra, och jag jämföra de mindre goda karaktärsdragen hos mig själva med de mindre goda karaktärsdragen hos den andra – då kommer jag till den konklusionen, att vi båda är fine människor med många goda egenskaper, och att vi båda har våra mänskliga ofullkomligheter och svagheder. Att jämföra det positiva hos den ena med det positiva hos den andra – och det negativa hos den ena med det negativa hos den andra - är det som kallas rättvisa.
Rättvisa är en viktigt andlig princip i naturreligionen – och de flesta övriga religioner också. Genom att samarbete med andarna, kan vi få hjälp till att arbete på att bli bättre på att praktisera rättvisa i alla livets förhållanden. Till exempel är det ju klart, att om man jämföra det positiva med ens egen religion med det negativa med en annans religion, kommer man till den konklusion, att ens egen religion är god och den andras är dålig. Men detta avslöjar ju bara, att den religion man själva utövar går in för, att man ska praktisera orättvisa – och inta rättvisa. Men - nu kan du ju själv bestämma vilken sorts människa, du vill sträva efter att vara och bli. I naturreligionen anser vi det för naturligt att vara en rättvis mänskliga. Ju bättre vi blir på att praktisera rättvisa, desto mera kommer vi att leva i överensstämmelse med vår sanna natur.

På samma vis som man har ett socialt nätverk i den fysiska världen, som består av familj, vänner och bekanta, gäller det att bygge upp ett socialt nätverk av andepersoner – andefamilj, andevänner och andebekante. När man vill börjar med naturshamanism, gör man en övning, där man möter en växtande i naturen, som man kan lära känna bättre genom att kontakta den igen. Härnäst gäller det hitta sitt totemdjur i naturen och lära känna det. Först efter detta arbetar man med att tranceresa till drömvärlden, för att hitta sitt drömvärlden totemdjur och etablera en stark kontakt till det. Det är nämligen normalt våra totemdjur, som kan hjälpa oss lära känna alla de andra andarna i drömvärlden, så vi kan etablerar vårt sociala andenätverk. Jag tycker om att säga, att vi får fördubblat våra sociala resurser.

Totemdjuret är din personliga skyddsande – din andliga släkting. Ni är i familj och har gemensamma andliga förmödrar och förfäder. Alla de andra andar som också har djurskepnad kallar jag andedjur. Det finns förstås också andeväxter, andestenar, andemänniskor o s v, och du kan också ha en totemväxt eller en totemsten. Jag uppfattar alla påtagliga djur, växter, stenar, stjärnor o s v för i andlig förståelse att vara människor med känslor, tankar, meningar och annat. För mig är det inta människan som också är ett djur, det är djuren som också är människor, därför kallar jag dom alle ihop för folk. Drömdjuren, drömväxterna, naturandarna, avlidna familjmedlemmar och abstrakte begrepp som inta har en påtaglig kropp är också folk. Om folk har en fysisk kropp eller inte, är jag likgiltig till.

Det är mycket viktigt, när man gör en shamansk tranceresa, att man har ett klart formulerat syfte med sin rese. Bredvid den fysiska världen och drömvärlden finns det nämligen olika andra världar t x fantasivärlden och erinringsvärlden – d v s illusionernas värld och den värld där förflutna begivenheter finns. Om man inta har bestämd ett syfte för sin rese, riskera man hamna i en av de andra världarna, och man kan få en dålig upplevelse. Så kom ihåg det med syftet - det är viktigt. Det är bland annat också därför, det är så viktigt att ha en av sina naturande partners – en växtande hjälpare eller totemdjur från den fysiska världen med som ledsagare. De hjälper oss med att inta fara vilse och med att hitta tillbaka till vår kropp igen.
Ett syfte kan formuleras brett eller smalt. Ett brett syfte kan t x vara du säger: "Jag reser till drömvärlden för att lära bli bättre på att samarbete med de andar som bor där." Det kan i principen ske nästan vad som helst på en sådan rese. Ett smalt formulerat syfte kan t x vara du säger: "Jag reser till drömvärlden för att få kraft till min matematik examen klockan 11.00 imorgon.” Det smala syftet är alltså mycket mera precist. Och kom ihåg så på! Allt som händer på resen är en del av svaret på det syftet du har formulerat, och kan inte användas som svar på ett syfte, du inta har formulerat, eller som svar på en fråga du inta har ställt. Folk har ibland lite problem med detta. De utdrager tolkningar och svar av en rese, som resen aldrig har svaret på, och inte heller blev bett svara på. Det är lite samma, som händer för folk, som hittar en genial lösning på problem som inta existera. Se upp med det!

*

När vi nu reser till drömvärlden och, om allt går bra, träffar några andar, är det meningen vi ska lära känna dom och utveckla goda och stärka relationer till dom – i alla fall till dom som också vill ha goda och stärka relationer till oss. Vi kan då fråga dem om hjälp med många olika sakar. Vi kan be om kraft, om kunskap, om healing och vi kan be om visdom och mycket annat. När vi har kommit gott på väg och har blivit duktigare på att kontakta och samarbete med andarna - eller en eller flera av gudarna om du bruka det - då är det viktigt också lyssna på, vad andarna ber oss om. “Hej John. Skulle du inte ville hjälpa mig med att ...” - och då blir det berättat, vad saken drejar sig om.

Det sättet vi använder vårt sinne på när vi vill shamanresa är, att vara i en lätt trance – precis som den tillstånd vi är i när vi dagdrömmer. Vi är kanske på arbete, men samtidigt sitter vi i bikini på en solrik strand i Spanien och njuter av sjöluften – tills vår chef rör oss på axeln och klagar på, att vi inta sköter vårt arbete. “Hallå. Sitter du där och drömmar. Kan du strax komma igång du”! Och då vaknar vi med ett ryck – och kommer tillbaka till oss själva. Vår själ har varit på rese – frånvarande i bokstavligaste förståelse, men vi var inta medvetslösa, som när vi sover. Det vill säga, en av våra själar har varit på rese och en annan har varit närvarande - vi har nämligen mera än en själ.

Första gången du reser till drömvärlden, kan ditt syfte vara att få kontakt med en växt andehjälpare, samma som i den naturshamanska övningen som finns på den första CD skivan. Du reser till drömvärlden genom att lämna din kropp, medan du är vid fullt medvetande och i dagdrömma trance. Du är hela tiden medveten om att din kropp befinner sig där den faktiskt är, men på samma gång svävar din drömsjäl bort till en annan värld. När du drömmar på natten är du medvetslös medan din drömsjäl är i drömvärlden.

Du startar alltså från det stället, där din kropp befinner sig. Du stänger dina ögon och faller till ro – och när du är klar, påkallar du den andehjälpare, som ska ledsaga dig - helst ditt totemdjur. Härnäst låter du din drömsjäl glida ur din kropp och reser din drömlekamen upp och går ur dörren eller svävar ur fönstret och ställer dig strax utan för den byggnad där din kropp befinner sig – i din trädgård eller på gatan kanske. Du låter långsamt en dimma tona fram foran dig, och när den har blivit tjock, går du in i dimman c 10 steg och stannar upp. Tag en djup inandning eller två och fall till ro. Fortsätta gå framåt igenom dimman c 10 steg igen – du kommer nu ur dimman å andra sidan och befinner dig i en ny värld. Du är nu ett ställe i drömvärlden, den världen som ibland också kallas andevärlden. Det kan vara ett vilket som helst ställe. Precis som när du drömmar på riktigt, kan din dröm försiggå varsomhelst i en skog, vid havet, i ett snö landskap, en öken - det finns inga gränser. Du står nu lite tid i landskapet och ser dig omkring för att bli bekant med omgivningarna. Du har ju din andeledsagare bredvid dig, så du vender dig till henne (eller honom) och talar till henne. “Nu står vi då här. Jag är glad att ha dig med som ledsagare. Har du sett de träd därborta, och den sten där”! – eller vad det nu är, som finns i landskapet. När du har fått en klar bild på, vart du befinner dig, går du framåt i landskapet och ser dig omkring medan du går.
Drömvärlden är en magisk plats, och de fysiska lagar som gäller i vår vanliga värld gäller inta här. Det kan finnas björkar i öknen, och det kan vaxa anemoner under snön i december. Vi kan flyga i luften och vi kan dra andan under vattnet. Men det finns också några sakar, som är lika dana som dem i vår värld, och det är de sociala reglerna. Det är viktigt vi talar fint till de folk vi möter – och det förväntas vi behandlar folk venligt och med respekt.
När du har gåt lite runt i landskapet, då se dig om för hitta en växt, du kan lära känna. När du har valt din växt, böjer du dig ned och plockar den. Du sätter dig ned och håller växten upp för dina ögon c 30 cm från ditt ansikte. Du stirra nu på växten i ett eller ett par minuter, till växten öppnar sig och det komma en ande ur öppningen. Anden kommer i sin natur aspekt d v s som något det finns i naturen t x en insekt, ett djur, en snöflinga, en sten eller en annan växt – men principiellt kan det vara i en vilken som helst skepnad. Hälsa på växtanden och säg vem du är, och be den berätta om sig själv. “Hej jag heter John, jag är glad att träffa dig, jag skulle bli tacksam om du vill berätta lite om dig själv!” Tala bara till växtanden en gång och avvakta. Det är inte säkert det händer så mycket första gången ni träffas, men så är det ju ofta, när två personer träffas den första gången. När man sedan träffas igen vid ett senare tillfälle, kan det kanske uppstå ett tätare förhållande, där man pratar mera med varan och lär känna varandra bättre. När du har haft kontakt med växtens ande så länge ni tycker ni vill, då låt anden gå tillbaka in i växtens öppning. Öppningen stänger sig åter. Vänd dig om för att gå tillbaka till dimman och tag din nya drömväxt med dig. Det går bra att gå lite på sightseeing i landskapet medan du är där. När du är klar, då gå i lung och ro tillbaka till dimman tillsammans med din ledsagare, och gå in mitt i dimman och stanna upp där. Ta en djup inandning eller två och fall till ro. Gå då framåt och ur dimman å andra sidan och du står nu i din trädgård eller på gatan där du startade. Gå tillbacka till din kropp samma vägen du gick ut, och när du väl står i ditt rum då lägga din nya andeväxt ett ställe i rummet t x i fönsterkarmen. Gå hen till din kropp, som sitter och väntar på dig, och sätt dig tillbaka i kroppen. Tacka din ledsagare och ta avsked med henne. Använd en minut på att komma ordentlig på plats i din kropp, så drömsjälen kommer att sitta gott fäst igen. Öppna dina ögon och se dig omkring i det rummet där du befinner dig. När du har suttit en stund, då stå upp och sträck kroppen och gå lite runt för att få ordentlig jordförbindelse igen.
Näste dag kan du använda det du har lärt på CD nummer 1 till att se din drömväxt i fönsterkarmen. Sist på CD skivan är det 15 minutters trumljud, som du kan spela medan du trancereser – du kan eventuellt också ta en bindel för ögonen.

Vid ett senare tillfälle kan du rese till drömvälden för hitta ditt drömtotemdjur. Om du redan har ett totemdjur i den fysiska världen kan du alltså ha ett totemdjur i båda världarna. Det kan vara 2 olika djur, eller 2 likadana djur, eller kanske det samma djuret?

De drömmar vi har på natten är en förberedande till det liv vi ska leva den följande dagen. Om du kan minnas en dröm du har haft på natten, kan du tranceresa till den och tala med den. Din intention är då att rese för att tala med drömmen, och när du kommer ur dimman står du, om allt går väl, i den dröm du har haft. Du kan också tala med en eller flera av de folk eller begivenheter som förekom i drömmen. “Hej du dröm som kom till mig i natt. Vill du berätta för mig vad det var för några goda råd du ville ge mig? Eller, god dag du Örn som kom till mig i min dröm i natt. Var det något speciellt du ville berätta för mig”?
Vi kan självklart också analysera våra drömmar som man gör i psykoanalysen, men i shamanism lägger vi mera vikt på att kommunicera än att analysera – mera vikt på vad drömmarna säger än vad de symbolisera - men som sagt det ena utesluter inta det andra. Det är blott två olika sätt att använda sitt sinne på. För mig är det för det mesta viktigare vad drömmarna berättar om framtiden, än vad de säger om förtiden.

I min tradition är det så, att om en shaman gör en tranceresa för en annan person, där shamanen talar med andarna på sin klients vägnar, så använder vi normalt inta uttrycket; ska jag göra en tranceresa för dig eller, ska jag göra en clairvoyance eller trumresa för dig – nej! Vi brukar säga: ska jag drömma en dröm för dig. Det kan alltså vara lite skillnad på terminologin i de olika shamanska traditionerna. Jag ska lägga till att det finns en del olika sätt att drömma en dröm för en annan på.

Det kan vara utmärkt att använda tid i början på att lära sig göra sakarna, men på längre sikt ska man inta använda så mycket tid på att tala med andarna eller en eller flera av gudarna eller gudinnorna, eller vem man nu vill tala med. Då jag var hantverkare använde jag 10 % av arbetstiden på att planera och tillrättelägga mitt arbete, och sedan använda jag 90 % av arbetstiden på att utföra det – på att skära virke över och slå spik i o s v. Idag använder jag 10 % av min andliga arbetstid på att tala med andarna och 90 % av tiden på att utföra mitt andliga arbete – göra sakar som är till gagn och nytta. Min andlighet handlar om, hur jag behandlar andra människor.

Nu kommer den korta instruktionen – efterföljt av 15 minutters trumljud. Du kan ställa din CD spelare på repeat, så den spelar trumljudet om och om igen, tills du är helt färdig med din rese.
Och kom ihåg på! När du vill lära någonting nytt, måsta du öva dig många gånger, förrän du kan det.

*

Sätt dig i en behaglig ställning med rak rygg

Starta trumljudet

Ge dig tid att slappna av

Påkalla din andeledsagare

Låt din drömsjäl glida ur din kropp

Gå eller sväva ur det rum din kropp befinner sig och stanna upp utan för

Låt en dimma tona fram

Gå in i dimman och stanna

Gå ur dimman å andra sidan och gå ut i ett drömlandskap

Tala med din ledsagare och gå längre ut i landskapet

Finn en växt – plock den, sätt dig, och hålla växten 30 cm fram för dina ögon

Låt växten öppna sig och låt växtens ande komma ur växten och kommunicera med den

När ni är färdige då låt växtanden gå tillbaka in i växten

Ta växten med dig och gå tillbaka till dimman och gå in i dimman och stanna

Gå ut ur dimman å andra sidan och återvänd till din kropp

Lägg drömväxten i fönsterkarmen

Ta avsked med din ledsagare

Gå in i din kropp och kom ordentlig på plats

Sträcka på kroppen och gå lite runt för att få god jordförbindelse

Vänta tills nästa dag med att besöka drömväxten i fönsterkarmen


Nu kommer trumljudet


God resa!

*

15 minuters trumsjud.upp

*