tilbage
CD nr. 4


Naturshamansk eksorcisme healing

© John Russell-Møller 2009Hej. Jeg heder John Russell-Møller, og jeg vil gerne fortælle dig noget mere om naturshamansk healing. Jeg har lavet 3 andre Cd'er. Nummer 1 handler om, hvordan man kan få åndelig kraft fra naturen; nummer 2 handler om, hvordan man kan få åndelig kraft fra drømmeverdenen; og nummer 3 handler om shamansk vejledning og sjælehentning.

Shamanisme bruges af mange mennesker til at få bedre adgang til åndelig kraft, dvs. personlig spirituel power, som de så bruger i deres helt almindelige hverdagsliv. De kan så leve deres liv på en åndeligt kraftfuld og sjælfuld måde.

På denne CD fortæller jeg noget mere om mine erfaringer med shamanisme - og mine shamanske erfaringer.

Alle Cd'erne er en serie, hvor nummer 1, 2, 3 og 4 ligger i forlængelse af hinanden. For at få det fulde udbytte af denne CD, skal du altså være bekendt med de første 3 – men selvfølgelig kan du godt lytte til denne her alligevel, selv om du ikke har hørt de andre - og så få det ud af den, du kan.
Der er jo også folk, som konsekvent gør alting bagvendt – og det kan der måske også være nogen fordele ved en gang imellem.

Som sædvanlig er der en øvelse sidst på Cd'en. Det er en øvelse, hvor der indgår et antal healing elementer. I naturshamansk healing er det som regel sådan, at man ikke kun behandler et af patientens åndelige problemer, man behandler alle de forskellige sjælelige problemer under hver healing ceremoni. I naturshamanisme finder der på en hvis måde kun én slags healing. Man laver altså ikke en sjælehentning den ene dag og en ekstraktion en anden dag. Man plejer at behandle både krafttab, sjæletab, indtrængninger og alt andet under hver healingceremoni – men der kan være noget specielt man har sit primære fokus på. Lidt senere forklarer jeg, hvorfor det er sådan.

Jeg rekapitulerer først lidt fra de første 3 Cd'er, som lægger op til denne 4.

Alder først vil jeg gerne understrege, at alt hvad jeg siger, står helt for min egen regning og kun skal tages som udtryk for mine personlige meninger og erfaringer. Der findes shamaner, som mener noget helt andet end jeg gør, og i øvrigt kan det godt være, at jeg i morgen siger det stik modsatte af, hvad jeg siger i dag. Det hænger sammen med det forhold, at shamanisme bl.a. handler om at lære at anvende sit sind på mange forskellige måder og til mange forskellige typer opgaver.
Hvis jeg anvender mit sind på én måde, kommer jeg til én slags konklusioner; og hvis jeg anvender mit sind på en anden måde, kommer jeg til en anden slags konklusioner.
Hvis man kun har lært at anvende sit sind på én bestemt måde, er man kun i stand til at komme til én bestemt slags konklusioner. Man er så at sige åndeligt fikseret.
Folk, som lider af åndelig fiksering, kommer under tiden til den konklusion, at der ikke findes andre måder at bruge sit sind på, end den de selv er blevet opdraget til.

Det er blevet sagt om shamaner, at de bruger deres sind anarkistisk, og der kan være noget om snakken. I vores kultur er det almindeligt, at man først vælger en måde at anvende sit sind på, og så ser hvad for konklusioner den leder frem til. Man kan f.eks. vælge at anvende sit sind videnskabelige, og så kan man nå såkaldte videnskabelige konklusioner og sandheder.
Men en shaman, som har lært flere forskellige måder at anvende sit sind på, kan godt finde på at starte med at beslutte, hvilken konklusion eller sandhed han ønsker at komme frem til, og bagefter vælge den måde at bruge sit sind på, som føre ham frem til den konklusion eller sandhed, han ønsker. På denne måde er shamanen i stand til at komme til stik modsatte konklusioner fra det ene minut til det andet, og alle konklusionerne er rigtige, men hver på sine egne præmisser. På denne måde kan shamanen arbejde med flere forskellige sandheder samtidigt.

Hvis man lære at anvende sit sind, på den måde birketræerne gør, bliver man i stand til at komme til de samme konklusioner som birketræerne. Hvis man lære at anvende sit sind på den måde drømmende gør, bliver man i stand til at komme til de samme konklusioner som drømmende. Hvis man lære at anvende sit sind på den måde en shamantromme gør, bliver man i stand til at komme til den samme slags konklusioner den kan. Forskellige shamantrommer bruger deres sind på forskellige måder, og kommer derfor tit til meget forskellige konklusioner. Hvis man lære at anvende sit sind, på den måde månen gør, kan man komme til de samme konklusioner mådekvinderne gør.

I den shamanske tradition jeg tilhører, deler vi de forskellige shamanske måder at bruge sit sind på op i 8 grupper - de 4 kardinal måder og de 4 diagonal måder. De har hver deres plads på livets hellige hjul. De 4 kardinal måder at bruge sit sind shamansk på høre denne verden til og kan verbaliseres og mentaliseres; og de 4 diagonal måder at bruge sit sind på høre de andre verdener til og kan ikke verbaliseres eller mentaliseres.
Den del af shamanismen som har diagonal natur, kalder jeg nogen gange for den okkulte shamanisme. Den okkulte shamanisme handler om magi. Da den okkulte shamanisme jo ikke kan udtrykkes i ord, kan jeg i sagens natur ikke fortælle dig noget om den, ud over at den altså findes.

Hvis man stiller en naturshaman et spørgsmål om shamanisme, er det normalt at han bruger lang tid på at gennemtænke sit svar. Tiden skal han bruge til at finde ud af, hvad slags svar han vil give. Vil han give spørgeren, det svar han fortjener; eller det svar han har brug for; eller det svar han gerne vil have; eller måske et idiotsvar?
Står spørgeren i sit spørgsmål, eller står han uden for sit spørgsmål?
Shamanen skal også tage stilling til, om det skal være et logisk svar eller et magisk svar, eller om han i det hele taget vil svare.
Efter shamanen har besluttet hvilken type svar, han vil give, skal han tilpasse svaret til den pågældende. Hvis spørgeren er europæisk akademiker, skal svaret formuleres på en måde; og hvis spørgeren er afrikansk landarbejder, skal svaret formuleres på en anden måde.
Den type shamaner jeg tilhører, har ikke en lomme fuld af præfabrikerede standardsvar.
At forberede et shamansk svar på et spørgsmål er en meget omfattende proces - når man vil anvende sit sind på nogen af de shamanske måder.

Nå! Men jeg ville jo lige fortælle lidt om de første 3 Cd'er.

CD nr. 1 handler om, hvordan man kan lære at få adgang til åndelig kraft fra naturen, ved at lære at møde de ånder som bor dér og samarbejde med dem. I naturshamanisme er naturen - den fysiske verden - det faste holdepunkt i menneskets liv. Alting starter og slutter her. Vi bliver her i den fysiske verden, så meget som muligt. Når, eller hvis, vi trancerejser til andre verdener, er det fordi vi vil forbedre tilværelsen her i det fysiske liv. Vi forlader den fysiske verden så lidt som muligt, Det at opholde sig i en af de andre verdner - f.eks. drømmeverdenen, erindringsverdenen eller fremtidsverdenen - er altså noget, man helst vil undgå. Den kontakt man har med ånderne, skal helst foregå her hos os. Derfor er det vigtigere, at vi påkalder ånderne, så de kommer til os i vores verden, end at vi trancerejser til dem, og besøger dem hvor de bor.
Det er altid en fordel at være på hjemmebane.

CD nr. 2 handler om, hvordan man kan lære at trancerejse til drømmeverdenen; det der også er nogen, som kalder åndeverdenen eller den ualmindelige virkelighed. Drømmeverdenen er også en kilde til åndelig kraft, så derfor er det vigtigt at have et stærkt forhold til de ånder, som bor i dér.
I drømmeverdenen bor drømmene og de personer, som optræder i drømmene. Erindringsverdenen er der, hvor de begivenheder, som har været her, bor; og fremtidsverdenen er der, hvor de begivenheder, som ikke har været her endnu, bor - indtil videre.

CD nr. 3 handler om shamansk vejledning og sjælehentning. Den åndelige kraft man har lært af få adgang til i naturen og i drømmeverdenen, kan man som sagt bruge til at leve et kraftfuldt og sjælfuldt liv. Det er godt at være en åndeligt råstærk person.
Det er også den åndelige kraft og visdom, man får fra ånderne i naturen og de andre verdner, man bruger til den shamanske healing og vejledning. Jo stærkere og bedre kvalitet ens samarbejde med ånderne har, jo stærkere og bedre kvalitet healing kan man lave.
På CD nr. 3 er der en healingøvelse, som går ud på at hente noget sjæl til en person, som denne har mistet.

Vi er nu nået til CD nr. 4, som også handler om healing. Healing øvelsen i dag går ud på at fjerne en skadelig ånd fra en persons sjæl.

Jeg skal gøre opmærksom på, at øvelserne på de 4 Cd'er er undervisning for begyndere. Pensum for grundskolen. Det indebærer bl.a. to ting. For det første, at der findes en del andre og mere komplicerede problemer og healinger, end dem jeg fortæller om på Cd'erne; og for det andet, at den øvelse jeg har valgt til denne CD ikke indebærer nogen nævneværdig risiko for hverken udøveren eller øvelsespatienten.
Nå man er besat, anser jeg at man har en åndelig sygdom, og så er man patient.

Hvis du lider af en psykisk sygdom, må du aldrig arbejde med shamanistisk trance uden at tale med en psykiater eller klinisk psykolog først. Du kan tage skade af det.
Folk, som vil lave denne øvelse på en anden person, må aldrig lave øvelsen på en psykisk syg person, eller en person som virker underlig eller ustabil. Det er ikke sandt, at healing jo aldrig kan skade.

Shamansk set skyldes langt de fleste af menneskets åndelige problemer i sjælen, at der er trængt nogen ind i den – og relativt få af menneskets vanskeligheder skyldes sjælelige mangeltilstande f.eks. en eller anden form for krafttab, sjæletab, skyggetab e.l.
De indtrængningstilstande man taler mest om er: besættelser, forbandelser, onde ånder, sort magi og små skadelige ånder. De små skadelige ånder er der nogen, som kalder for negative energier.

Jeg definerer en ond ånd, som et hvilken som helst åndevæsen, der er til skade eller gene for en person. Det kan være små svage eller store stærke åndevæsner – det er lige meget. Onde ånder snylter på folk. De stjæler folks kraft og sjæl.
En god ånd er et åndevæsen, som gavner en person. En god ånd formidler kraft til folk.
Onde ånder er underskuds personer. De mangler kraft, fordi de lever i strid med naturen. Derfor sjæler de kraft fra andre, for kraft skal de jo have.
Gode ånder er overskuds personer. De har mere kraft, end de selv har brug for, fordi de lever i overensstemmelse med naturen. Derfor kan de dele ud af deres kraft.

Shamansk set er alting åndepersoner. Et menneske er en ånd som har en menneskekrop. En drøm er en ånd som har en drømmekrop osv. Influenza er en ånd, som har en viruskrop. Shamansk set skyldes influenza altså, at man er blevet besat af en ond influenza ånd. I moderne medicin behandler man kun influenzaens viruskrop men ikke influenzaens onde åndesjæl. Det kunde en medicinmand i Amazonas aldrig finde på. Hans behandling ville gå ud på både at fjerne sygdommens krop og sygdommens sjæl. Shamansk set er influenza både en fysisk sygdom og også en åndelig sygdom. Der findes fysiske, psykiske og åndelige sygdomme. Jeg behandler kun åndelige sygdomme.

Hvis en persons sjæl har fået en åndelig sygdom eller skade, kalder jeg ham for patient. Hvis en person har et problem og gerne vil have rådgivning fra ånderne gennem mig, kalder jeg ham for klient. Hvis en person bare vil snakke med mig, er han gæst.
Nogen shamaner vil gerne undgå ordet patient og kalder derfor alle, som henvender sig til dem, for klienter. De vil helst undgå begreber som åndelig sygdom og åndelig sundhed.

Man kan se shamansk på sjælens tilstand, dels som noget statisk, og dels som noget dynamisk. Det vil sige som en situation eller som en proces.
Den statiske indfaldsvinkel går ud på at se patienten som en person, der har et eller flere problemer, som består af nogen symptomer. Den shamanske behandling går så ud på at fjerne symptomerne.
Den dynamiske indfaldsvinkel går ud på, at se på patienten som en person, der ikke kan leve sit liv optimalt, fordi der er opstået unaturlighed i personens åndelige livs proces. Den shamanske behandling går så ud på at skabe åndelig gennemstrømning i patientens liv. Det vil sige et flow af åndelig kraft.

Forestil dig et badekar med en vandhane der løber vand ud af. I badekaret er der 20 cm. vand, og der er et afløb, vandet løber ud af.
Processen kan minde lidt om kroppens. Der kommer mad ind i munden. Maden opholder sig i kroppen og giver kroppen energi, og overskudsprodukterne udskilles siden som urin og afføring. Den energi, som fremkommer i processen, kan bruges til forskellige aktiviteter. Man kan arbejde, og lege, og alt muligt andet.
Det samme gælder vandet i badekaret. Når vandet falder ned fra vandhanen fremkommer der energi. Hvis man havde en lille vandmølle, kunde man få den til ar køre rundt under vandstrålen og udføre noget arbejde.

I dynamisk shamanisme ser man på mennesket som en sjæl, der løber åndelig livskraft igennem. Der løber livskraft ind i sjælen. Sjælen indeholder så en mængde livskraft, som siden løber ud af sjælen gennem afløbet, når den er blevet brugt. Gennemstrømningen producere en mængde åndelig livsenergi, som kan bruges til at udføre åndeligt arbejde.
De skadelige ånder, som trænger ind i en person, kan sidde i sjælens vandhane og begrænse tilstrømningen af kraft; eller de kan ligge nede i vandet dvs. inde i sjælen; eller de kan sidde i afløbet og blokere det. I alle tilfælde sker der en begrænsning af personens gennemstrømning af livskraft – eller energi flow hvis, du bedre kan lide det udtryk.
Badekar forklaringsmodellen er selvfølgelig bare en forenklet forklaring, som jeg håber, kan give dig et billede af princippet.

På en vis måde kan man sige, at det er med sjælen som med kroppen; gennemstrømningen sker gennem nogen sjælelige blodårer, som føre livskraften ud til alle dele af de ca. 4 fire sjæle vi har. Det med at mennesket har mere end 1 sjæl har jeg forklaret på en tidligere CD. Sjælen har også en slags nervesystem, der løber kraft igennem, som er med til styre sjælens funktioner, og der kan også opstå problemer med gennemstrømningen af livskraft i disse kraftbaner.
Nu er det jo sådan, at sjælens livskraft system i virkeligheden er helt forskelligt fra kroppens. Det er udelukkende af pædagogiske grunde, jeg har brugt kroppens processer som forklaringsmodel. Menneskets aura og menneskets krop ser jo også helt forskellige ud.
De 4 sjæle jeg taler mest om har hver sit livskraft system, og de ser helt forskellige ud. Det kunde være fristende at tro, at der tale om 4 forskellige auraer, men 3 af sjælene er slet ikke auraer men noget helt andet.

Hvis vi tager den kraft, som befinder sig i sjælen, det vand der er i badekaret, så kan der opstå forskellige former for forurening. Nogen onde ånder laver forgiftninger, andre onde ånder laver infektioner osv. Så kan der være onde ånder, som begrænser indløbet af kraft, og nogen som begrænser afløbet.
Hvis en persons sjælelige afløb bliver helt eller delvis blokeret, kan livskraften løbe over, og der kan opstå alvorlige skader. Så kan folk føle, de er nødt til at lukke for tilstrømningen af kraft, altså vandhanen, og så er det der kan opstå stillestående kraft i sjælen, og onde ånder kan gøre, at kraften bliver sur eller rådner - billedlig talt. Hvis indløbet bliver blokeret, løber man tør for kraft.

Når man ser statisk på sjælens problemer, er der tale om et tværsnit af det dynamiske - altså et øjebliksbillede af gennemstrømningsprocessen. Man kan konstatere, at der er onde ånder i sjælen af en eller anden type, som laver en slags åndelig infektion. Det kan f.eks. være sjælen fra en afdød person, som af en eller anden grund ikke er kommet vider til den næste verden, og som er trængt ind i vores patient. Det er vigtigt at forstå, at shamansk eksorcisme ikke bare skal fjerne den uønskede ånd fra patientens sjæl, men man skal også sørge for at der kommer gang i gennemstrømningen af livskraft i sjælen. Der kan jo være andre onde ånder i personens sjæl; og problemet må jo være opstået fordi der har været noget i vejen med enten indløbet eller udløbet. Det er for det meste sådan, at gennemstrømmeningen af livskraft ikke starter automatisk af sig selv eller kun gør det delvis. Shamanen må altså hjælpe patienten med at få gang i gennemstrømningen. Det er ikke nok bare at fjerne blokeringen.
Når der er etableret en sund gennemstrømning af åndelig livskraft i sjælen, vil resterne af den forurening som er tilbage i sjælen, langsomt blive spulet ud af systemet.
Lige som kroppen er sjælen konstrueret til at reparere, regulere og vedligeholde sig selv, men det forudsætter, at vi behandler vores sjæl naturlig – dvs. på en åndeligt sund måde.

Hvis en person sider ved en computer med foroverbøjet hoved og stirre ind i en skærm med reflekser, kan det være personen får hovedpine.
Situationsorienteret symptombehandling kunde så bestå i, at man giver personen en hovedpinepille og noget massage på nakken. Symptomerne forsvinder.
Procesorienteret behandling kunde bestå i, at man underviser personen i, hvordan han skal hæve sin skærm op i øjenhøjde og sidde på sin stol med ret ryg og rejst hoved, og så kan man give ham et par skærmbriller. Bagefter symptombehandler man ham, men symptomerne vender ikke tilbage, fordi man også har behandlet processen og ikke kun situationen. Hvis man ikke ændre processen, vil de samme situationer opstå igen. Både arbejdssituationen og arbejdsprocessen er vigtige, hvis folk skal kunde udføre et godt stykke arbejde til glæde for andre og sig selv.
På en virksomhed er det ergonomens opgave at undervise i den slags ting, når de vedrøre koppen; og i shamanismen er det shamanens opgave at undervise i den slags ting, når de vedrøre sjælen. Man kunde kalde det åndelig ergonomi.

På denne CD skal jeg endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er med den åndelige livsstil. Den er afgørende for, hvordan gennemstrømningen af åndelig livskraft fungere til daglig.
Jeg har fortalt en del om den åndelige livsstil på de andre 3 Cd'er, men for dem som ikke har hørt de første, vil jeg lige gentage tingene kort.

Mange af kroppens sygdomme og andre problemer er livsstilsbetingede. Problemerne kan f.eks. skyldes at vi ryger tobak, drikker for meget alkohol, spiser usundt eller måske får vi for lidt eller forkert motion. Kroppen bliver svag, og det påvirker bl.a. vores immunsystem, som bliver svækket.
Det samme gælder i princippet også vores sjæl. Hvis vi tænker negativt f.eks. tænker dårlige tanker om andre eller os selv; og hvis vi er egoistiske og rager til os på andres bekostning; så skader vi vores sjæl. Det påvirker vores åndelige immunsystem, som så bliver svækket.

Hvis man healer på en person, og personen fortsætter med at leve på en måde, som skader hans sjæl, vender problemerne tilbage, eller der opstår nye. En vigtig del af shamanens arbejde består i, at hjælpe folk med at ændre deres åndelige livsstil, så deres sjæl kan blive sund og stærk. Han skal hjælpe dem med at blive bedre til at praktisere retfærdighed, kærlighed, hjælpsomhed osv. - og han skal hjælpe dem med at blive mindre egoistiske, mindre hensynsløse osv. Vores tanker er sjælens mad, og vores handlinger er sjælens motion.
Hvis patientens åndelige immunsystem ikke bliver tilstrækkelig stærkt, kan det ikke betale sig at heale på ham. I forbindelse med shamansk eksorcisme er det særlig vigtigt.

Når en ond ånd trænger ind i en persons sjæl, bliver der et slags hul eller lækage i sjælen, der hvor den borede sig ind, eller måske var der allerede en lækage i forvejen. Når shamanen med sine åndehjælpere senere trænger ind i patienten for at fjerne den onde ånd, skal de gode healing ånder ind gennem hullet, og den onde ånd skal med ud gennem hullet. Efter healingen er der altså et hul i patientens sjæl, som skal hele.
Ligesom kroppen er konstrueret til at hele sine sår, så er sjælen også konstrueret til at hele sine sår. Lægen kan ikke få et sår i kroppen til at vokse sammen, det er noget koppen selv skal gøre, og shamanen kan ikke få et sår i sjælen til at vokse sammen, det er noget sjælen selv skal gøre. Man kan godt sy såret og behandle det på forskellig måde, men selve sammenvoksningen er noget sjælen skal gøre selv.
Shamanen kan hjælpe med at fremskynde sjælens healings proces, ved at give sin patient vejledning om hvordan han kan styrke sin sjæls åndelige immunsystem. Shamanen kan give sin patient åndelig kostvejledning og åndelig motionsvejledning, så han kan forbedre sin åndelige livsstil og dermed sin sjæls åndelige helbred. Hvis patienten fortsætter med at leve sjæleligt usundt, og hans åndelige immunforsvar er dårligt, kan det være såret i sjælen aldrig vokser ordentligt sammen. Patienten kan få en permanent lækage i sin sjæl, så der til stadighed kan sive kraft ud og trænge åndelig snavs ind.
Det er altså vigtigt, at shamanen arbejder grundigt med den forebyggende side af behandlingen, og det skal helst gøres, før man laver de større shamanske healinger eller parallelt med.
At nogen patienter så vælger ikke at efterleve de åndelige kost og motionsplaner, man har aftalt, er jo så en anden sag.

Hvis en mand ryger 20 cigaretter om dagen, er han shamansk set besat af en nikotin dæmon. Hvis han ikke kan holde op med at ryge, er det fordi nikotindæmonen er stærkere, end han er. Dæmonen vinder kampen om mandens krop, og kroppen ryger, selv om manden ikke vil have, den skal gøre det.
Hvis man fjerner nikotindæmonen, og manden fortsat er svag, vender nikotindæmonen før eller senere tilbage og tvinger kroppen til at ryge igen. Hvis tilbagefaldet skal undgås, er manden nødt til at blive stærkere end dæmonen. Så vinder han kampen om kroppen.
Shamanen kan hjælpe rygeren med at holde op med at ryge, men shamanen kan ikke få rygeren til lade være med at begynde igen. Hvis rygeren ikke vil begynde igen, må han selv gøre det, som er nødvendigt for at blive stærkere end dæmonen. For at opnå dette, må han bl.a. ændre sin åndelige livsstil.
Det samme gælder, hvis man vil angribe nikotinafhængigheden medicinsk eller psykologisk. Alle kan hjælpe rygeren med at holde op – men ingen kan få ham til at lade være med at begynde igen. Man kan ikke spise en andens kost eller lave en andens motion for ham.
Rygeren må lære, hvordan man gør; og så må han gøre det, han har lært. Man kan ikke gøre noget, man ikke har lært. Undervisning er nogen gange den vigtigste del af behandlingen.
Nogen gange består tilbagefaldet måske ikke i at nikotindæmonen vender tilbage, men derimod i at personen bliver besat af en ny dæmon f.eks. en sukker dæmon.
Det er min opfattelse, at den bedste måde at hjælpe en ryger på er at starte både med en medicinsk, en psykologisk og en spirituel indsats.
Den medicinske indsats skal afhjælpe de fysiske abstinenser, og er kun nødvendig i relativt kort tid. Den psykologiske indsats skal hjælpe med at opretholde motivationen, og hjælpe folk med at håndtere de psykiske abstinenser så som irritabilitet osv. Den psykologiske indsats er nødvendig i noget længere tid. Den spirituelle indsats skal hjælpe med at forhindre tilbagefald, og skal fortsætte så længe man ønsker at undgå tilbagefald. Det kan være en hvilken som helst spirituel indsats.

Formålet med den shamanske healing var jo ikke bare at gøre patienten symptomfri, men at få gang i den åndelige gennemstrømning af livskraft i patientens sjæl, og altså at lære folk hvordan de selv kan fortsætte med at få tilført kraft og holde gang i og forbedre, deres åndelige livs proces, så de kan blive endnu stærkere og kraftfulde hver dag.
Man kan lære at skrue op for sin åndelige vandhane eller skifte den ud med en større, og man kan lære at bore sit afløb ud. Gennemstrømningen af livskraft bliver så stærkere. Man kan lære at forbedre sit åndelige livskraft system hele livet.
Det er også vigtigt at lære at vedligeholde sine åndelige vandrør, så de ikke kalker til eller ruster. Der skal også skiftes pakning i sjælens åndelige vandhane en gang imellem, og vandlåsen skal renses. Åndelighed er et håndværk, som kan læres.
I den naturshamanske filosofi er formålet med livet altså ikke passiv velvære. Formålet med livet er at udføre praktiske åndelige handlinger og opleve den tilfredsstillelse det giver; og det kræver tilstrømning af kraft - jo mere, jo bedre.

Jeg har tidligere forklaret, at shamansk set skyldes de fleste af folks åndelige problemer, at der er trængt et eller andet skadeligt ind i sjælen. Jeg taler som altid om sjælen i åndelig og religiøs forstand – ikke i psykologisk forstand.
I gammeldags, så kaldt traditionel shamanisme, tales der konstant om, at syge folk er blevet besat af onde ånder. Man skal være opmærksom på, at folk i andre kulturer nogen gange har andre sygdomsbegreber, end vi har. Der findes steder, hvor det at være uheldig anses for at være en sygdom. Mange steder anvender man sit sind på en anden måde end vi gør, og derfor kommer man til andre konklusioner.
Når man vælger at anvende sit sind på den shamanske måde, er alting personer. Der findes ikke nogen ting. Og man kan tilføje: ”der findes ingen ting”; og man kan også sige: ”ingenting findes”.

*

Øvelsen går ud på at fjerne en ond ånd fra en person. For at gøre øvelsen så risikofri som mulig, er det godt at have en buffer åndehjælper imellem sin sjæl og de hjælpeånder, som skal udføre det egentlige arbejde - dvs. de hjælpeånder som skal bekæmpe den onde ånd, der skader patienten.
I healingøvelsen på CD nr. 3 gav shamanen sine åndehjælpere besked om, hvad de skulle gøre, og så overlod han healingarbejdet til dem; men i denne healing øvelse giver shamanen sin livvagt åndehjælper besked om, hvad der skal gøres; hvorefter livvagten giver healing ånderne besked; hvorefter de udføre arbejdet. Hvis den onde ånd vinder kampen mod hjælpeånderne, får den onde ånd ikke umiddelbart direkte adgang til shamanen, fordi livvagten står imellem. Hvis det bliver nødvendigt, kan shamanen kappe båndene til livvagten, som så må klare sig, som bedst han kan. Det er livvagtens opgave at beskytte shamanen, og om nødvendigt ofre sit liv for ham. Livvagten er en samurai og kan være en mandlig eller en kvindelig person – det gælder alle ånderne. Når jeg bruger ordet ”han” hele tiden, er det fordi jeg selv er en mand. Livvagten skal have de privilegier, som hører sig til. Du må løbende forhandle med din livvagt om, hvilke privilegier det skal dreje sig om.
Til denne øvelse kan du bruge dit totemdyr som livvagt, eller du kan opsøge en livvagt i naturen eller i drømmeverdenen. Det har du lært, da du arbejdede med CD 1 og 2.

Til denne shamanske eksorcismeøvelse skal du også bruge et større antal plante åndehjælpere, som du skal forberede på forskellige måder.
Du skal bruge mindst 4 planter, og du skal lave røgelse, ekstrakt og aske på alle planterne. Du ender altså med 12 slags plante "åndemedicin". Da jeg anvender krigershamanisme til denne type opgaver, er de 12 plante åndehjælpere menige krigere, og livvagten er officer. Det vil sige, du har 12 menige og 1 officer under dig.

Du skal gå ud i naturen og opsøge først én plante og tale med den. Det har du lært på CD nr. 1. Du kan eventuelt trancerejse ind i planten og snakke noget mere med den. Du kan eventuelt tale med det totemdyr, du har i den fysiske verden, og det du har i drømmeverden; og bede dem fortælle hvad de ved om planten og dens egenskaber. Du skal specielt finde ud af, hvilke åndekriger egenskaber kommer mest frem, når planten bruges som røgelse, og hvilken krigerkraft som kommer mest frem, når den anvendes som fusion, og hvilken åndekraft som kommer frem, når den anvendes som aske.
Du skal samle en passende mængde af planten og fremstille de 3 plante healing præparater. Du skal tørre det, du har samlet. Når det er tørt skal du smuldre det, og du kan eventuelt pulverisere det i en blender eller kaffemølle. Hvis du f.eks. vil bruge gran, kan du bruge de tørrede grannåle, som de er.
Når du vil bruge nålene som røgelse, kan du bruge en metalskål med håndtag og en lille gasbrænder - f.eks. en camping gasbrænder. Du sætter skålen på flammen og drysser lidt tørrede grannåle i skålen, hvorefter det begynder at ryge.
Når du skal lave en ekstrakt af grannålene, kan du lægge nogle nåle i kogende vand, det vil sige du laver en slags te. Væsken kan du enten stænke på den du vil behandle, ellers kan du anvende en flaske med spray og spraye væsken over personen.
Du kan lave aske ved at brænde nålene i metalskålen. Nålene skal være helt udbrændte, så asken bliver så lys som mulig.
De tørrede nåle og asken kan holde sig, men ekstrakt kan ikke. Man må lave frisk ekstrakt hver gang.

Du skal kun lave et præparat om dagen. Når du har lavet aske, så tal mere med aske i løbet af dagen og læg eventuelt mærke til hvilke drømme plantens aske sender til dig om natten. Husk på at i shamanismen er alting en person. Gran asken er altså en person, du samarbejder med. Gran asken er fuld af livskraft. Tal til Aske lige som til et hvilket som helst andet menneske. Jo mere du kommunikerer og samarbejder med søster Gran Aske, jo bedre lære i hinanden at kende. Næste dag kan du så lave granekstrakten og bruge resten af dagen til at lære hende ordentligt at kende, og evt. lære de drømme hun sender dig at kende. Drømme er også personer. Det tager altså 3 dage at lave de 3 præparater på f.eks. gran.
Bagefter opsøger du plante nummer 2 og laver de 3 præparater over mindst 3 dage på samme måde. Og bagefter laver du på den 3. plante og på den 4. Det tager altså mindst 12 dage at lave dette shamanske mini apotek.

Der findes andre måder at lave præparater på. Man kan f.eks. lave essenser, tinkturer og man kan bruge planterne friske. Frisk gran er dejlig at bruge som røgelse og som te.
Der er nogen shamaner der mener, at aske plantekrigere er gode til at angribe de onde ånders skygge. En ond som mister sin skygge går til grunde. Andre præparater angriber de onde ånders drømme. En ond ånd som mister sine drømme eller sine visioner, mister sin kraft og bliver sat ud af spillet. Der er også krigere, som kan angribe de onde ånders tanker. Visse plantehealer præparater angriber de onde ånders følelsesliv, så de bliver apatiske – de bliver lammet. Det kaldes nogen gange for at "salte" en person. Her er der tale om, at salte en ond ånd, men onde shamaner, som vil skade et menneske (ofte mod betaling), "salter" tit deres ofre ved at kaste en forbandelse over ofret.
Jeg vil anbefale, du starter med planternes mest fremtrædende kriger evner. Senere opdager du, at alle krigerne kan mange andre ting, end det du lærte om i begyndelsen. Lige som en faglært snedker også kan være en god kok, sådan kan en skyggedræber også være god til at dybfryse sine fjenders drømme.

Når du skal lave den shamanske eksorcismeøvelse, skal du finde en person, som vil være med til øvelsen. Personen skal informeres grundigt og skal høre alle 4 Cd'er først. Personen må som sagt ikke lide af nogen psykisk sygdom f.eks. depression, og han eller hun må ikke have nogen aktuelle følelsesmæssige problemer f.eks. pga. skilsmisse, dødsfald i familien, tab af job e.l.

Ligesom på CD nummer 3 skal vi beskæftige os med sjæletab, men nu skal vi behandle vores patient for nogen problemer, som er forsaget af, at et stykke sjæl, som en anden person har mistet, er trængt ind i vores patient. Vi lader altså som om, at vores forsøgsperson har dette problem.
Det er vigtigt at forstå, at vi ikke bekæmper det sjælsstykke, som den anden person har mistet, og som er trængt i vores patient. I dagens øvelse har jeg bestemt, at det pågældende sjælsstykke indeholder en ond ånd, som skader sjælsstykket; og det er denne onde ånd, vi vil bekæmpe. Vores eksorcismeøvelse går altså ud på at fjerne den onde ånd fra sjælsstykket, som bor i vores patient. Vores patient har altså to fremmede ånder i sin sjæl; den ene inden i den anden.
Når vi eksorcerer den onde ånd ud af sjælsstykket, eksorcerer vi den også ud av vores patient. Ofte vil sjælsstykket, som jo tilhøre en anden person, selv forlade vores patient og finde vej hjem. Hvis det ikke sker, kan vi eksorcerer sjælsstykket ved at hente en ledsage åndehjælper til sjælsstykket, som så kan eskortere den hjem.
Der findes altså to forskellige eksorcisme strategier. Man kan bekrige den ånd, som skal ud af patienten, eller man kan hjælpe den ånd, som skal ud af patienten.

Alle mennesker har sjælsstykker, som kommer fra andre mennesker. Mange af disse sjælsstykker er gode og nyttige. Vi har forhåbentlig alle nogen gode stykker sjæl fra vores forældre, skolelærere og mange andre.
Desværre har vi også noget dårlig sjæl, vi har fået fra tyranniske og egoistiske personer. Som regel er det også sådan, at gode mennesker også har noget ondt i sig; så en forælder vi har fået en masse godt fra, kan vi også have fået lidt dårligt fra. I det fine og smukke stykke af sig selv vores moder har lagt i os, kan der måske være en lille ond egoisme ånd. Det er helt normalt. Det er også helt normalt, at vi elsker vores mor, men at der er en eller anden ting ved hende som irriterer os.
Tit har vi selv nogen af de samme dæmoner som vores forældre. Det er det andre kalder social arv.

Hvad for en ond ånd vi skal bekæmpe i dag, overlader vi til plante åndekrigerne og delvis til livvagten. Generalen står for strategien; officeren står for taktikken; og de menige står for den direkte konfrontation med fjenden. Shamanen står for strategien; livvagten står for taktikken; og plante krigerånderne står for den direkte nedkæmpning af den onde ånd. Den fjende krigerne møder først bekæmper de først osv. I dag skal der kun bekæmpes én ond ånd, så planterne vælger den første de møder, eller den de anser for at være vigtigst at bekæmpe. Det er altså ikke noget, du overhovedet skal blande dig i.
Du skal overvåge, det der foregår, med dine shamanske øjne og ikke andet, så godt du kan. Det er også dig som har ansvaret for at diagnosticere patienten, og beslutte om der skal laves sjælehentning eller eksorcisme eller noget helt 3. – og det er dig, som mobilisere tropperne og sætter eksorcismeprocessen i gang, og evt. trækker tropperne tilbage hvis det bliver nødvendigt med retræte. Jo mere tillid du viser dine soldater, jo mere tillid har de til dig. Jo bedre du gør dit job, jo bedre gør de andre deres. En rigtig shaman blander sig uhyre sjældent i selve kampen, men selvfølgelig forekommer det.

Så findes der andre situationer, hvor shamanen har masser af direkte kontakt med de onde ånder. Shamanen skal bekæmpe sine egne dæmoner, og de onde ånder som prøver at besætte ham. Under en eksorcisme vil den onde ånd som regel prøve på at angribe shamanen, og hvis shamanen ikke har en livvagt, eller hvis den onde ånd har held til at passere livvagten, kan shamanen blive nødt til selv at slås med den onde ånd; men det er ikke det samme som, at shamanen opsøger den onde ånd og går til angreb mod den. Det lader han sine tropper om, så længe han selv kan bestemme.

I moderne shamanisme er det sådan, at man for det meste arbejder i etaper. Man behandler et enkelt af patientens problemer af gangen, og man deler behandlingen op i sessioner. I et moderne bysamfund er det en god måde at arbejde shamansk på. Hvis man laver shamansk eksorcisme, er det altså almindeligt, at man mødes med patienten en gang om ugen i et antal uger.
Traditionelt laver man lange healingceremonier, hvor man behandler alting på en gang og bliver ved til alt er færdigt. Det gør man stadig i natursamfund i f.eks. Afrika, Sydamerika og mange andre steder. En af grundene er, at folk kommer langvejs fra og ikke bare kan komme halvanden time en gang om ugen.
Når jeg er i Lapland om sommeren, laver jeg en sjælden gang imellem shamanske langnat healingceremonier, som vare fra aften til morgen.
Den healingøvelse, du skal lave nu, er en kort klinisk healing, som vare ca. 1 time.

Jeg går nu ud fra, at du har lavet dit shamanske apotek, og at du har fundet en person, du kan lave healingøvelsen på. Jeg går selvfølgelig også ud fra, at du har lært at gøre de ting, jeg har fortalt om på CD nr. 1, 2 og 3.
Som jeg tidligere har nævnt, handler shamanisme bl.a. om at lære at anvende sit sind på forskellige måder og til forskellige typer opgaver. Det gælder altså om at installerer forskellige shamanske dataprogrammer på bio-computeren og lære at anvende dem.
I shamanismen opfatter vi alting som levende og besjælet. Alle ting er personer som du og jeg. Man kan også se på det på den måde; at det, at opfatte alting som personer, er én mulig måde at anvende sit sind på.

Du skal tænke på de 12 plantepræparater, du har lavet som personer. I er samarbejdspartnere. De kaldes også for hjælpeånder. Du skal som sagt tale til dem, som du taler til andre personer. Eventuelt kan du give dem navne og titler. F.eks. kan du kalde de præparater, du har lavet af gran for: onkel Gran Røgelse, kusine Gran Vand og søster Gran Aske. Fra folkeeventyrene kender du sikkert udtrykkene: Broder Ræv, Hyldemor osv. Over hele jorden er der en lang tradition for at opfatte ting som personer og slægtninge.
Formålet med denne øvelse, sådan som den er forklaret på denne CD, er egentlig ikke at helbrede den person, du skal øve dig på, men at lære dig at anvende dit sind på en bestemt shamansk måde. Du skal have installeret dette shamanske eksorcismeprogram i dit sind, og du skal lære at anvende programmet i en praktisk shamansk arbejdssituation. Jo mere du øver dig, jo bedre bliver du til det.

I min shamanisme indgår der altså en hel del krigershamanisme. I krigershamanisme har personerne meget stærke bånd til hinanden, og disse bånd er flettet sammen af egenskaber som: ære, mod, integritet og loyalitet. Krigershamanisme er en offensiv form for shamanisme med et højt men disciplineret aggressivitetsniveau; ligesom i japansk kampkunst.
En af grundene til at krigershamanismen fylder så meget i min shamanisme er, at jeg også beskæftiger mig med åndemanerkunst. I virkeligheden er jeg en åndemaner, som også beskæftiger sig med shamanisme. Åndemanerkunst og shamanisme er ikke helt det samme. Åndemaneren er i høj grad en spirituel kriger, og derfor er det vigtigt at være meget kraftfuld. Åndemaneren bruger langt det meste af sin tid på at samle kraft og udvikle krigeregenskaber. Det absolut vigtigste for åndemaneren er at blive en ulastelig kriger – for nu at bruge et kendt udtryk.
Healing af personer, som har brug for hjælp, er også vigtigt, men kommer i anden række. Man kan jo heller ikke hjælpe folk ret meget, hvis man ikke er stærk.

*

Du har nu dine 12 plante åndehjælpere, som er åndekrigere; og du er selv ved at blive en åndekriger. Du er ved at lære at anvende dit sind på en krigershamansk måde.

Det er med vilje, jeg ikke har fortalt så meget om, hvilke symptomer folk har, når de er besat. Nogen besættelser er ikke så synlige, og andre er helt tydelige. En person kan som sagt være besat af en nikotindjævel, som taler ind i hjernen på ham og siger: ”ryg, ryg, ryg”. Dæmonen dominerer hans liv i en sådan grad, at hans helbred bliver ødelagt. Ved nogen besættelser kan folk ligefrem føle, at der er et fremmed væsen inden i dem.
De fleste besættelser er ikke nær så alvorlige, og man skal selvfølgelig begynde med at prøve på at bekæmpe nogen af dem. Der kan f.eks. være tale om en lille fæl uærligheds ånd. Den taler ind i hjernen på os og siger: ”du behøver ikke sige sandheden; du kan da godt snyde lidt en gang imellem” osv. Den lille dæmon frister os til at være uærlige. Uærlighed kan være et symptom på åndelig sygdom.
Næsten alle mennesker i vores kultur har en eller flere små egoismedæmoner, med vi har bedst af at skille os af med dem. Det vil forbedre vores åndelige sundhedstilstand.
Man kan gøre det lidt af gangen.

Man skal være opmærksom på, at folk, som høre stemmer, der taler ind i hjernen på dem, kan have en psykisk sygdom. Man må aldrig lave shamansk behandling på disse personer.

*

Man kan dele besættelser op i 4 kategorier, efter hvor alvorlige de er. Man kan sige der er 1. grads besættelser, 2. grads besættelser, 3 grads besættelser og 4. grads besættelser.

- en 1. grads besættelse kan f.eks. være, når der er trængt små irriterende ånder ind i sjælen. Det er normalt ikke noget man behøver at behandle – men man kan da godt. Det er som regel bedre at lære folk, hvordan de selv kan skille sig af med dem.

- en 2. grads besættelse kan f.eks. være, når noget sjæl én person har mistet, er trængt ind i en anden person. Det vender vi tilbage til i øvelsen.
Forbandelser og sort magi, en person nedkalder over en anden, høre for det meste til her. Det gælder både dem som laves med kynisk overlæg, og dem som folk kommer til at lave pga. ubetænksomhed og uvidenhed.

- en 3. grads besættelse kan f.eks. være, når hele sjælen fra en person er trængt ind i sjælen på en anden person. For det meste er det en afdød persons sjæl, som trænger ind, fordi den af en eller anden grund ikke vil eller kan komme videre ind i døden. Jeg kalder nogen gange sådan en for en blind passager.
Visse begivenheder kan resultere i, at en person bliver besat af en dæmon. Hvis man f.eks. har været skyld i et andet menneskets død, kan man få så dårlig samvittighed at man kan blive offer for en skyld dæmon, som gnaver i ens sjæl nogen gange hele resten af livet.

- en 4. grads besættelse kan f.eks. være det, nogen mennesker kalder for en djævelsk besættelse. I vores egen kultur kender vi til spilledjævle, som fuldstændigt kan ødelægge et menneskes liv. Nogen 4. grads dæmoner ser groteske ud, og nogen af dem ligner faktisk de djævlevæsner, man ser på gamle billeder fra middelalderen. Som sagt er dette en forenklet fremstilling af tingene. I praksis er det noget mere kompliceret. Hvis noget sjæl fra en mindre kraftfuld djævlehund trænger ind i en person, kan man sige det er en 2. grads besættelse, og hvis hele en mindre djævlehund trænger ind, kan man sige der er tale om en 3. grads besættelse. Hvis noget sjæl fra en meget stærk giftig djævlehund trænger ind i en person, bør man måske behandle det som en 3. grads besættelse, og hvis hele den stærke djævlehund trænger ind, er det nok bedst at behandle det som en 4. grads besættelse.

Da dine åndesoldater som sagt selv skal afgøre, hvilken skadelig ånd de vil bekæmpe i øvelsen i dag, skal du altså ikke beskæftige dig med denne side af sagen i dag.
Din øvelsespatient kan stå op, sidde ned eller ligge.
Du mobiliserer nu dine åndekrigere. Det vil sige, du stiller dine flasker og krukker med plantepræparater frem på et bord eller på gulvet, eller hvor du nu vil.
Du trommer på din tromme, og bringer dig i en let shamansk trance. Du kan også bruge en rasle.
Så påkalder du din livvagt, og eventuelt andre hjælpeånder du tidligere har samarbejdet med f.eks. totemdyr og afdøde slægtninge.
Du taler nu med dine 12 plante åndekrigere om, hvem som bedst kan hjælpe i den pågældende situation. Du skal udvælge de 6 plante åndehjælpere, som bedst kan hjælpe med at bekæmpe den aktuelle skadelige ånd. Hvis du skal bruge nogen af røgelses ånderne, brænder du røgelsen i dit røgelses kar og vifter røgen rundt om hele patienten. Hvis du skal bruge mere end 1 slags røgelse, kan du enten blande dem og bruge dem sammen, eller du kan bruge dem en af gangen.
Hvis du skal bruge nogen af ekstrakt ånderne, laver du te og stænker væsken over patienten. Hvis du skal bruge mere end en, kan du blande eller bruge dem hver for sig.
Hvis du skal bruge en af aske ånderne, smøre du lidt af asken på personen, der hvor asken siger du skal. Du kan eventuelt komme lidt mandelolie på fingeren.

Når du således har sluppet de 6 rigtige åndekrigere løs i og omkring din patient, begynder du at tromme igen og bliver i den shamanske trancetilstand. Du skal bare observere, hvad de andre laver. En del af tiden kan du ikke se, hvad alle de menige laver, lige som en general ikke kan se hvad alle hans soldater laver, hvis nogen af dem er langt væk. Her må du forlade dig på de efterretninger, du får af dine officerer, det vil i denne sammenhæng sige din livvagt åndehjælper.
Fortsæt med at tromme i 30-40 minutter og giv ånderne god tid til at udføre deres arbejde. Hold langsomt op med at tromme, og bed livvagten om at trække de andre åndesoldater tilbage. Giv din patient god tid til at lade healingen sive ind i hans sjæl. Vent nogle minutter med at tale med ham.
Til sidst hjælp din patient med at få genetableret en god jordforbindelse.

Hvis det, at hjælpe folk med at blive befriede for onde ånder, er noget du skulle være interesseret i at fortsætte med, kan du eventuelt læse om shamaner i natursamfund rund om i verden. Hos naturfolkene er langt det meste arbejde, den lokale shaman laver, en eller anden form for eksorcisme. Uanset om det er i Amazonas, i Afrika eller Mongoliet, anser de traditionelle shamaner, at langt de fleste af menneskets sygdomme og modgang skyldes onde ånder af den ene eller anden slags.
Jo mere du taler med dine åndehjælpere, jo stærkere bånd knytter i til hinanden, og jo mere vil de undervise dig. I naturshamanisme er det i virkeligheden naturen, som er ens læremester.

På Grønland heder en åndemaner en angakok, og en væsentlig del af angakokkens uddannelse består i, at han med jævne mellemrum tager alene ud i fjeldene i længere perioder. Her bringer han sig i trance på forskellig måde og venter på at ånderne kommer til ham. Han lære ånderne at kende på både godt og ondt, og så vender han tilbage til samfundet. Det er på denne måde, jeg selv er blevet uddannet til åndemaner.
I de fleste natursamfund anses disse shamanske ophold alene i naturen som obligatoriske dele af shamanuddannelsen.
Det er selvfølgelig også nyttigt at være i lære hos en faglært menneskeshaman. Mens man hjælper til med det shamanske healing og vejledningsarbejde shamanen laver, kan han vise en, hvordan han selv kommer i kontakt med ånderne; og han kan vise en, hvordan han anvender det, han selv har lært af sine læremestre. Men ens evne til at lave naturshamansk eksorcisme afhænger først og fremmest af, hvor god man er blevet til at være i den shamanske trancetilstand, hvor man kan ”se” sine åndehjælpere, og man kan ”se” de onde ånder.

I shamanisme handler det meget om at opdage tingene selv – ikke mindst med sine shamanske øjne. Når man så har opdaget en ting, kan man begynde at øve sig i at arbejde med den. Efter et stykke tid opdager man så en ny ting og kan begynde at arbejde med den osv.
Shamanisme er en opdagelsesrejse - men det er vigtigt at huske på, at hvis man ikke bruger tid på at arbejde med det man opdager, kommer der ikke flere opdagelser. Det er en af grundene til, at et af de grundlæggende principper i naturshamanisme er at være et nyttigt menneske; fordi det at gøre åndeligt nyttige handlinger er den bedste måde at få praktisk erfaring med de ting, man har opdaget.
Hvis man ikke omsætter det man har opdaget i praksis, kommer der ikke flere opdagelser. Hvis man anvender det lidt en gang imellem, kan man opdage lidt nyt en gang imellem. Processen bliver langsom og træg.
I shamanisme kan man ikke bare sidde passivt og hobe en masse viden sammen. Det er øvelse, øvelse, øvelse og atter øvelse.

Her slutter denne serie på 4 Cd'er om min form for naturshamanisme. Husk på at de lavet som undervisningsmateriale, man får udleveret i forbindelse med et begynderkursus. Det er som sagt pensum for 1. og 2. klasse. Siden er der pensum for 3. til 9. klassetrin. Pensum for gymnasiet, og shamanisme på universitets niveau. Det har aldrig været meningen, at man skal lære tingene ved at sidde alene derhjemme og bare lytte til Cd'erne.
Som sagt er denne serie Cd'er pensum for begyndere. I avanceret naturshamanisme anvender man mange andre forskellige trancetilstande, end den som er omtalt på disse Cd'er. Man anvender mange forskellige slags shamansk åndekraft; og man "ser" med mange forskellige shamanske øjne.

Nogen gange kan shamaner noget, de aldrig fortæller andre om.
Prøv at forestille dig, at jeg har en åndehjælper, som kan få mig til at gå på vandet. I så fald ville jeg aldrig fortælle nogen om det, og jeg ville aldrig gå på vandet, hvis der var nogen, der kunde se det.
Hvis jeg f.eks. gik over Peblingesøen i København i myldretiden, ville mit liv blive totalt ødelagt. Inden jeg nåede over på anden side af søen, ville der stå 20 paparazzi fotografer og 7 tv hold for at tage imod mig. Billederne ville nå ud til alle medier i hele verden på mindre end en time. Næste morgen ville der stå 1.000 mennesker uden for min gadedør, som ville have at jeg skule helbrede dem for alt muligt. Mit liv ville være ødelagt, med mindre jeg var interesseret i at blive milliardær - selvfølgelig.
Næ du - hvis man er en af de shamaner, som kan noget helt specielt, gælder det om ikke blive opdaget.

Som jeg siger på den 1. CD, er Cd'erne også tænkt som patient- eller klientvejledning for folk, som overvejer at gå til en shaman; som orientering til andre healere; som undervisningsmateriale for folk der laver kurser; og som information til folk der bare er nysgerrige på, hvad shamanisme er for noget.

Og husk også på, at i morgen siger jeg måske det stik modsatte af, hvad jeg har sagt i dag.

Jeg håber, der hen af vejen har været et eller andet, du har følt dig inspireret af.

Tak for denne gang – og lad nu vær med at blive besat af shamanisme.op

*

*