tillbacka
CD nr. 3


Naturshamansk vägledning och själsåtervinning

© John Russell-Møller 2006
Hej, jag heter John Russell-Møller och jag berättar gärna lite om naturshamansk vägledning och själsåtervinning för dig.

Först ska jag säga, att naturshamansk vägledning och shamansk rådgivning är två olika sakar. Shamansk vägledning är när shamanen fungerar som präst och undervisar folk i hur man skötar om sin själ. Shamanen kan vara i trance eller inta i trance eller båda delarna samtidigt under det att han vägleder.
Moderna shamansk rådgivning är när shamanen hjälper klienten själv kommunicera med andarna under det att klienten är i trance.

Jag har gjort tre andra CD skivor. Nummer 1 heter naturshamanism i naturen, och nummer 2 heter naturshamanism i drömvärlden och nummer 4 heter naturshamansk exorcism healing. Det är meningen du ska kunna det som är på nummer 1 och 2, innan du börjar arbete med CD nummer 3 och 4. Alla CDer är gjort som kursmaterial man får utlämnat när man går en kurs, så man själv kan arbeta vidare med det man har lärt efter kursen. Även om du inte har lärt så mycket om shamanism, kan du förstås gott lyssna på denne CD i alla fal - och om du har lärt något om shamansk healing av andra shamaner, finns det kanske något du kan bli inspirerat av.

Eftersom jag inte så ofta undervisar i shamansk healing, har jag tagit höjd för att de flesta som arbetar med shamansk healing, har blivit undervisat av andra än mig. Jag har i synnerhet taget hänsyn till folk med en bakgrund i moderna shamanism.
Denne CD är ingalunda en uttömmande genomgång av naturshamansk själsåtervinning. Det har enbart blivit plats till några av de mest grundläggande principerna. Sist på CDn finns det en healing övning, som omfattar några av de mest elementära healingprinciperna i den tradition jag tillhör.

För dom som inta vet om det ska jag säga att, de 2 första CDerna handlar om, hur man på ett naturshamanskt vis får spirituell kraft in i sitt liv – delvis från naturen och delvis från drömvärlden. Denne kraften kan man använda till att bli andligt sundare och själsligt starkare. Denne andliga kraftfullhet och själfullhet kan sedan användas för att göra sakar som är till nytta och gagn för sig själv och andra.
Om du inta har uppbyggt en ansenlig andlig kraftfullhet och själfullhet, och om du inta har blivit duktig på att få tillfört kraft från naturen och från drömvärlden, är det ingen grund till att lära något om shamansk healing. Om en shamansk healing ger goda eller medelmåttiga resultat beror först och främst på, vad för kraft du har och har tillgång till - och hur mycket du har av den.
Svag kraft – svag healing! Stark kraft – stark healing!

Om du vill arbete med shamansk healing, måsta du arbete intensivt med naturen och drömvärlden. Det nyttar inget att man lära sig några shamanska healing tekniken om man sedan fortsätter leva som vanlig dansk eller svensk genomsnitts egoist.
Jag förmedlar inte heller andekraft till folk, som har tänkt sig använda kraften till att ge sina barn mera stryk, vara än mera otrogen mot sin fru, snatta ännu mera på arbetsplatsen och terrorisera grannarna mera än de redan gör - och i övrigt är det alla dessa handlingar, som är orsak till att personen har förlorat sin andliga kraft – och att hans själ förfaller allt mer.
Jag vill rekommendera du går tillbaka till de 2 första CDerna med jämna intervall, och fortsätter förstärka din andliga relation till naturen här i den fysiska världen – och också till naturen i drömvärlden. Drömvärlden är i värkligheten också en del av naturen. Det finns bara en natur.

I oktober 1989 kom jag under en vision i lära hos två andeshamaner som har varit mina mentorer alltsedan. Från 1989 till 1996 blev jag undervisat av olika shamaner, och från 1996 till 2005 bodde jag 3 månader varje sommar i ett litet tältläger på ett fjäll i vildmarken i Lappland – c 200 km nord om polcirkeln - och här blev jag undervisat i shamanism och andemaner konst av naturen. Härav kommer uttrycket naturshamanism, som har blivit den traditionen jag hör till.
Det vill säga jag i 7 år blev undervisat i shamansk healing av andra shamaner, och de följande 10 åren blev jag undervisat i shamanism och naturreligion av korparna, örnen, sparvarna, renarna, räven, insekterna, stjärnorna, nordskenet, vindarna, snön, björkarna, vidderna, blommarna, gräset, dimman, jåkkarna, stenarna, drömmarna, avlidna människor och djur - och många många flera. Det shamanska fjällägret fungerade som shamansk praktik och undervisnings cirkel – dessutom har jag haft shamansk praktik i Köpenhamn sedan 1992. I övrigt har alla shamaner en stark anknytning till naturen. Shamanism är tät knyten till jorden.

Allt jag säger är enbart uttryck för mina personliga meningar och erfarenheter. Andra shamaner kan ha meningar, som är helt olika mina, och i övrigt är det också fullt möjligt jag menar något helt annat imorgon.

Moderna västerländsk shamanism är utvecklad av olika vetenskapligt utbildade folk: antropologer, psykologer, religionshistoriker och andra, som har velat ge den västliga världen en ateistisk shamanism, och därför har de sorterat de religiösa delarna av shamanism bort. Även om jag själv är religiös tycker jag det är bra, vi har fått en shamanism som är skild från naturreligionen, och som kan praktiseras av alla moderna västerländinge oavsett om de är ateister eller praktisera en eller annan religion.
Det är förstås inta enbart fördelar med att kassera den religiösa delen av shamanism – tvärt om. Rejält kastar man häften av shamanism bort. Ursprungligen betyder ordet religion ”samvetsfull” och ”det att anse något för att vara heligt”. Jag använder ordet religion i denna betydelse.

I sin ursprungliga form är shamansk healing en naturreligiös form av healing, som går ut på att behandla folks andliga sjukdomar och skador, och den kan inte användas som en ersättning för kvalificerat psykoterapi eller psykiatrisk behandling - eller någon annan form av läkarebehandling. När jag talar om själens andliga sjukdomar, talar jag inta om själens psykiska sjukdomar eller hjärnans sjukdomar. Själen i andlig och religiös förståelse, och själen i psykologisk förståelse, är två helt olika sakar. De flesta psykologer talar inte heller om människans tro och öde, men om människans psyke och personlighet.

Om du lider av en psykisk sjukdom, får du aldrig experimentera med att gå i trance utan att tala med en legitimerad psykolog eller en psykiater först. Du kan ta skada av det.

Jag börjar med att tala om den naturshamanske vägledningen, och efter det talar jag om den naturshamanske själsåtervinningen. Vägledningen är också en form av shamansk behandling, precis som healingen är en form av shamansk behandling. Jag har valt att använda det mest av tiden idag på healingen, därför har det inta blivit så mycket tid till att tala om vägledningen. Jag har också talat en del om det ämnet på CD nummer 1 och 2.

Shamansk andlig vägledning handlar om, hur shamanen hjälper folk med att leva mera i överensstämmelse med sin egen natur, andras natur och hela naturen – och leva mindre i strid med sin egen natur, andras natur och hela naturen.
På samma vis som de flesta av människans fysiska svårigheter skylls på deras livsstil – så skylls de flesta av människans andliga svårigheter på deras andliga livsstil. Folks fysiska hälsa och kondition beror bland annat på, hur sunt de äter och om de får god motion – och folks andliga hälsa och kondition beror bland annat på, deras andliga kostvanor och deras andliga motionsvanor. Lite förenklat kan man säga, att själens kost är de tankar vi tänker, och själens motion är de handlingar vi gör. Sunda tankar och sunda handlingar är bra för själen.
Efter min mening handlar andlighet i första hand om, hur vi behandlar varandra. Syftet med shamansk andlighet är att hjälpa oss förbättrad våran andliga sociala kompetens till gagn för oss själva och andra. Andlighet som inta resultera i betydande positiva resultat i våra fysiska liv ger jag ingen för.

Om man lever ett sunt andligt liv upparbetar man ett starkt andligt immunsystem – och då får man inta behov av healing.

Det är en del av en tandläkares arbete att tala om för sina patienter, hur de ska skötte om deras tändare, så de inta får tandsjukdomar. Om de får det likväl, behandlar han dem. Han reparerar också de skador folk får. Precis samma gäller för shamanen. Samma som tandläkaren är shamanens viktigaste uppgift att göra sig själv överflödig – välvettande att det blir han aldrig.

Den shamanska vägledningen går bland annat ut på att inge andlig livskraft i klienten genom shamansk inspiration, för att förstärka den cirkel personen står i – hans integritet – och undervisa honom i att sköta om sin själ, och motiverar honom till att göra det.
Det är helt otänkbart att en shaman säger sakar som: ”Andarna säger, du ska göra si” eller: ”andarna säger, du inta får göra så”! Det shamanen eller andarna säger, är aldrig order vi ska lyda. Det är bara ord vi kan låta oss inspirera av -

eller låta bli. Det är bara nyttig information. Vi har alltid själva det sist ordet. Vi ska äga vår egen kraft.

Man kan säga shamansk vägledning är en form av naturreligiös själavård. Det handlar inta om blir en god mänskliga, men om blir god på att vara människa. Syftet är inte självutveckling men självförbättring. Som naturreligions präst kan shamanen förmedla vägledning från sina egna livserfarenheter, och han kan förmedla visdom från andarna. I det ena fallet är han inta i trance, och det andra fallet är han i trance. Man kan öva sig upp till att vara i bägge tillstånd samtidigt. I shamanism är det viktigaste inte att ge folk informationer men att ge folk inspirationer.

Shamansk healing går alltså ut på att behandla själen för de andliga skador och sjukdomar, som kan ha uppstått på det ena eller det andra viset. Något förenklat kan man säga shamansk healingsbehandling är en form av shamansk symptombehandling baserad på fragmenterings tänkande – d v s att allt kan åtskiljas från allt annat – och att shamansk vägledning är en form av orsaksbehandling, som är baserad på holistiskt tänkande – d v s att allt är olösligt förbunden med allt annat.

På ett vist sätt kan man säga, shamansk trance vägledning är healing av en persons brist på insikt och/eller motivation. Det ena utesluter inta det andra, men i naturshamanism anser vi den holistiske formen av shamansk healing att vara den viktigaste. Det holistiske princip går ut på, att om man behandlar orsakande till en sjukdom, då försvinner de flesta av symptomen i regel. De symptomen som återstår, behandlar man i efterhand med symptombehandling, så långt det låtar sig göras.

Shamansk symptombehandling kallas ibland shamanska healing tekniken. Om en läkare behandlar en tobaks rökare för bronkits, är det möjligt han kan avhjälpa symptomen ett stycke tid med medicin, men om patienten fortsätter röka, blir det samma igen.
Om man gör shamansk symptombehandling på en person, och personen fortsätter leva ett andligt destruktivt liv, blir det samma igen.
Shamanens andliga kostvägledning och motionsvägledning har alltså ett förebyggande syfte. Det är bättre att förebygga än att reparera. I det danska sundhetssystemet går över 90 % av resurserna till behandling av symptom och mindre än 10 % till förebyggelse. Det är ju också i symptombehandlingen de stora pengarna är att tjäna, och så är det också inom shamansk behandling.
Det är förstås fult möjligt att ha sin andliga livsstil och utveckling förankrat i en annan livsuppfattning än den shamanska, och gå till healing hos en shaman. Det är det många som gör. Det finns jo också många kristna och buddhister, som går till psykolog eller läkare hos en jude eller en ateist.

Efter en del övervägelser har jag likväl beslutat att använda en stor del av tiden på denne CD till att berätta om shamansk symptombehandling.

Ett av de största problemen med att göra en CD som denna, och med att göra grupp undervisning (så kallad seminarundervisning) i shamansk healing överhuvudtaget är – att kursisterna aldrig får deltaget i behandlingen av patienter, som faktiskt felar någon ting alvarligt.
Man lossas en av de andra kursisterna felar något, och sedan lossas man att man behandlar honom. Jag tycker det är fint med sådana övningar, men jag är tveksam till, att kommande behandlare aldrig deltar i riktig behandling av riktiga patienter.
Det svarar till, att folk som ska ha körkort enbart får teoriundervisning och simulatorövning, men aldrig får någon övning i att köra en riktig bil ute i den riktiga trafiken. En del av problemet är förstås igen, att det är lektionerna bakom rättat med en kompetent körlärare som är den dyraste delen av utbildningen.
I min shamanism anser vi shamanutbildningen för övervägande att vara en lärling utbildning. D v s 1/3 teknisk skola med teori och labövningar och 2/3 hantverksmässig träning på jobbet tillsammans med facklärda personer.

I erkännande av att de flesta shamanska behandlare börjar behandla patienter på ett spinkelt grundlag (det har jag också själv gjort), har jag gjort denne CD likväl, fastän jag gott vet, den för de flestas vidkommande bara blir ett teoretiskt komplement till det fundament de kanske redan har.

Det jag säger, har jag tänkt samtidigt skulle vara en sorts patientvägledning, för dom som eventuellt överväger gå till shamansk healing; som allmän information för folk som bara är nyfikna; och för folk som arbetar med helt andra sorts healing.
Läkare har alltid uppfattat sjukdomar som något man ska bekämpa. De använder en del krigarespråk och krigaretänkande. Det gör jag också mycket i min shamanism. De andliga sjukdomar är fiender, som ska bekämpas. Det återvänder jag till.

De två första CD skivorna handlar som sagt om den andliga kraften shamaner alltid talar så mycket om, och hur man får tillgång till den.

Det finns många olika sorters andekraft. Det är lite som med bränsle till en bil. Det finns bensin, som förorenar och förstör jordens ozonlag. Och det finns etanol, som nästan inte förorenar. Det att ha mycket andekraft kan båda vara en fråga om hur mycket bränsle man har på tanken, men det kan också vara en fråga om hur många hästkrafter ens shamanska motor har. Shamansk andekraft är ett stort och omfattande ämne.

Från nu av vill jag gå ut ifrån, att du har lärt det som finns på de två första CDer. Du ska veta, att det mest av det jag berättar försiggår i billedligt språkbruk. Det ska alltså inte alltid tas helt bokstavligt. Låt mig ge dig ett exempel.
Ibland när vi ska förklara om själsförlust, då använder man ett pussel som förklarings modell. Man säger då att själen kan mista en av sina pusselbitar. Man talar om, att själen kan fragmenteras, och att man kan mista en bit av sin själ. Men själen är förstås inta gjort av ett platt stycke papp, som kan skäres ut i bitar med olika fason, som passar ihop med några andra bitar – och den är inte heller gjort av porslin, som kan mista en flisa - men det en fin förklaringsbild.
Om man vill försöka närma sig en beskrivning av, hur själen verkligen är, kan man gå vidare till nästa bild och säga, att själen snarare är att jämföra med en vätska, som är en blandning av flera vätskor som fyller samma rum – som en liter vatten med något sprit i, och med något ammoniak i, och med något upplöst koksalt i. Alla ämnen ”alla själens delar, fragment - pusselbitar” är alltså upplöst i varandra i samma rum på samma ställe. Utifrån denna bild kunna man då säga, att förlusten av ett själsfragment är samma som, att något av ammoniaken är bortkommet.
Men själen är faktiskt inta heller en vätska. Man kan komma ännu närmare själens verkliga natur, om man säger, att själen snarare är att jämföra med en luftart, som består av flera luftarter, som fyller samma rum, men inta är begränsade av en behållare gjort av ett fast material. Man kan säga det är lite som att själen är gjort av vattenånga, spritånga, ammoniak ånga som svävar fritt i rummet inne i varandra. Själsförlust kan nu sägas gå ut på att något av t x vattenångan har bortkommit. Själshämtning går nu ut på att hämta något osynligt och opåtagligt.
Vi har mera än en själ, så om hela den ena av själarna har blivit borta, kan man säga, att det svarar till, att allt vattenångan är försvunnet. I själva verket är själen inte heller gjort av luftarter, och så kan man hålla på med att göra nya förklaringsbilder, som långsamt närmar sig den verkliga sanningen om själens innerste natur.
I övrigt är alla förklaringsbilderna användbare, och det är jo det viktigaste. Shamanism är mycket pragmatisk.

Om vi stannar vid fragmenteringsprincipen, då är det så, att det ibland kan synas som att patienten manglar ett själsfragment, men i själva verket har ett av pussel bitarna blivit förlamat och fungerar därför inte. Patienten får då nästan de samma symptomen, som om han saknar den pågällande bit själ.
Det kan också hända, att ett själsfragment, en pusselbit, är vänt upp och ned, eller kanske ligger den inte på sin rätta plats låst tillsammans med de brickor den passar ihop med, men den fattas inte.
Det finns också en stor mängd olika band och trådar, som förbinder olika ting i själen med varandra. Det är lika viktigt att reparera upp skador på själens förbindelses trådar, som det är att hämta bortkommen själ. Många moderna shamaner befattar sig inte med själens nervtråd och blodåder, troligtvis därför ingen akademiker har skrivit en bok om detta ämnet.
Det säger sig själv, att om man behöver använda bilden av själen som en vätska, kan man inte tala om själsfragment som ligger upp och ned eller vender felaktig. Det kan enbart låta sig själv göras, om man väljer att tänka på själen som gjort av ett fast stoff. Vätska tänkandet medföra jo också, att själen uppfattas som 3-dimensional och inte 2-dimensional. Om man behöver en 3-dimentional shamansk behandling av patientens själ, kan fragmenteringstänkandet inte användas – och om man behöver en 4-dimentional behandling, kan 3-dimentional tänkandet inte användas – och om man behöver en non-dimensional behandling, kan 4-dimtional tänkandet inte användas o s v. I non-dimensional shamanism kan tänkande alls inte användas.

När shamanen trancereser för en person eller en grupp av personer, och berättar högt om de världarna han färdas i, och vem han möter, medan det att han trummar på sin trumma – då berättar han i ett språk, som är förståeligt för hans publik.
Det kan ljuda lite som en saga av bröderna Grimm. Shamanen berättar om de delarna av hans ockulte upplevelse, som verkar magiske - men utesluter de delarna, som vill verka absurde på hans publik. Mycket av det shamanen ser på sin rese, berättar han alltså inte om - t x hur medicinen strömmar in och ut av de olika dimensionerna.

Det finns många meningar om, vad det är för sakar eller begivenheter, som gör att en person förlora något själ. Vissa shamaner är mycket psykoterapeutiskt orienterade och menar, att själsförlust kan förekomma i förbindelse med traumatiske begivenheter. Man gör då en själsåtervinnings healing, för att hitta det bortkomne själ och ge tillbaka det till patienten. Ofta fungerar det verkligen bra och ger goda resultat, men det är ju så, att det inte är alla människor som utsättas för traumatiske begivenheter, som får blivande skador av det. Det är alltså inte alla, som förlora en del av själen. Hur kan det då vara? Det skylls på att deras själsliga immunsystem är starkare en andras – och då är vi tillbaka vid frågan om förebyggande behandling och shamansk vägledning.
En annan sak är, att långt det mesta själsförlust alls inte skylls på de andliga skador vi har fått – men skylls på de andliga skador vi har tillfogat andra. När vi är egoistiska mot andra skadar vi vår egen själ. Det är min erfarenhet, att den själsförlust vi har tillfogat andra är orsak till c ¾ av vår egen själsförlust – och c ¼ av vår själsförlust skylls på skador vi har fått p g a. begivenheter vi inte själv har haft inflytande på.
Det är helt avgörande för patientens andliga hälsa att han lära sig, sluta handla egoistiskt mot andra, och då är vi framme vid de onda andarna, som får patienten att bete sig okärligt och själviskt – ofta i strid med hans egen vilja.

I naturshamanism använder shamanen som sagt mycket tid på, att hjälpa sina patienter att få förstärkt deras själsliga och andliga immunsystem. Om en själ är i god andlig kondition, är det mycket svårt för något av själen att lämna den, och det är mycket svårt för främmande andar att tränga in i den. Efter min mening bör allt shamansk healing, ledsagas av en grundlig hjälp med att få förstärkt själens immunsystem för att förebygga mot nya själsförlust och intrång i själen.
Jag vill inte avvisa att det kan förekomma fall, där det inte är möjligt att göra annat för sin patient, än att ge honom lite själslig lindring då och då, men då måsta man göra det helt klart för honom, att det är det som försiggår.

Från tidernas begynnelse har de flesta naturfolk haft den uppfattningen, att i stort alla människans sjukdomar och problem skylls på onda andar av en eller annan sorts. Detta hänger bland annat ihop med den omständigheten att man personifiera allt.
Shamanskt sett är ett influensavirus en levande besjälat person – och eftersom det är till skada för människan, definieras det som ont. Influensa skylls alltså på en ond ande, som har en virus kropp. I dagens Danmark befattar shamanen sig inte med bekämpelsen av det fysiska influensa viruset, om inte han också är läkare, men han kan gott befatta sig med bekämpelse av virusets själ – det är givetvis samma i Sverige. I ursprungsshamanismen anses det för oprofessionellt enbart att bota sjukdomens fysiska delar, utan också att bota sjukdomens andliga delar.

Många av kroppens sjukdomar skylls på infektioner och föroreningar (främmande sakar som tränger in i kroppen), och det är ett fåtal av kroppens sjukdomar, som är bristsjukdomar. Precis samma är fallet när det gäller själen. Långt de flesta andliga sjukdomar skylls på intrång (andliga infektioner om man vill), och bara några få skylls på sakar som fattas. Den absolut viktigaste delen av den shamanska healingkonst drejar sig om bekämpelse av onda andar, demoner, förbannelser som är trängt in i själen; eller sitter på den; eller svävar ovan den osv.
Till exempel är det viktigare at få plockat bort andra människors själsdelar från sin själ, än det är at få sina egna själsdelar tillbaka. Självklart ska man göra båda och. Jag säger bara, det att få plockat bort intrången bör prioriteras högst. Vad hjälper det patienten att hans själ blir mera hel, om den fortfarande är förpestat av främmande själsdelar andra har förlorat?

I shamanism kallar man intrång för besättelser. En besättelse kan vara mer eller mindre allvarlig. De flesta är bagatellaktiga och inget man behöver hjälp till att göra något åt. Man kan själv göra det som behövs – eller lära sig göra det. Jag är stor anhängare till andlig självhjälps förmåga. Några få besättelser kan vara så alvarlige, att man behöver hjälp till att göra något åt dem – och då ska man självklart ha den hjälpen man behöver. Skadliga andar försöker bland annat att få folk till att göra ting de inte själv vill.
Jag ska precisera, att jag inte talar om tvångshandlingar i psykologisk eller medicinsk förståelse som t x OCD eller Tourettes syndrom. Jag talar enbart om besättelser i andlig och religiös förståelse – som t x speldjävlar som andligt sett tvingar en spelmissbrukare att spela. Det är min uppfattning att en psykologisk och fysisk medicinsk behandling av ludomani med fördel kan ledsagas av en andlig behandling.

Det är en känd sak, det är svårt at få en spelmissbrukare att sluta spela, och att det är ännu svårare at få honom att inte börja igen. Speldjäveln frister honom ånyo, och om han inte kan stå emot startar allt om en gång till.

Onda andar sänder destruktive tankar in i hjärnan på oss. Tankarna gnager sedan på vår själ, i syfte att få oss att förstöra livet för oss själva och för andra.
Genom att förstärka patientens andliga immunförsvar kan man ibland förhindra en speldjävul att besätta en person igen. Om det lyckas lära patienten underhålla sitt andliga immunsystem, kan man ibland helt undvika nya återfall.

Shamanskt sett är beroendesjukdomar andliga sjukdomar, psykologiskt sett är de psykiska sjukdomar, och medicinskt sett är de psykiatriske sjukdomar. De är alltså alla tre delarna. Idag befattar den västerländske shamanen sig enbart med den andliga sidan av en beroendesjukdom, om inte han eller hon också är terapeut eller psykiater.
Lyckligtvis är de flesta besättelser inte så alvarlige som vid beroende och missbrukssjukdomar, men de kan vara ganska obehagliga, för den som har dem. Den mest vanliga onda anden är säkert ”den lilla egoist” demonen. Månntro inte de flesta av oss har upplevt den?
Det är shamanens jobb att få de onda andarna ut ur patienten – och förhindra att de flyttar in i patienten igen. Den viktigaste formen av shamansk healing är alltså exorcism healing kombinerad med andlig vägledning och träning – idag skulle man kanske säga andlig coaching.

När en människa har blivit befriat för en ond ande, är det inte sällsynt att hans bortkomna själsdelar börjar återvända av sig själv - det är det man kallar spontan själsåtervändning. Motsatsen händer nästan aldrig. Om man hämtar själ till en patient, som är besatt av en ond ande, blir den onda anden i regel inte förträngt av det själ, som är blivit hämtat – tvärt emot. Den onda anden har nu ännu mera själ den kan snylta på, så den kan växa sig ännu större och ännu starkare, och det blir nu ännu svårare att exorcera den. Otidig själsåtervinning, ibland kallat själshämtning, kan alltså vara till skada för patienten.

I min typ av healing använder vi mycket krigareshamanism. Det var ju det, jag ville återvända till.
Hela det naturshamanske healingarbetet blir organiserat på samma vis som man organisera en här. Man har en hierarki, där de mest erfarne och kraftfulle placerats överst uppe – de näst mest erfarne och näst mest kraftfulle placerats näst överst uppe osv. Utöver den här man själv är en del av, finns det också andra härar, man kan alliera sig med.
Shamanen delegerar så mycket som möjligt ut till sina andehjälpare och gör så lite som möjligt själv. Men när han äntligen gör något själv, sätter han all sin kraft in med ett sönderkrossande slag. Shamanen ingår pakter med de andar han samarbetar med, och med dem han allierar sig med – och andra andar ingår pakter med shamanen.
Shamanen upptäcker snabbt, att hans allierade inte alltid gör det de har lovat. Stundom lyckas det fienden att vända en av shamanens allierade emot honom. Shamanen måste vara förberedd på, att förräderi kan förekomma när som helst.

En viktig disciplin i krigareshamanism är det man med ett modernt uttryck skulle kunna kalla fiendskapshantering. Alla riktiga shamaner har fiender. Personligen äter jag med största förnöjelse lunch med min dödsfiende. Då sitter vi där och har treveligt, båda medvetande om, att om den ena taper koncentrationen en halv sekund, vill den andra omedelbart hugga sin kniv ryggen på honom.
Jag har stor respekt för mina fiender. Om du vill lära känna sanningen om en människa - då fråga hans fiender.

Shamanens uppgift går ut på att bekämpa den eller de onda andar eller demoner, som gör hans patient andligt sjuk. De onda andarna har i regel också deras allierade, som de samarbetar med. Det är alltså viktigt för shamanen at få en överblick över hur komplex situationen är.

Jag är förstås medveten om att själsåtervinning är mycket populärt bland moderna shamanska healare, och jag ska nog komma in på det också, men eftersom de onda andarna ibland försöker förstöra själsåtervinningarna, blir jag nöd att först tala lite mera om besättelser och krigareshamanism.

Att hämta själ till sin patient och anbringa det i honom, kunna man kalla shamansk själs inplantering och transplantering. Men det är lite som i den fysiska världen. När en kirurg ska inplantera ett organ i sin patient, finns det stor risk för infektion. Bakterierna står i kö för att tränga in i patientens kropp och förstöra allt.
När en shaman ska inplantera ett stycke själ (eller något annat) i sin patient, finns det också en stor risk för inträngningar. De skadliga andarna står i kö för att tränga in i patientens själ och förstöra allt.

En sorts shamansk andemedicin vi använder mycket i naturshamanism är växt andemedicin. Vi samlar växter i naturen och drömvärlden och gör rökelse, tinkturer, essenser, aska och annat. Vissa färdigtillverkade homeopatiske produkter, oljor, rökelse och andra sakar, kan också fint användas.

Som vanligt finns det en övning sist på CDn, och det ingår framställning och användning av växt andemedicin, som du ska göra.
På CD nummer 1 har du ju lärt att kommunicera med växterna och växtandarna i den fysiska delen av naturen – och på CD nummer 2 har du lärt att göra samma i drömvärlden.

Jag var inne på det med krigareshamanism, och lite av det shamanska krigare princip ingår också i övningen. I en här har man som sagt en hierarkisk struktur, där generalerna sitar överst i hierarkin – och de menige sitter nederst i hierarkin. Ju längre nedanför i hierarkin man är, desto mera direkt kontakt har man med fienden. Det är mestadels de menige och befallningsmännen, som betjänar gevären och kanonerna och skjuter på fienden. Officierar med lågare rang befattar sig med taktik, och officierar med högare rang befattar sig med strategi. De överstbefälhavande delegerar ut till deras underordnade, som delegera ut till deras underordnade, som igen delegera ut till deras underordnade osv. Allt står och faller på, att alla har fått en god utbildning och träning – och att man har en god kännedom om varandra; och har en solitt sammanspikat gemenskap. Alla liter på, att alla andra gör det de ska. Begrepp som heder, trohet och olastelighet är nödvändiga ingredienser i det lim, som ska hålla allt ihop. Vi står eller faller tillsammans.

I shamanism gäller de samma principerna, när shamanen ska bekämpa ett andligt problem. När shamanen ska i krig mot en patients andliga sjukdom, startar han eller hon med att trumma sina troppar ihop. Han sänder sina spioner in bakom fiendens linjer för att få en överblick över vad han och hans här är uppe emot. Det är det man ibland kallar shamansk diagnosering.
Härnäst planerar han noggrant sitt slag i samråd med alla sina framstående andehealere. Sen delegerar han de olika delarna av planen ut till de andehealere, som är mest kvalificerade till att lösa de berörda uppgifterna. Om det inte finns andehealere, som har förmåga att lösa alla de föreliggande uppgifter, rekryttera shamanen några. Om de behöver utbildning och träning ser han till att de får det.
I praxis vill det t x säga, shamanen går ut i naturen och söker efter den växt andemedicin det är behov av.
Shamanen reser kanhända också till drömvärlden för att hitta andehealere och andemedicin dit.

Nå! Men övningen sist på CD skivan är alltså en krigare shamansk healing övning, som är baserad på naturshamansk växt andemedicin.

Det är självklart möjligt att använda shamansk visdom och kraft till destruktive syften. Det är det man kallar anti-shamanism, som ibland också kallas svart magi. Anti-shamanism går ut på att skada andra, t x genom att stjäla kraft och själ från dem. Mestadels försiggår det genom att man kastar förbannelser på andra folk. Förbannelser eller svart magi kan vara mer eller mindre alvarligt. Det är lite som med förbrinningar. Det finns 1º förbannelser 2º förbannelser 3º och 4º förbannelser.
Om du vill arbeta med shamansk healing, vill du förr eller sedan bli konfronterat med detta problem. Det är inte möjligt för mig att komma mera in på det idag, men var rädd om dig – och så tycker jag självklart, att du ska låta bli göra anti-shamanism.

En människa kan lida av andra sorts förlust än kraftförlust och själsförlust. Man kan t x lida av skuggaförlust, drömförlust, visionsförlust och en hel mängd annat – och man kan lida av ödesförlust. Övningen ska handla om shamansk healing av ödesförlust.

I praxis är det sällsynt man healer själsförlust eller kraftförlust eller besättelser separat. Normalt ingår alla shamanska healing processer i alla healing ceremonier – men i regel är det fokus på ett speciellt problem. I healingövningen är det fokus på ödesförlust, som är en form av själsförlust.

Människan har mera än en själ. Olika kulturer har olika uppfattningar av, hur många själar vi har. I min tradition säger vi, att människan helst ska ha minst 4 själar.
De 4 själarna är kroppssjälen; drömsjälen; ödesjälen; och herdesjälen.
Om man får problem med kroppssjälen kan man få sjukdoms liknande fysiska symptom. Det är alltså inte talas om riktig fysisk sjukdom. De kallas också spirisomatiske symptomen.
Om man får problem med drömsjälen, kan man få svårt med att minnas sina drömmar, och man kan få svårt med att visualisera och bedja – och att tranceresa.
Om man får problem med ödesjälen, kan man få svårt med att hitta riktning i livet. Öde ska i detta sammanhanget förstås, som det man på engelska kallar ”destiny”. Destination är något med, vart man är på väg hen. Det är alltså inte talas om fatalism. Ödesjälen är människans andliga kompas, som gör det möjligt för oss att hitta väg i livet. Shamanskt sett har vårt öde inte enbart något att göra med, vart vi är på väg, och hur vi kommer det, och vad inflytande vi själv kan utöva. Det har också något att göra med, var vi komma ifrån. Det finns den framåtriktade delen av vårt öde; och den bakåtriktade delen av vårt öde; och det finns den aktuelle delen av vårt öde.
Om det finns problem med herdesjälen, kan man få svårt med att hänga ihop – i envar förståelse – man går lätt sönder. Det år nämligen herdesjälen, som ska hålla alla själarna samlade.
Själarna har olika form. De ser inte bara olika ut - de är också olika konstruerat, och tillverkat av olika sorts material.

Problem med ödesjälen kan alltså skyllas på, att det finns skadliga andar som har trängt in i den, eller att det saknas något av den, eller båda delarna, eller kanske något helt fjärde.

När du gör healingövningen, ska du hitta en människa du kan göra en healing på.

Det att förhålla sig till patienter eller klienter är jo något, som det är viktigt att lära sig. I första hand är det viktigt att veta, att patienten och behandlaren nästan alltid har olika agenda. Till exempel kan det vara, patienten vill ha något för sin hosta, och behandlaren vill att patienten ska sluta röka. Det ena behöver inte utesluta det andra, men behandlaren vill gärna heale patientens motivation att sluta, men det är inte säkerhet patienten önskar at få healat sin motivation. Jag använder mycket tid och kraft på att heale på mina patienters motivation.
Det kan vara trängt något in i motivationens själ, eller något i motivationens själ kan vara bortkommet o s v. Shamanskt sett skylls tobaksrökning på, att patienten är besatt av en nikotin demon. Som shaman vill jag jo, att patienten ska bli befriat från demonen, men demonen gör allt den kan för att övertala patienten att låta den stanna. Den sänder ord in i hjärnan på patienten och säger sakar som: ”Det kan väl räcka med lite medicin för hostan. Det är jo roligt med ett bloss då och då. Du blir helt säkerhet inte en av dom, som får lungcancer eller en av de andra tobaksrelaterade sjukdomar osv.”

Slutligen vill jag lägga till, att shamanism handlar om att lära använda sitt sinne på många olika sätt och till många olika typer uppgifter. De viktigaste 4 sätten att använda sitt sinne shamanskt på är de 4 kardinal sätten, och de nästviktigaste är de 4 diagonal sätten att använda sitt sinne shamanskt på.

*På denne CD har jag uteslutande befattat jag med två av kardinalsätten, man kan lära använda sitt sinne shamanskt på.

Nu ska jag berätta om healing övningen.

*

Du ska gå ut i naturen tillsammans med ditt totemdjur eller en annan andehjälpare. Du ska bringa ditt sinne i trance och trancevandra runt för att hitta en växt med växtande, som kan hjälpa med att heale ödesförlust. Tala med dem du möter och finna fram till den rätta växt andehealere. Detta har du lärt där du arbetade med CD nummer 1. Du ska skörda c 100 g av växten och torka det. Sedan ska du göra en tranceresa till drömvärlden tillsammans med ditt totemdjur eller en annan andehjälpare och trancevandra i drömvärlden för att hitta en växt med växtande som kan hjälpa med att heale ödesförlust. Det har du lärt där du arbetade med CD nummer 2. Du ska skörda c 100 g av drömväxten och sätta det in i din mun och ta det med tillbaka till vakenvärlden. Du ska nu anda drömväxten och dennes ande in i den fysiska växten, du har funnit och torkat. Du tar en djup inandning, och riktar din mun mot den torkade växten och gör en lång utanding. Växten innehåller nu båda växters andekraft. Pulverisera nu den torkade växten.
Du placera din patient på en stol och dig själv på en annan stol med en trumma. Du startar den shamanska healingceremonin med att trumma dina andehjälpare ihop. Det vill säga dina totemdjur, totemväxter, dina förmödrar och förfäder, och möjligen övriga andar du samarbetar med. När du har gjort det, lägger du trumman åt sidan, och brinner rökelsespulvret.
De andehealare, som du vet finns i rökelsen, blir nu släppt loss i rummet. Låt din patient inandas lite av röken och tvätta hans själ i röken genom att vifta röken runt hans kropp. Sätt dig på din stol och starta trumma. Låt ditt sinne vara i den trance, du använder när du trancevandra utomhus i naturen, d v s du är i trance med öppna ögon. Det är meningen att växt andehealarna ska göra allt healingarbetet. Dina totemandar kan möjligen agera som officeren.
Trumman ska agera som en sorts kraftverk, och trumljudets andekraft ska skickas till växt andehealarna, som använder trumkraften till deras arbete. Du får gärna observera vad det försiggår med ditt shamanska öga, men du får under inga omständigheter lägga dig i själva healingen av patienten. Healingen har du delegerat ut till andehealarna, och ett av syften med övningen är, att lära dig ha förtroende till dina andehealare.
På sikt kan du öva upp dig till att berätta för din patient, vad det försiggår, under det att healingen pågår. Det blir alltså en shamansk tranceresa, där du med öppna ögon ser, vad andehealarna håller på med här i den fysiska världen, och berättar för den eller de personer som närvarar, vad försiggår under det att det händer.
Om du vill rensa det rummet du ska arbete i, eller andra saker, i samband med din healingceremoni, går det bra att göra det.

En duktig chef ser till att hans medarbetare har de rätta kvalifikationerna; sen delegerar han de rätta uppgifterna ut till de rätta medarbetarna; och sen tillföra han de nödvändiga resurserna; och sen låter han dem göra deras arbete. Denne ledningsformen ger goda resultat.
En dålig chef är rädd att hans medarbetare inte klara av att göra det, de är kvalificerade till; han kontrollera dem i huvud och röv; han lägger sig oavlåtligt i allt; och allra helst vill han göra allting själv. Denne ledningsformen ger dåliga resultat.
Fortsätta med att tillföra trumma andekraft till andehealarna i c 10 – 15 minuter, och sluta långsamt med att trumma. Ge din patient ett par minuter till att smälta upplevelsen, och låt healingen sippra in i hans själ. Tala så lite som möjligt med patienten, och undvika att gå med på patientens eventuella förtolkningar av vad det var som hände.

Därför att du själv ska trumma, finns det inget trumljud på denna CD skiva.

Och kom som vanligt ihåg på. Att ju mera du över dig, desto bättre blir du på det. Och ju bättre du blir på det, desto lättare för du med det. Och till slut kan du bli jätte duktig.

Nu är CDn slut.

Lycka till med ditt shamanska healing arbete.upp

*