tilbage
CD nr. 3


Naturshamansk vejledning og sjælehentning

© John Russell-Møller 2007Hej jeg hedder John Russell-Møller og jeg vil gerne fortælle dig lidt om naturshamansk vejledning og sjælehentning.

Aller først skal jeg sige, at shamansk vejledning og shamansk rådgivning er to forskellige ting. Shamansk vejledning er, når shamanen fungerer som præst og underviser folk i, hvordan de kan passe godt på deres sjæl. Shamanen kan være i trance eller ikke i trance eller begge dele samtidig, mens han vejleder.
Moderne shamansk rådgivning er, når shamanen hjælper klienten med selv at kommunikere med ånderne, mens klienten er i trance.

Jeg har lavet 3 andre CD'ere. Nummer 1 hedder naturshamanisme i naturen, og nummer 2 hedder naturshamanisme i drømmeverdenen, og nummer 4 hedder naturshamansk eksorcisme healing. Det er meningen du skal kunne det som er på nummer 1 og 2, inden du går i gang med at arbejde med nummer 3 og 4. Alle CD'erne er lavet som kursusmateriale man får udleveret, så man selv kan arbejde videre med tingene efter man har gået på et kursus. Selv om du måske ikke har lært så meget om shamanisme, kan du selvfølgelig godt lytte til denne her CD alligevel - og hvis du har lært noget om shamansk healing af andre shamaner, er der måske noget, du kan blive inspireret af.

Da det er ret sjældent jeg underviser i shamansk healing, har jeg taget højde for, at de fleste som arbejder med shamansk healing, er blevet undervist af andre end mig. Jeg har taget særligt hensyn til folk med en baggrund i moderne shamanisme.

Denne CD er på ingen måde en udtømmende gennemgang af naturshamansk sjælehentning. Der er kun blevet plads til nogle af de mest grundlæggende principper. Sidst på CD'en er der en healing øvelse, som omfatter nogle af de mest elementære healingprincipper i den tradition, jeg hører til.

For dem som ikke ved det, vil jeg lige fortælle, at de 2 første CD'ere handler om, hvordan man på en naturshamansk måde får spirituel kraft ind i sit liv – dels fra naturen og dels fra drømmeverdenen. Denne kraft kan man så bruge til at blive åndeligt sundere og sjæleligt stærkere. Denne åndelige kraftfuldhed og sjælfuldhed kan så igen bruges til at gøre ting, som er til nytte og gavn for sig selv og for andre.
Hvis du ikke har opbygget en anseelig åndelig kraftfuldhed og sjælfuldhed, og hvis du ikke er blevet dygtig til at få tilført kraft fra naturen og fra drømmeverdenen, er der ingen grund til at lære noget om shamansk healing. Om en shamansk healing giver gode eller middelmådige resultater afhænger først og fremmest af, hvilken kraft du har og har adgang til - og hvor meget du har af den.
Sløj kraft – sløj healing! Stærk kraft – stærk healing!

Hvis du gerne vil arbejde med shamansk healing, må du arbejde intenst med naturen og drømmeverdenen. Det nytter ikke noget man lære nogle shamanske healing teknikker, hvis man så fortsætter med at leve som almindelig dansk gennemsnits egoist.
Jeg formidler heller ikke åndekraft til folk, som har tænkt sig at bruge kraften til at give sine børn endnu flere bank, til at være endnu mere utro mod konen, stjæle endnu mere på arbejdspladsen og terroriserer naboerne endnu mere - og i øvrigt er det alle disse handlinger, som har gjort at personen har mistet sin åndelige kraft – og at hans sjæl forfalder mere og mere.
Jeg vil anbefale du går tilbage til de 2 første CD'ere med jævne mellemrum, og fortsætter med at forstærke dit åndelige forhold til naturen her i den fysiske verden – og også til naturen i drømmeverdenen. Drømmeverdenen er i virkeligheden også en del af naturen. Der findes kun én natur.

I oktober 1989 kom jeg under en vision i lære hos to åndeshamaner, som har været mine mentorer lige siden. Fra 1989 til 1996 blev jeg undervist af forskellige shamaner, og fra 1996 til 2005 boede jeg 3 måneder hver sommer i en lille teltlejr på et fjeld i vildmarken i Lapland - ca. 200 km nord for polar cirklen - og her blev jeg undervist i shamanisme og åndemanerkunst af naturen. Heraf kommer udtrykket naturshamanisme, som er blevet den tradition, jeg hører til.
Det vil sige, at jeg i 7 år blev undervist i shamansk healing af andre shamaner, og de efterfølgende 10 år blev jeg undervist i shamanisme og naturreligion af ravnene, ørene, spurvene, rensdyrene, ræven, fluerne, stjernerne, nordlyset, vindene, sneen, birketræerne, vidjerne, blomsterne, græsset, tågen, bækkene, stenene, drømmene, afdøde mennesker og dyr - og mange mange flere. Den shamanske fjeldlejr fungerede som shamansk praksis og undervisnings cirkel – i øvrigt har jag haft shamansk praksis i København siden 1992. For resten har alle shamaner et nært forhold til naturen. Shamanisme er tæt knyttet til jorden.

Alt, hvad jeg siger, er kun udtryk for mine personlige meninger og erfaringer. Andre shamaner kan have meninger, som er helt forskellige fra mine, og i øvrigt kan det også godt være, at jeg mener noget helt andet i morgen.

Moderne vesterlandsk shamanisme er udviklet af forskellige videnskabeligt uddannede folk: antropologer, psykologer, religionshistorikere og forskellige andre, som har villet give den vestlige verden en ateistisk shamanisme, og derfor har de sorteret de religiøse dele af shamanismen væk. Selv om jeg selv er religiøs, synes jeg det er godt, at vi har fået en shamanisme, som er adskilt fra naturreligionen, og som kan praktiseres af alle moderne vesterlændinge, uanset om de er ateister eller tilhører en eller anden religion.
Der er selvfølgelig ikke kun fordele ved at kasserer den religiøse del af shamanismen – tvært imod. Reelt smider man halvdelen af shamanismen væk. Oprindelig betyder ordet religion ”samvittighedsfuld” og ”det at anse noget for at være helligt”. Jeg bruger ordet ”religion” i denne betydning.

I sin oprindelige form er shamansk healing en naturreligiøs healings form, som går ud på at behandle folks åndelige sygdomme og skader, og kan ikke bruges som en erstatning for kvalificeret psykoterapi, eller psykiatrisk behandling eller nogen anden form for lægelig behandling. Når jeg taler om sjælens åndelige sygdomme, taler jeg ikke om sjælens psykiske sygdomme eller hjernens sygdomme. Sjælen i åndelig og religiøs forstand, og sjælen i psykologisk eller lægelig forstand, er to helt forskellige ting. De fleste psykologer taler da heller ikke om menneskets tro og skæbne, men om menneskets psyke og personlighed.

Hvis du lider af en psykisk sygdom, må du aldrig eksperimentere med at gå i trance uden at tale med en klinisk psykolog eller en psykiater først. Du kan tage skade af det.

Jag starter med at tale om den naturshamanske vejledning, og bagefter taler jeg om den naturshamanske sjælehentning. Vejledningen er også en form for shamansk behandling, lige som healingen er en form for shamansk behandling. Jag har valgt at bruge det meste af tiden på healingen, så derfor er der ikke blevet så meget tid til at tale om vejledningen. Desuden er en del af emnet også behandlet på CD nummer 1 og 2.

Shamansk åndelig vejledning handler om, hvordan shamanen hjælper folk med at leve mere i overensstemmelse med deres egen natur, andres natur og hele naturen – og leve mindre i strid med deres egen natur, andres natur og hele naturen.
På samme måde som de fleste menneskers fysiske vanskeligheder skyldes deres livsstil – således skyldes de fleste menneskers åndelige vanskeligheder deres åndelige livsstil. Folks fysiske helbred og kondition afhænger bl.a. af, hvor sundt de spiser og om de får ordentlig motion – og folks åndelige helbred og kondition afhænger bl.a. af, deres åndelige kostvaner og deres åndelige motionsvaner. Lidt forenklet kan man sige, at sjælens kost er de tanker vi tænker, og sjælens motion er de handlinger vi foretager os. Sunde tanker og sunde handlinger er godt for sjælen.
Efter min mening handler åndelighed om, hvordan vi behandler hinanden. Formålet med shamansk åndelighed er at hjælpe os med at forbedre vores åndelige sociale færdigheder til gavn for os selv og andre. Åndelighed som ikke medfører væsentlige positive resultater i vores liv her i den fysiske verden, giver jeg ikke noget for.

Hvis man lever et sundt åndeligt liv oparbejder man et stærkt åndeligt immunforsvar – og så får man ikke brug for healing.
Det er en del af en tandlæges arbejde at fortælle sine patienter, hvordan de skal passe godt på deres tænder, så de ikke får tandsygdomme. Hvis de får det alligevel, behandler han dem. Han reparerer også de skader folk får.
Nøjagtig det samme gælder for shamanen. Lige som tandlægen er shamanens vigtigste opgave at gøre sig selv overflødig – velvidende at det bliver han aldrig.

Den shamanske vejledning går bl.a. ud på at indgyde åndelig livskraft i klienten gennem shamansk inspiration, for at forstærke den cirkel personen står i – hans integritet – og undervise ham i at passe på sin sjæl, og motiverer ham til at gøre det.
Det er helt utænkeligt at en shaman siger ting som: ”Ånderne siger, du skal gøre ditten” eller: ”ånderne siger, du ikke må gøre datten”! Hvad shamanen eller ånderne siger, er aldrig ordre vi skal adlyde. Det er bare ord, vi kan lade os inspirere af - eller lade være. Det er bare nyttig information. Vi har altid selv det sidste ord. Vi skal eje vores egen kraft.

Man kan sige, at shamansk vejledning er en form for naturreligiøs sjælspleje. Det handler ikke om at blive et godt menneske, men om at blive god til at være menneske. Formålet er ikke selvudvikling men selvforbedring. Som naturreligions præst kan shamanen formidle vejledning ud fra sine egne livserfaringer, og han kan formidle visdom fra ånderne. I det ene tilfælde er han ikke i trance, og i det andet tilfælde er han i trance. Man kan træne sig op til at være i begge tilstande samtidig. I shamansk vejledning er det vigtigste ikke at give folk informationer – det vigtigste er at give folk inspirationer.

Shamansk healing går altså ud på at behandle sjælen for de åndelige skader og sygdomme, som kan være opstået på en ene eller den anden måde. Noget forenklet kan man sige, at shamansk healings behandling er en form for shamansk symptombehandling baseret på fragmenterings tænkning - dvs. at alt kan adskilles fra alt andet – og at shamansk vejledning er en form for årsags behandling, som er baseret på holistisk tænkning - dvs. at alt er uløseligt forbundet med alt andet.
På en hvis måde kan man sige, at shamansk trance vejledning er healing af en persons mangel på indsigt og/eller motivation. Det ene udelukker ikke det andet, men i naturshamanisme anser vi den holistiske form for shamansk healing som den vigtigste. Det holistiske princip går ud på, at hvis man behandler årsagerne til en sygdom, så forsvinder de fleste af symptomerne som regel. De symptomer der bliver tilbage, behandler man siden med symptombehandling, så langt det kan lade sig gøre.

Shamansk symptombehandling kaldes nogen gange for shamanske healing teknikker. Hvis en læge behandler en tobaksryger for bronkitis, kan det godt være han kan afhjælpe symptomerne et stykke tid med medicin, men hvis patienten fortsætter med at ryge, bliver det hurtigt det samme igen.
Hvis man laver shamansk symptombehandling på en person, og personen fortsætter med at leve et åndeligt destruktivt liv, bliver det hurtigt det samme igen.
Shamanens åndelige kostvejledning og motionsvejledning har altså et forebyggende formål. Det er bedre at forebygge end at reparere. I det danske sundhedssystem går over 90 % af resurserne til behandling af symptomer og mindre end 10 % til forebyggelse. Det er jo også i symptombehandlingen de store penge er at tjene, og sådan er det også i shamansk behandling.
Det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre at have sin åndelige livsstil og udvikling forankret i en anden livsopfattelse end den shamanske, og så gå til healing hos en shaman alligevel. Det er der mange der gør. Der er jo også mange kristne og buddhister, som går til psykolog eller læge hos en jøde eller en ateist.

Nå – men efter en del overvejelser har jeg alligevel besluttet at bruge en stor del af tiden på denne CD til at fortælle om shamansk symptombehandling.

Et af de største problemer ved at lave en CD som denne her, og ved at lave gruppe undervisning (også kaldet seminar undervisning) i shamansk healing i det hele tager, er – at kursisterne aldrig får deltaget i behandlingen af nogen patienter, som rent faktisk fejler noget alvorligt.
Man lader som om en af medkursisterne fejler noget, og så lader man som om man behandler ham. Jeg synes det er glimrende med sådanne øvelser, men jeg er betænkelig ved, at kommende behandlere slet ikke deltager i rigtig behandling af rigtige patienter.
Det svarer til, at folk som skal have kørekort kun får teoriundervisning og simulatorøvelse, men aldrig får nogen øvelse i at kører en rigtig bil ude i den rigtige trafik. En del af problemet er selvfølgelig igen, at det er kørertimerne bag rettet med en kvalificeret kørerlærer, som er den dyreste del af uddannelsen.
I min shamanisme anser vi shamanuddannelsen for overvejende at være en lærlingeuddannelse. Dvs. ? teknisk skole med teori og laboratorieøvelser og ? håndværksmæssig træning på arbejdespladsen sammen med nogle faglærte mennesker.

I erkendelse af at de fleste shamanske behandlere begynder at behandle patienter på et spinkelt grundlag (det har jeg også selv gjort), så har jeg altså lavet denne CD alligevel, selv om jeg godt ved, at den for de flestes vedkommende bare bliver et teoretisk supplement, til det fundament de måske allerede har.

Det jeg siger, har jeg tænkt mig samtidig skulle være en slags patientvejledning, for den som eventuelt selv overvejer at gå til shamansk healing; og som almindelig information for folk som bare er nysgerrige; og også for folk som arbejder med helt andre former for healing.

Læger har altid anset sygdomme, som noget man skal bekæmpe. De anvender en del krigersprog og krigertænkning. Det gør jeg også meget i min shamanisme. De åndelige sygdomme er fjender, som skal bekæmpes. Det vender jeg tilbage til.

De to første CD'ere handler som sagt om den åndekraft, shamaner altid taler så meget om, og hvordan man får adgang til den.

Der findes mange forskellige slags åndekraft. Det er lidt lige som med brændstof til en bil. Der er benzin, som forurener og ødelægger jordens ozonlag. Og der er ætanol, som næsten ikke forurener. Det at have meget åndekraft kan både være et spørgsmål om hvor meget brændstof man har på tanken, men det kan også være et spørgsmål om hvor mange hestekræfter ens shamanske motor har. Shamansk åndekraft er et stort og omfattende emne.

Fra nu af vil jeg gå ud fra, du har lært det, der er på de to første CD'ere.

Du skal vide, at det meste af det jeg fortæller foregår i billedligt sprogbrug. Det skal altså ikke altid tages helt bogstaveligt. Lad mig give dig et eksempel.
Nogen gange, når man skal forklare om sjæletab, så bruger man et puslespil som forklarings model. Man siger at sjælen kan miste en af sine puslebrikker. Man taler om, at sjælen kan fragmenteres, og at man kan miste et stykke af sin sjæl. Men sjælen er selvfølgelig ikke lavet af et fladt stykke pap, som kan skæres ud i stykker med forskellig facon, som passer sammen med nogen andre stykker – og den er heller ikke lavet af porcelæn, som kan miste et skår. Men det er et glimrende forklarings billede.
Hvis man vil prøve at nærme sig en beskrivelse af, hvordan sjælen i virkeligheden er, kan man gå videre til det næste billede og sige, at sjælen snare er at sammenligne med en væske, som er en blanding af flere væsker som fylder det samme rum – som en liter vand med noget sprit i, og med noget ammoniak i, og med lidt opløst salt i. Alle stofferne 'alle sjælens dele, fragmenter - puslebrikker' befinder sig altså opløst i hinanden i samme rum på samme sted. Ud fra dette billede kunne man så sige, at tabet af et sjælsfragment er det samme som, at noget af ammoniakken er bortkommet.
Men sjælen er rent faktisk ikke en væske. Man kan komme endnu nærmere sjælens virkelige natur, hvis man siger, at sjælen snare er at sammenligne med en luftart, som består af flere luftarter, som fylder det samme rum, men ikke er begrænset af en beholder lavet af fast stof. Man kan sige, det svare til at sjælen er lavet af vanddamp, spritdamp, ammoniak damp, som svæver frit i rummet inden i hinanden. Sjæletab kan så siges at bestå i, at noget af f.eks. vanddampen er forsvundet. Sjælehentning går nu ud på at hente noget usynligt og uhåndgribeligt.
Vi har mere end en sjæl, så hvis hele den ene af sjælene er blevet væk, kan man sige, at det svarer til, at al vanddampen er blevet væk.
I virkeligheden er sjælen heller ikke laver af luftarter, og sådan kan man blive ved med at lave nye forklarings billeder, som langsomt nærmer sig den virkelige sandhed om sjælens inderste natur.
I øvrigt er alle forklarings billederne anvendelige, og det er jo det vigtigste. Shamanisme er meget pragmatisk.

Hvis vi dvæler ved fragmenterings princippet, så er det sådan, at det engang i mellem kan se ud som om patienten mangler et sjælsfragment, men i virkeligheden er en af puslebrikkerne blev lammet og fungerer derfor ikke. Patienten får så næsten de samme symptomer, som hvis han mangler det pågældende stykke sjæl. Det kan også forekomme, at et sjælsfragment, en puslebrik, er vendt på hovedet, eller måske ligger den ikke på sin rette plads låst sammen med de brikker, den passer sammen med - men den mangler ikke.
Der findes også en stor mængde forskellige bånd og tråde, som forbinder forskellige ting i sjælen med hinanden. Det er lige så vigtigt at reparere skader på sjælens forbindelses tråde, som det er at hente bortkommen sjæl. Mange moderne shamaner beskæftiger sig ikke med sjælens nervetråde og blodåre, sandsynligvis derfor der ikke er en eller anden akademiker, som har skrevet om bog om dette emne.
Det siger sig selv, at hvis man har brug for at anvende billedet af sjælen som en væske, kan man ikke tale om sjælsfragmenter som ligger på hovedet eller vender forkert. Det kan kun lade sig gøre, hvis man vælger at tænke på sjælen som lavet af et fast stof. Væske tænkningen medfører jo også, at sjælen opfattes som 3-dimensional og ikke 2-dimensional. Hvis man har brug for en 3-dimentional shamansk behandling af patientens sjæl, kan fragmenterings tænkningen ikke bruges – og hvis man har brug for en 4-dimentional behandling, kan 3-dimentional tænkning ikke bruges – og hvis man har brug for en non-dimensional behandling, kan 4-dimtional tænkning ikke bruges osv. I non-dimensional shamanisme kan tænkning overhovedet ikke bruges.

Når shamanen trancerejser for en person eller en forsamling, og fortæller højt om de verdner han færdes i, og hvem han møder, mens han trommer på sin tromme – så fortæller han i et sprog, som er forståeligt for hans tilhørere.
Det kan lyde lidt som et eventyr af brødrene Grimm. Shamanen fortæller om de dele af hans okkulte oplevelse, som virker magiske - men udelader de dele, som vil virke absurde på hans publikum. Meget af det shamanen ser på sin rejse, fortæller han altså ikke om - f. eks. hvordan medicinen flyder ind og ud mellem de forskellige dimensioner.

Der er mange meninger om, hvad det er for nogen ting eller begivenheder, som gør at en person mister noget sjæl. Nogle shamaner er meget psykoterapeutisk orienterede og mener, at sjæletab kan forekomme i forbindelse med traumatiske begivenheder. Man laver så en sjælehentnings healing, for at finde det bortkomne sjæl og give det tilbage til patienten. Tit fungerer det virkelig fint og giver gode resultater, men det er jo en kendt sag, at det ikke er alle mennesker, som udsættes for traumatiske begivenheder, der får varige mén af det. Det er altså ikke alle, som mister et stykke af sjælen. Hvordan kan det være? Det skyldes at deres sjælelige immunsystem er stærkere en andres – og så er vi tilbage ved spørgsmålet om forebyggende behandling og shamansk vejledning.
En anden ting er, at langt det meste sjæletab slet ikke skyldes de åndelige skader, vi er blevet udsat for – men skyldes de åndelige skader vi har udsat andre for. Når vi er egoistiske mod andre, skader vi vores egen sjæl. Det er min erfaring, at det sjæletab vi har påført andre er årsag til ca. ¾ af vores eget sjæletab – og ca. ¼ af vores sjæletab skyldes skader, vi har fået pga. begivenheder, vi ikke selv har haft indflydelse på.
Det er helt afgørende for patientens åndelige helbred, at han lære at holde op med at handle egoistisk mod andre, og så er vi fremme ved de onde ånder, som får patienten til at opføre sig ukærligt og selvisk – ofte i strid med hans egen vilje.

I naturshamanisme bruger shamanen som sagt meget tid på, at hjælpe sine patienter med at få forstærket deres sjælelige og åndelige immunsystem. Hvis en sjæl er i god åndelig kondition, er det meget svært for noget af sjælen at forlade den, og det er meget svært for fremmede ånder at trænge ind i den. Efter min mening bør al shamansk healing, ledsages af en grundig hjælp med at få forstærket sjælens immunsystem for at forebygge mod nye sjæletab og indtrængninger.
Jeg vil ikke afvise, at der kan forekomme tilfælde, hvor man ikke er i stand til at gøre andet for sin patient, end at give ham lidt sjælelig lindring en gang imellem, men så må man gøre det helt klart for ham, at det er det der foregår.

Fra tidernes morgen har de fleste naturfolk haft den opfattelse, at stort set alle mennesket sygdomme og problemer skyldes onde ånder af en eller anden slags. Dette hænger bl.a. sammen med det forhold, at man personificerer alting.
Shamansk set er et influenzavirus en levende besjælet person – og da det er til skade for mennesket, defineres det som ondt. Influenza skyldes altså en ond ånd, som har en virus krop. I dagens Danmark beskæftiger shamanen sig ikke med bekæmpelsen af det fysiske influenza virus, medmindre han også er læge, men han kan godt beskæftige sig med bekæmpelse af virusets sjæl. I ur-shamanismen anses det for uprofessionelt kun at fjerne sygdommens fysiske dele, uden samtidig at fjerne sygdommens åndelige dele. Mange af kroppens sygdomme skyldes infektioner og forureninger (fremmede ting som trænger ind i kroppen), og det er få af kroppens sygdomme, som er mangelsygdomme. Nøjagtig det samme er tilfældet når det gælder sjælen. Langt de fleste åndelige sygdomme skyldes indtrængninger (åndelige infektioner om man vil), og bare nogle få skyldes mangler. Den absolut vigtigste del af den shamanske healing kunst drejer sig om bekæmpelse af onde ånder, dæmoner, forbandelser som er trængt ind i sjælen; eller sidder på den; eller svæver over den osv.
For eksempel er det vigtigere at få fjernet andre menneskers sjælsdele fra sin sjæl, end det er at få sine egne sjælsdele tilbage. Selvfølgelig skal man gøre begge dele. Jeg siger bare, det at få fjernet indtrængningerne bør prioriteres højst. Hvad hjælper det patienten, at hans sjæl bliver mere hel, hvis den stadig er forpestet af fremmede sjælsdele andre har mistet?

I shamanismen kalder man indtrængninger for besættelser. En besættelse kan være mere eller mindre alvorlig. De fleste er bagatelagtige og ikke noget man behøver hjælp til at gøre noget ved. Man kan selv klare det – eller lære at klare det. Jeg er stor tilhænger af åndelig selvhjulpenhed. Nogen besættelser kan være så alvorlige, at man behøver hjælp til at gøre noget ved dem – og så skal man selvfølgelig have den hjælp, man har brug for. Skadelige ånder prøver bl.a. på, at få folk til at gøre ting de ikke vil.
Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke taler om tvangshandlinger i psykologisk eller lægelig forstand som f.eks. OCD eller Tourette's sygdom. Jeg taler kun om besættelser i åndelig og religiøs forstand – som f.eks. spilledjævle som åndeligt set tvinger ludomaner til at spille. Det er min opfattelse at en psykologisk og lægelig behandling af ludomani med fordel kan ledsages af en åndelig behandling.

Det er en kendt sag, at det er svært at få en ludoman til at holde op med at spille, og at det er endnu svære at få ham til ikke at begynde igen. Spilledjævelen frister ham på ny, og hvis han ikke kan stå imod, starter det hele forfra.
Onde ånder sender destruktive tanker ind hjernen på os. Tankerne gnaver så løs på vores sjæl, for at få os til at ødelægge livet for os selv og for andre.
Ved at forstærke patientens åndelige immunforsvar kan man undertiden forhindre spilledjævelen i at besætte personen igen. Hvis det lykkes at lære patienten at vedligeholde sit åndelige immunsystem, kan man undertiden helt undgå nye tilbagefald.

Shamansk set er afhængighedssygdomme åndelige sygdomme, og psykologisk set er de psykiske sygdomme, og lægeligt set er de psykiatriske sygdomme. De er altså alle tre dele. Nu til dags beskæftiger den vesterlandske shaman sig kun med den åndelige side af en afhængighedssygdom, med mindre han også er psykolog eller psykiater.
Heldigvis er de fleste besættelser ikke nær så alvorlige som ved afhængigheds og misbrugssygdomme, men de kan være ubehagelige nok, for den som har dem. Den mest almindelige onde ånd er nok ”den lille egoist” dæmon. Mon ikke de fleste af os har oplevet den?
Det shamanens job at få de onde ånder ud af patienten – og forhindre at de flytter ind i patienten igen. Den vigtigste form for shamansk healing er altså eksorcisme kombineret med åndelig vejledning og træning. I dag ville man måske sige 'coaching'.

Når en person er blevet befriet for en ond ånd, sker det ikke så sjældent at hans mistede sjælsdele begynder at vende tilbage af sig selv - det er det man kalder spontan sjæls tilbagevenden. Det modsatte sker næsten aldrig. Hvis man henter sjæl til en patient, som er besat en ond ånd, bliver den onde ånd ikke fortrængt af det sjæl, som er blevet hentet – tvært imod. Den onde ånd har nu endnu mere sjæl, den kan snylte på, så den kan vokse sig endnu større og endnu stærkere, og det bliver nu endnu vanskeligere at eksorcerer den. Utidig sjælehentning kan altså være til skade for patienten.

I min form for healing anvender vi meget kriger shamanisme. Det var jo det, jeg ville vende tilbage til. Hele det naturshamanske healing arbejde bliver organiseret på samme måde, som man organisere en hær. Man har et hierarki, hvor de mest erfarne og kraftfulde er placeret længst oppe – de næst mest erfarne og næst mest kraftfulde er placeret næst længst oppe osv. Ud over den hær man selv er en del af, findes der også andre hære, man kan alliere sig med.
Shamanen delegerer så meget som muligt ud til sine åndehjælpere og laver så lidt som muligt selv. Men når han endelig gør noget selv, sætter han al sin kraft ind med et synderknusende slag. Shamanen indgår pagter med de ånder, han samarbejder med, og med dem han allierer sig med – og andre ånder indgår pagter med shamanen.
Shamanen opdager hurtigt, at hans allierede ikke altid gør det, de har lovet. Undertiden lykkes det fjenden at vende en af shamanens allierede imod ham. Shamanen må være forberedt på, at forræderi kan forekomme når som helst.

En vigtig disciplin i krigershamanisme er det man med et moderne udtryk kunne kalde fjendskabs håndtering. Alle rigtige shamaner har fjender. Personligt spiser jeg med største fornøjelse frokost med min dødsfjende. Så sidder vi der og hygger os velvidende, at hvis den ene taber koncentrationen et halvt sekund, vil den anden omgående hugge sin kniv i ryggen på ham.
Jeg har stor respekt for mine fjender. Hvis du vil lære sandheden om en person at kende, så spørg hans fjender.

Shamanens opgave går ud på at bekæmpe den eller de onde ånder eller dæmoner, som gør hans patient åndeligt syg. De onde ånder har som regel også deres allierede, som de samarbejder med. Det er altså vigtigt for shamanen at få et overblik over, hvor kompleks situationen er.

Jeg er selvfølgelig klar over at sjælehentning er meget populært bland moderne shamanske healere, og jeg skal nok komme ind på det også, men da de onde ånder nogen gange prøver at ødelægge sjælehentningerne, bliver jeg lige nødt til at tale lidt mere om besættelser og krigershamanisme.

At hente et stykke sjæl til sin patient og anbringe det i ham, kunde man kalde shamansk sjæls indplantering og transplantering.
Men det er lidt som i den fysiske verden. Når en kirurg skal indplanterer et organ i sin patient, er der stor risiko for infektion. Bakterierne står i kø for at trænge ind i patientens krop og ødelægge det hele.
Når en shaman skal indplanterer et stykke sjæl (eller noget andet) i sin patient, er der også en stor risiko for indtrængninger. De skadelige ånder står i kø for at trænge ind i patientens sjæl og ødelægge det hele.

En af de former for shamansk åndemedicin vi anvender meget i naturshamanisme er plante åndemedicin. Vi høster planter i naturen og drømmeverdenen og laver røgelse, tinkturer, essenser, aske og andet. Visse færdiglavede homøopatiske produkter, olier og andre ting kan også bruges.

Som sædvanlig er der en øvelse sidst på CD'en, og der indgår fremstilling og anvendelse af plante åndemedicin, som du skal lave.
På CD nummer 1 har du jo lært at kommunikere med planterne og planteånderne i den fysiske del af naturen – og på CD nummer 2 har du lært at gøre det samme i drømmeverdenen.

Jeg var inde på det med kriger shamanisme, og lidt af det shamanske krigerprincip indgår også i øvelsen. I en hær har man som sagt en hierarkisk opbygning, hvor generalerne sidder øverst i hierarkiet – og de menige sidder nederst i hierarkiet. Jo længere nede i hierarkiet man er, jo mere direkte kontakt har man med fjenden.
Det er mest de menige og befalingsmændene, som betjener geværerne og kanonerne og skyder på fjenden. Officerer med lavere rang beskæftiger sig med taktik, og officerer med højere rang beskæftiger sig med strategi. De øverstkommanderende delegerer ud til deres underordnede, som uddelegere til deres underordnede, som igen uddelegerer til deres underordnede osv. Det hele står og falder på, at alle har fået en god uddannelse og træning – og at man har et godt kendskab til hinanden; og har et solidt fasttømret fællesskab. Alle stoler på, at alle andre gør det de skal. Begreber som ære, loyalitet og ulastelighed er uundværlige ingredienser i den lim, som skal holde det hele sammen. Vi står eller falder sammen.

I rigtig shamanisme gælder de samme principper, når shamanen skal bekæmpe et åndeligt problem. Når shamanen skal i krig mod en patients åndelige sygdom, starter han eller hun med at tromme sine tropper sammen. Han sender sine spioner ind bag fjendens linjer for at få et overblik over hvad han og hans hær, er oppe imod. Det er det nogen kalder shamansk diagnosticering.
Derefter planlægger han omhyggeligt sit slag i samråd med alle sine højtstående åndehealere. Så delegerer han de forskellige dele af planen ud til de åndehealere, som er mest kvalificerede til at løse de pågældende opgaver. Hvis der ikke findes åndehealere, som er i stand til at løse alle de foreliggende opgaver, rekrutterer shamanen nogen. Hvis de har brug for uddannelse og træning giver han dem det.
I praksis vil det f.eks. sige, at shamanen går ud i naturen og leder efter den plante åndemedicin, der er brug for. Shamanen rejser måske også til drømmeverdenen for at finde åndehealere og åndemedicin der.

Nå! Men øvelsen sidst på CD'en er altså en kriger shamansk healing øvelse, som er baseret på naturshamansk plante åndemedicin.

Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre at anvende shamansk visdom og kraft til destruktive formål. Det er det man kalder anti-shamanisme, som nogen også kalder sort magi. Anti-shamanisme går ud på at skade andre, for på den måde at kunde stjæle kraft og sjæl fra dem. For det meste foregår det ved, at man kaster forbandelser på andre folk. Forbandelser eller sort magi kan være mere eller mindre alvorlige. Det er lidt lige som med forbrændinger. Der findes 1º forbandelser 2º forbandelser 3º - og 4º forbandelser.
Hvis du vil arbejde med shamansk healing, vil du før eller siden blive konfronteret med dette problem. Det er ikke muligt for mig at komme mere ind på det i dag, men pas godt på dig selv – og så synes jeg selvfølgelig, at du skal lade være med at lave anti-shamanisme.

Et menneske kan lide af andre slags tab end krafttab og sjæletab. Man kan f.eks. lide af skyggetab, drømmetab, vissionstab og en hel masse andet – og man kan lide af skæbnetab. Øvelsen skal handle om shamansk healing af skæbnetab.
I praksis er det sådan, at man sjældent healer sjæletab eller krafttab eller besættelser hver for sig - en ting ad gangen. Normalt indgår alle shamanske healing processer i alle healing ceremonier – men som regel er der fokus på et bestemt problem.
I healingøvelsen er der altså fokus på skæbnetab, som er en form for sjæletab.

Mennesket har mere end en sjæl. Forskellige kulturer har forskellige opfattelser af, hvor mange sjæle vi har. I min tradition siger vi, at mennesket helst skal have mindst 4 sjæle.
De 4 sjæle er kropssjælen; drømmesjælen; skæbnesjælen; og hyrdesjælen.
Hvis man får problemer med kropssjælen, kan man få sygdomslignende fysiske symptomer. Der er altså ikke tale om rigtig fysisk sygdom. De kaldes også spirisomatiske symptomer.
Hvis man får problemer med drømmesjælen, kan man få svært ved at huske sine drømme, og man kan få svært ved at visualisere og bede og trancerejse.
Hvis man får problemer med skæbnesjælen, kan man få svært ved at finde retning i livet. Skæbne skal i denne sammenhæng forstås, som det man på engelsk kalder ”destiny”. Destination er noget med, hvor man er på vej hen. Der er altså ikke tale om fatalisme. Skæbnesjælen er menneskets åndelige kompas, som gør det muligt for os at finde vej i livet. Shamansk set har vores skæbne ikke kun noget at gøre med, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi kommer det, og hvilken indflydelse vi selv kan udøve. Det har også noget at gøre med, hvor vi kommer fra. Der er den fremadrettede del af vores skæbne; og den bagudrettede del af vores skæbne; og der er den aktuelle del af vores skæbne.
Hvis der er problemer med hyrdesjælen, kan man få svært ved at hænge samme – i enhver forstand – man falder let fra hinanden. Det er nemlig hyrdesjælen, som skal holde alle sjælene samlede.
Sjælene har forskellig fremtræden. De ser ikke bare forskellige ud - de er også konstrueret forskelligt og lavet af forskelligt materiale.

Problemer med skæbnesjælen kan altså skyldes, at der er trængt skadelige ånder ind i den, eller at der mangler noget af den, eller begge dele, eller måske noget helt fjerde.

Når du laver healings øvelsen, skal du finde en person, du kan lave en healing på.

Det at forholde sig til patienter eller klienter er jo noget, som det er vigtigt at lære. I første omgang er det vigtigt at vide, at patienten og behandleren næsten altid har forskellig dagsorden. For eksempel kan det være, patienten vil have noget for sin hoste, og behandleren vil have patienten til at holde op med at ryge. Det ene behøver ikke udelukke det andet, men behandleren vil gerne heale patientens motivation til at holde op, men det er ikke sikkert patienten ønsker at få healet sin motivation. Jeg bruger meget tid og kraft på at heale på mine patienters motivation.
Der kan være trængt noget ind i motivationens sjæl, eller noget i motivationens sjæl kan være bortkommet osv. Shamansk set skyldes tobaksrygning, at patienten er besat af en nikotin dæmon. Som shaman vil jeg jo gerne have, at patienten bliver befriet for dæmonen, men dæmonen gør alt hvad den kan for at overtale patienten til at lade den blive. Den sender ord ind i hjernen på patienten og siger ting som: ”Du kan bare nøjes med lidt medicin for hosten. Det er jo rart med en smøg en gang imellem. Du bliver helt sikkert ikke en af dem, som får lungekræft eller nogen anden tobaksrelateret sygdom osv.”

Til sidst vil jeg tilføje, at shamanisme handler om at lære at anvende sit sind på mange forskellige måder og til mange forskellige typer opgaver. De vigtigste er de 4 kardinal måder at bruge sit sind shamansk på, og de næst vigtigste er de 4 diagonal måder at bruge sit sind shamansk på.
På denne CD har jeg udelukkende beskæftiget mig med to af kardinal måderne, man kan bruge sit sind shamansk på.

Nu skal jeg fortælle om healing øvelsen.

*

Du skal gå ud i naturen sammen med dit totemdyr eller en anden åndehjælper. Du skal bringe dit sind i trance og trancevandre rundt for at finde en plante med planteånd, som kan hjælpe med at heale skæbnetab. Tal med dem du møder og find frem til den rigtige plante åndehealer. Dette har du lært da du arbejdede med CD nummer 1. Du skal høste ca. 100 g af planten og tørre det. Så skal du lave en trancerejse til drømmeverdenen sammen med dit totemdyr eller en anden åndehjælper og trancevandre i drømmeverdenen for at finde en plante med planteånd, som kan hjælpe med at heale skæbnetab. Det har du lært da du arbejdede med CD nummer 2. Du skal høste ca. 100 g af drømmeplanten og putte det ind i din mund og tage det med tilbage til vågenverdenen. Du skal så ånde drømmeplanten og dens planteånd ind i den fysiske plante, du har fundet og tørret. Du tager en dyb indånding, og retter din mund mod den tørrede plante og laver en lang udånding. Planten indeholder nu begge planters åndekraft. Pulveriser nu den tørrede plante.
Du anbringer din patient på en stol og dig selv på en anden stol med en tromme. Du starter den shamanske healing ceremoni med at tromme dine åndehjælpere sammen. Det vil sige dine totemdyr, totemplanter, dine formødre og forfædre, og eventuelt andre ånder du samarbejder med. Når du har gjort det, lægger du trommen fra dig, og brænder røgelsespulveret.
De åndehealere, som du ved findes i røgelsen, bliver nu sluppet løs i rummet. Lad din patient indånde en lille smule af røgen og vask hans sjæl i noget af røgen ved at vifte røgen rundt om hans krop.
Sæt dig på din stol og begynd at tromme. Lad dit sind glide ind i den trance, du bruger når du trancevandre udendørs i naturen, dvs. du er i trance med åbne øjne. Det er meningen at plante åndehealerne skal lave alt healingarbejdet. Dine totemånder kan eventuelt fungere som officerer.
Trommen skal fungere som et slags kraftværk, og trommelydens åndekraft skal sendes til plante åndehealerne, som bruger trommekraften til deres arbejde. Du må gerne observere hvad, der foregår med dit shamanske øje, men du må under ingen omstændigheder blande dig i selve healingen af patienten. Healingen har du delegeret ud til åndehealerne, og et af formålene med øvelsen er, at lære dig at ha tillid til dine åndehealere.
På længere sigt kan du træne dig op til at fortælle din patient, hvad der foregår, mens det sker. Det bliver altså en shamansk trancerejse, hvor du med åbne øjne ser, hvad åndehealerne foretager sig her i den fysiske verden, og fortæller den eller de tilstedeværende, hvad der foregår, mens det sker. Hvis du vil rense det rum, du skal arbejde i, eller andre ting, i forbindelse med din healing ceremonien i, kan du gøre det.

En dygtig chef sørger for at hans medarbejdere har de rigtige kvalifikationer; så delegerer han de rigtige opgaver ud til de rette medarbejdere; så tilføre han de nødvendige resurser; og så lader ham dem ellers passe deres arbejde. Denne ledelsesform giver gode resultater.
En dårlig chef er bange for at hans medarbejdere ikke kan finde ud af at lave det, de er kvalificeret til; han kontrollere dem i hoved og røv; han blander sig i alting hele tiden; og allerhelst vil han lave det hele selv. Denne ledelsesform giver dårlige resultater.
Fortsæt med at tilføre tromme åndekraft til åndehealerne i ca. 10 – 15 minutter, og hold så langsomt op med at tromme. Giv din patient et par minutter til at fordøje oplevelsen, og lad healingen synke ind i patientens sjæl. Tal så lidt som muligt med patienten, og undgå at gå ind på patientens eventuelle fortolkninger af, hvad der skete.

Da du selv skal tromme, er der ikke nogen trommelyd på denne CD.

Og husk som sædvanligt på. At jo mere du øver dig, jo bedre bliver du til det. Og jo bedre du bliver til det, jo lettere for du ved det. Og med tiden kan du blive dygtig til det.

Nu er CD'en slut.

Held og lykke med dit shamanske healings arbejde.op

*

*