tillbacka
CD nr. 4


Naturshamansk exorcism healing

© John Russell-Møller 2009
Hej. Jag heter John Russell-Møller, och jag berättar gärna lite mera om naturshamansk healing för dig. Jag har gjort 3 andra CD skivor. Nummer 1 handlar om, hur man kan få andlig kraft från naturen; nummer 2 handlar om, hur man kan få andlig kraft från drömvärlden; och nummer 3 handlar om shamansk vägledning och själsåtervinning.

Shamanism användas av många människor i syfte att få bättre tillgång till andlig kraft, dvs. personlig spirituell power, som de då använder i deras helt vanliga vardagsliv. De kan då leva sina liv på ett andligt kraftfullt och själfullt vis.

På denna CD berättar jag mera om mina erfarenheter av shamanism - och mina shamanska erfarenheter.

Alla CD skivor är en serie, där nummer 1, 2, 3 och 4 ligger i förlängning av varandra. För att få fullt utbyte av denna CD, måsta du alltså vara bekant med de första 3 – men självklart kan du lyssna på denna CD ändå, även om du inte har hört de andra.
Det finns ju också folk, som konsekvent gör allting bakvänd – och det kan det kanske också vara några fördelar med ibland.

Som vanligt finns det en övning i slutet på CDn. Det är en healing övning, där det ingår ett antal shamanske healing element. I naturshamansk healing är det i regeln så, att man inte enbart behandlar ett av patientens andliga problem, man behandlar alla de olika själslika problemen under varje healingceremoni. Inom naturshamanism finns det på ett vist sätt inte olika sorts shamanska healingar. Man gör alltså inte en själshämtning den ena dagen och en extraktion den andra dagen. Man brukar behandla båda kraftförlust, själsförlust, intrång och allt annat under varje healingceremoni - men det kan finnas något speciellt man har sin primära fokus på. Lite senare förklarar jag varför det är så.

Jag rekapitulerar föst lite från de första 3 CD skivorna, som lägger upp till denne 4:e

Jag vill börja med att säga, att allt jag säger, står för min egen räkning och enbart ska tas som uttryck för mina personliga meningar och erfarenheter. Det finns shamaner, som menar något helt annat än jag gör, och dessutom är det fullt möjligt, jag imorgon säger rakt motsatsen till det jag säger idag. Det skylls bland annat på, att shamanism handlar om att lära sig att använda sitt sinne på många olika sätt och till många olika uppgifter.
Om jag använder mitt sinne på ett sätt, kommer jag till en sorts konklusioner; och om jag använder mitt sinne på ett annat sätt, kommer jag till en anden sorts konklusioner.
Om man enbart har lärt använda sitt sinne på ett speciellt sätt, har man enbart förmåga att komma till en sorts konklusioner. Man är så att säga andligt fixerat.
Folk som lider av andlig fixering, kommer under tiden till den slutsats, att det inte finns andra sätt att lära använda sitt sinne på, än den de själv har lärt.

Det har sagts om shamaner, att de använder deras sinnen anarkistiskt, och det kan vara något om pratet.
I vår kultur är det vanligt, man först väljer ett sätt att tänka på, och efter på ser man vilka konklusioner den leder fram till. Man kan t x välja att använda sitt sinne vetenskapligt, och man når då till vissa såkallade vetenskaplige konklusioner och sanningar; men en shaman kan hitta på att starta med att besluta, vad för konklusion eller sanning han önskar att komma fram till, och i efterhand välja det sättet att använda sitt sinne på, som letar honom fram till den konklusion eller sanning han önskar.

Om man lär sig använda sitt sinne på det sätt björkarna gör, då för man förmåga att komma till de samma sorts konklusioner björkarna gör. Om man lär sig använda sitt sinne på det sätt drömmarna gör, får man förmåga att komma till de samma sorts konklusioner drömmarna kan. Om man lär sig använda sitt sinne på det sätt en shamantrumma gör, då för man förmåga att komma till de samma sorts konklusioner en shamantrumma gör. Olika shamantrummor använder deras sinnen på olika vis och kommer därför till mycket olika konklusioner. Om man lär sig använda sitt sinne på det sätt månen gör, då för man förmåga att komma till de samma sorts konklusioner måna kvinnorna gör.

I den shamanska traditionen jag tillhör, delar vi de olika shamanska sätten att använda sitt sinne på i 8 grupper - de 4 kardinal sätten och de 4 diagonal sätten. De har var sin placering på livets heliga cirkel.

De 4 kardinal sätten att använda sitt sinne shamanskt på hör till denne världen och kan verbaliseras och mentalliseres; och de 4 diagonal sätten att använda sitt sinne på hör den andra världen till och kan inte verbaliseras eller mentalliseres. Den delen av shamanism som har diagonal natur, kallar jag ibland den ockulte shamanism. Den ockulte shamanism handlar om magi. Eftersom den ockulte shamanism ju inte är tillgänglig med användning av ord, kan jag i sakens natur inte berätta något om den för dig, utöver att den alltså finns.

Om man ställer en naturshaman en fråga om shamanism är det vanligt han använder mycket tid på att genomtänka sitt svar. Tiden ska han använda för att finna ut av vad sorts svar han vill ge frågaren. Vill han ge frågaren det svaret han förtjänar; eller det svaret har behov av; eller vill han ge frågaren det svaret han vill ha; eller kanske ett idiotsvar?
Står frågaren i sin fråga eller står han utan för sin fråga?
Shamanen måste också ta ställning till om det ska vara ett logiskt svar eller ett magiskt svar, eller om han överhuvudtaget vill svara.
När shamanen väll har beslutat vad svar han vill ge, måsta han anpassa svaret till personen. Om frågaren är europeisk akademiker ska svaret formuleras på ett vis, och om frågaren är afrikansk lantarbetare måste svaret formuleras på ett annat vis.
Den typ av shamaner jag tillhör har inte fickan fyllt med prefabricerade standardsvar.
Att förbereda ett shamanskt svar på en fråga är en mycket omfattande process – om man vill använda sitt sinne på ett av de shamanske sätten.

CD nr 1 handlar om, hur man kan lära sig få tillgång till andlig kraft från naturen. I naturshamanism är naturen - den fysiska världen - den fasta hållpunkten i människans tillvaro. Allt börjar och slutar här. Alla resor börjar och slutar här. När, eller om, vi trancereser till andra världar, är det för att vi vill förbättrad livet här i den fysiska världen. Vi lämnar denne världen - den fysiska delen av naturen - så lite som möjligt. Det att uppehålla sig i en av de andra världarna – t x drömvärlden, erinringsvärlden eller framtidsvärden - är alltså något, man helst vill undvika. Den kontakt man har med andarna ska helst försiggå här hos oss. Därför är det viktigare att vi påkallar andarna, så de kommer till oss i vår värld, än det är att vi tranceresa till andarna, och besöka dom, där de finns.
Det är alltid en fördel vara på hemmaplan.

CD nr 2 handlar om, hur man kan lära sig tranceresa till drömvärlden.
Drömvärlden är också en källa till andlig kraft, och därför är det viktigt att ha en stark anknytning till de andar som bor där.
I drömvärlden finns drömmarna och de folk som uppträder i drömmarna. Erinringsvärlden är där de begivenheter, som har varit här, finns; och framtidsvärlden är där de begivenheter, som inte har varit här ännu, finns - tillsvidare.

CD nr 3 handlar om shamansk vägledning och själsåtervinning. Den andliga kraft man har lärt sig få tillgång till i naturen och i drömvärlden, kan man som sagt använda för att leva ett kraftfullt och själfullt liv. Det är bra att vara en andligt råstark människa.

Det är också den andliga styrkan, man får från naturen och drömvärlden, man använder om man vill göra shamansk healing. Ju starkare och bättre kvalitet kraft man har, och har tillgång till, desto starkare och bättre kvalitet healing kan man göra. På CD nr 3 finns det en healingövning, som går ut på att hämta något själ till en människa, som denna har förlorat. Denne CD är nr 4 och handlar också om healing. Healingövningen på denne CD går ut på att ta bort en skadlig ande från en persons själ.
Jag ska göra uppmärksam på, att övningarna på de 4 CD skivorna är undervisning för nybörjare. Pensum för lågstadiet. Det innebära två saker. För det första, att det finns en del mera komplicerade problem och healingar än dom, som blir nämnt här; och för det andra, att den övningen jag har valt till denne CD inte innebära någon alvarlig risk varken för utövaren eller övningspatienten.
Om du lider av en psykisk sjukdom, får du aldrig arbete med shamansk trance utan att tala med en psykiater eller legitimerad psykolog först. Du kan ta skada av det.
Folk, som vill göra denne övningen på en annan människa, får aldrig göra övningen på en psykisk sjuk människa eller en människa som verkar konstig. Det är inte sant, att healing aldrig kan skada.

Shamanskt sett skylls långt de flesta av människans problem med själen på, att något har trängt in i själen – och relativt få av människans problem skylls på själsliga bristtillstånd t x en eller annan form av själsförlust, kraftförlust eller liknande.
De intrångstillstånd man talar mest om är besättelser, förbannelser, onda andar, svart magi och små skadliga andar. De små skadliga andarna kallar andra healere ibland för dåliga energier – eller negativa energier.

Jag definiera en ond anda som en vilken som helst andevarelse, som är till skada eller besvär för en person. Det kan vara små svaga eller stora starka andevarelser. Onda andar snyltar på folk. De stjäl folks kraft och själ. En god ande er en andevarelse som gagnar en person. En god anda förmedlar kraft till folk. Onda andar är underskotspersoner. De fattas kraft därför de lever i strid med naturen. Därför stjäl de kraft från andra för kraft måst de ha.
Goda andar är överskotspersoner. De har mera kraft än de själva behöver därför de lever i överensstämmelse med naturen. Därför kan de dela ut av sin kraft.

Shamanskt sett är allting andepersoner. En människa är en anda som har en människa kropp. En dröm är en anda som har en drömkropp osv. Influensa är en anda som har en viruskropp. Shamanskt set skyls influensa på att man har blivet besatt av ett ont virus anda. Inom moderna medicin behandlar kan enbart influensans viruskropp men inte influensans onda andesjäl. Det skulle en medicinman i Amazonas aldrig göra. Hans behandling skulle bestå i, att han båda ta bort sjukdomens kropp och sjukdomens själ. Shamanskt set är influensa båda en fysisk sjukdom och en andlig sjukdom. Det finns fysiska, psykiska och andliga sjukdomar. Jag behandlar enbart andliga sjukdomar.

Om en persons själ har fått en andlig sjukdom eller skada, brukar jag kalla honom för patient.
Om en person har ett problem och vill ha rådgivning från andarna genom mig, kallar jag honom för klient.
Om en person bara vill ha en pratstund med mig, kallar jag honom för gäst.
Några shamaner vill undvika ordet patient och därför kallar de alla som hänvänder sig till dom för klienter. De vill helst undvika begrep som andlig sjukdom och andlig hälsa.

Det förste jag vill förklara är, att man kan se shamanskt på själens problem som något statiskt eller något dynamiskt. Det vill säga som en situation eller som en process. Den statiske uppfattningen går ut på att se patienten som en människa, som har ett eller flera problem, som består av vissa symptom. Den shamanska healingen går då ut på att ta bort symptomen. Den dynamiske uppfattningen går ut på, att se patienten som en människa, som inte kan leva sitt liv optimalt, därför det finns problem med personens själsliga livsprocess. Den shamanska behandlingen går då ut på att skapa genomströmning i patientens liv. Det vill säga ett flow av andlig kraft.
Föreställ dig ett badkar med en kran det rinner vatten ur. I badkaret finns det 20 cm vatten, och det finns ett avlopp, där vattnet rinner ur.
Processen kan påminna lite om kroppens. Det kommer mat in i munnen; maten upphäller sig i kroppen och ger kroppen energi, och överskotsprodukterna utskiljas sedan som urin och avföring. Den energi som framkommer under processen kan användas till olika aktiviteter. Man kan arbeta, man kan leka, och allt möjligt annat.
Detsamma gäller vattnet i badkaret. När vattnet faller ned från kranen framkommer det energi. Om man hade en liten vattenkvarn, skulle man kunna få den att rinna runt under vattenstrålen och utföra något arbeta.

I dynamisk shamanism ser man på människan som en själ, det rinner andlig livskraft genom. Det kommer livskraft in i själen. Själen innehåller då en mängd livskraft, som sedan rinna ut ur själen genom avloppet. Genomströmningen producera en mängd andlig livsenergi, som kan användas för att utföra andligt arbeta.
De onda andar, som tränger in i en människa, kan antingen sitta i själens kran och begränsa tillströmningen av kraft; eller de skadliga andarna kan ligga nere i vattnet d v s. inne i själen; eller de onda andarna kan sitta i avloppet och blockera det. I alla tillfällen pågår det en begränsning av personens genomströmning av livskraft – eller energi-flow, om du bättra tycker om det uttrycket.
Båda förklaringsmodellen är förstås blott en förenklat framställning, som jag hoppas kan ge dig en bild av principen.

På ett visst sätt kan man säga, det är med själen som med kroppen; genomströmningen pågår genom ett otal av blodåder som för livskraften ut till alla delar av de c 4 själar vi har. Det med att människan har mera än 1 själ har jag förklarat på en tidigare CD. Själen har också en sorts nervsystem, som är med till att styra själens funktioner, och det kan också uppstå problem med genomströmningen i dessa kraftbaner.
Nu är det ju så, att själens livskraftsystem i själva verket är helt olika kroppens. Det är bara av pedagogiske skäl, jag har använd kroppens processer som en förklaringsbild.
Människans aura och människans kropp ser också helt olika ut.
De 4 själar jag talar mest om har var sin livskraft system och de ser helt olika ut. Det kan vara frestande att tro det är talas om 4 olika auror, med de 3 av själarna är als inte auror men något ganska annat.

Om vi tar den kraft, som befinner sig i själen - det vatten som är i badkaret - då kan det vara talas om olika formar av förorening. Några onda andar gör förgiftningar, andra onda andar gör infektioner o s v. Det finns också den typ onda andar, som begränsar inflödet av kraft i kranen - och det finns den typ onda andar som begränsar avloppet. Om avloppet blir helt eller delvis blockerat, kan vattnet rinna över, och det kan framkomma alvarlige skador. Folk kan känna, att de måste stänga för tillströmningen av kraft – alltså kranen - och då kan det framkomma stillastående kraft i själen, och onda andar kan göra, att kraften blir sur eller ruttnar - bildlig talat. Om inflödet blir blockerat löper man torr för kraft.

När man ser statiskt på själens problem, är det talas om ett tvärsnitt av det dynamiska - alltså en ögonblicksbild av genomströmnings processen. Man kan alltså konstatera att det t x finns onda andar i själen av en eller annan typ, som gör en sorts andlig infektion. Det kan t x vara själen från en avliden människa, som av en eller annan grund inte har kommit vidare till nästa värld och som har trängt in i vår patient. Det är viktigt att förstå, att shamansk exorcism inte blott ska ta bort den oönskade anden från patientens själ, men man ska också se till att det kommer gång på genomströmningen av livskraft i själen. Det kan ju finnas andra onda andar i patientens själ; och problemet måsta då ha uppstått genom, att det är något fel på antingen inflödet eller avloppet. Det är ofta så, att genomströmningsprocessen inte slår på sig själv automatiskt – eller att den bara gör det delvis. Shamanen måste hjälpa klienten att få fart på genomströmningen av livskraft i själen. Det räcker inte enbart att ta bort blockeringen.
När det har etablerats en sund genomströmning av andlig livskraft i själen, vill resterna av den förorening som är kvar i själen, långsamt bli sköljt ut ur systemet helt automatiskt.
Precis som kroppen, är själen konstruerat för att reparera, reglera och underhålla sig själv, men det förutsätter att vi behandlar själen naturligt – d v s på ett andligt hälsosamt vis.

Om en person sitter med framböjt huvud och ser in i en datorskärm med reflexer kan det hända personen för huvudvärk.
Situationsbestämd symtombehandling kunna då vara att man ger personen en huvudvärktablett och lite massage på nacken.
Processorienterat behandling kunna vara att man undervisar personen i hur man häver upp sin skärm i ögonhöjd och ger honom ett par skärmbrillor. Efter på symtombehandlar man honom, men symtomen återvänner inte därför man också har behandlat processen och inte enbart situationen. Om man inte ändra processen kommer de samma situationerna att uppstå igen. Båda arbetssituationen och arbetsprocessen är viktiga om folk ska kunna utföra ett gott jobb till glädja för andra och sig själva.
På ett företag är det ergonomens jobb att undervisa i den sorts sakar när de har att göra med kroppen; och i shamanism är det shamanens jobb att undervisa i den sorts sakar när det har att göra med själen. Man skulle kunna kalla det andlig ergonomi.

På denne CD ska jag ännu en gång understryka, hur viktigt det är med den andliga livsstilen. Den är avgörande för hur genomströmningen av andlig livskraft fungerar i vardagen.
Jag har berättat en del om den andliga livsstilen på de andra 3 CD skivorna, men för dom som inte har hört dom, vill jag förklara saken kort.

Många av kroppens sjukdomar och andra problem är livsstils betingade. Problemen kan t x skyllas på att vi rökar tobak, dricker för mycket alkohol, äter osunt eller kanske får vi för lite eller fel motion. Vi blir försvagade och det påverkar bland annat vårt immunsystem, som blir svagt.
Detsamma gäller i principen också vår själ. Om vi tänker negativt t x tänker dåliga tankar om andra eller oss själva; och om vi är egoistiske och roffar till oss på andras bekostnad; då skador vi vår själ. Själen blir svag, och det påverkar vårt andliga immunsystem, som också blir försvagat.
Om man healer på en person, och personen fortsätter leva på ett sätt, som skador hans själ, vänder problemen tillbaka, eller det uppstår nya. En viktig del av shamanens arbeta består i, att hjälpa folk ändra deras andliga livsstil, så deras själ kan bli sund och stark. Han ska hjälpa dom bli bättre på att praktisera rättvisa, kärlek, hjälpsamhet o s v. Och han ska hjälpa dom bli mindre egoistiske, hänsynslöse o s v. Om patientens immunsystem inte blir tillräckligt starkt, lönar det sig inte att göra healing på honom.
I förbindelse med shamansk exorcism är detta extra viktigt.

När en ond ande tränger in i en persons själ, blir det ett sorts hål eller läckage i själen, där den borrade sig in. När shamanen med sina andehjälpare senare tränger in i själen för att ta bort den onda anden, ska de goda andarna in genom hållet och den onda anden ska med ut genom hållet. Efter healingen finns det alltså i regeln ett sorts håll i patientens själ, som måsta hela upp.
Lik kroppen är konstruerat till att hele sina sår, då är själen också konstruerat till att hele sina sår. En läkare kan inte få ett sår i kroppen att växa ihop, det är något koppen själv ska göra, och shamanen kan inte få ett sår i själen att växa ihop, det är något själen själv ska göra. Vist kan man sy såret och behandla det på olika vis, men själva sammanväxningen är något själen själv ska göra.
Shamanen kan hjälpa med att framskynda själens healing process genom att ge sin patient vägledning om hur han kan styrka sin själs andliga immunsystem. Shamanen kan ge sin patient andlig kostvägledning och andlig motions vägledning, så att kan förbättra sin andliga livsstil och därigenom sin själs andliga hälsa.
Om patienten fortsätter leva själsligt ohälsosamt, och hans immunsystem är dåligt, kan det bli så att hålet i själen aldrig växer ordentligt ihop. Patienten kan då få ett permanent läckage i själen där det konstant sipprar kraft ut och tränger andligt smuts in.
Det är alltså viktigt att shamanen arbetar grundligt med den förebyggande delen av behandlingen, och det ska helst göras innan man gör de större shamanska healingarna eller parallellt med. Till de mindre shamanska healingarna är det inte lika viktigt.
Att enskilda patienter sen väljer att inte praktisera de andliga kost och motionsplaner man har avtalad, är en annan sak.

Om en man röker 20 cigaretter om dagen är han shamanskt sett besatt av en nikotin demon. Om han inte kan sluta röka skylls det på att demonen är stakare än honom. Demonen vinner kampen om mannens kropp, och kroppen röker på trots av att mannen inte vill att den gör så.
Om man tar bort nikotindemonen och mannen fortsatt är svag, återvänner nikotindemonen för eller sedan och tvingar kroppen att röka igen. Om återfallet ska undvikas måste mannen bli stakare än demonen. Då kommer han att vinna kampen om kroppen.
Shamanen kan hjälpa mannen sluta röka, men han kan inte förhindra honom att börja röka igen. Om rökaren inte vill börja röka igen måste han göra det som är nödvändigt för att bli stakare än demonen. För att uppnå detta måste han bland annat ändra sin andliga livsstil.
Samma gäller om man vill angripa nikotinberoendet medicinskt eller psykologiskt. Alla kan hjälpa rökaren sluta röka, men ingen kan förhindra honom att börja röka igen. Man kan inte äta en annans kost eller göra en annans motion för honom.
Rökaren måste lära hur man gör – och sedan måste han göra det han har lärt. Man kan inte göra något man inte har lärt. Undervisning är ofta den viktigaste del av behandlingen.
Ibland består återfallet inte i att nikotindemonen återvänner men i att personen blir besatt av en ny demon t x en sockerdemon.
Det är min uppfattning att det bäste sättet att hjälpa en rökare på är att börja med en medicinsk, en psykologisk och en spirituell insats.
Den medicinska insatsen ska hjälpa med de fysiska abstinensbesvär och den behövs bara under kort tid. Den psykologiska insatsen ska hjälpa med att hålla motivationen uppe och hjälpa rökaren handtera de psykiska abstinensbesvär t x irritabilitet osv. Den psykologiska insatsen behövs under längre tid.
Den spirituelle insatsen ska hjälpa med att förhindra återfall och ska fortsätta så länga man önskar undvika återfall. Det kan vara en vilken som helst spirituell insats.

Syftet med den shamanska healingen var ju inte enbart att göra patienten symptomfri, men att få gång på den andliga genomströmningen av livskraft i patientens själ, och alltså lära folk hur de själva kan fortsätta få tillfört kraft, och hålla gång i och förbättra deras andliga livsprocess, så att de kan bli ännu stakare och kraftfulla varje dag.
Man kan lära sig vrida upp för sin andliga kran eller byta ut den med en större; och man kan lära sig borra ut sitt avlopp. Genomströmningen av livskraft blir då stakare. Man kan förbättra sitt livskraft system hela livet. Det är också viktigt att underhålla sina andliga vattenrör så de inte rostar eller tillstoppas med kalk. Det ska också bytas packning i själens andliga kran då och då och vattenlåset ska rensas. Andlighet är ett hantverk som kan läras.
I den shamanska livsfilosofin är syftet med livet inte att vara symptomfri och känna sig komfortabel. Syftet med livet är att utföra praktiska andliga handlingar, och uppleva den tillfredsställelse det ger, och det kräver ett tillflöde av kraft - ju mera desto bättre.

Jag har tidigare förklarat, att shamanskt sett skylls de flesta av folks andliga problem på, att det är trängt en eller annan form av dålig kraft in i personens själ. Jag talar som alltid om själen i andlig och religiös förståelse – inte i psykologisk förståelse.
I gammalmodig shamanism talas det konstant om, att folk har blivit besatt av onda andar. Man ska vara uppmärksam på att folk i andra kulturer ibland har andra sjukdomsbegrep än vi har. Det finns ställen där det att ha otur anses vara en sjukdom. Andra ställen använder man sina sinnen helt annorlunda än vi gör och kommer därför till helt andra konklusioner.
När man väljer att använda sitt sinne på detta shamanska viset, är allting folk. Det finns inte några ting. Och man kan lägga till: det finns ingen-”ting”; och man kan säga: ”ingenting” finns.

*

Övningen går ut på att ta bort en ond ande från en person. För att göra övningen så riskfri som möjligt, är det gott att ha en buffert andehjälpare mellan sin själ och de hjälpandar, som ska utföra det egentliga arbetet – d v s de hjälpandar som ska bekämpa den onda anden som gör illa patienten.
I healingövningen på CD nr 3 gav shamanen andehjälparna besked om, vad de skulle göra, och sen överdrog han healings arbetet till dom; men i denna healing övningen ger shamanen sin buffert andehjälpare besked om, vad det ska göras; varefter buffertanden ger healing andarna besked; varefter de utföra arbetet. Om den onda anden vinner kampen mot hjälpandarna, får den onda anden inte omedelbart direkt tillgång till shamanen. Shamanen kapar banden till buffertanden, som sen får klara sig som bäst han kan. Buffertanden är shamanens livvakt, och det är dens uppgift att beskydda shamanen, och om nödvändigt offrar sitt liv för shamanen. Buffertanden är en samuraj krigare. Därför ska buffertanden också ha de privilegier som hör sig till.
Till denne övning kan du använda ditt totemdjur som buffert andehjälpare, eller du kan uppsöka en livvakt i naturen eller i drömvärlden. Det har du lärt, där du arbetade med CD 1 och 2.

Till denna naturshamanska exorcismövning ska du också använda ett större antal växt andehjälpare, som du ska tillbereda på olika vis.
Du måste använda minst 4 växter, och du ska göra rökelse, extrakt och aska på alla växterna. Till slut har du alltså 12 sorts växt "andemedicin". Det vill säga, du har 12 menige krigarandar och 1 officer under dig.
Till denne healingövning behöver du inte tänka på, precis vad för fackliga kvalifikationer dina andehjälpare har.

Du ska gå ut i naturen och uppsöka först en planta och kommunicera med den. Det har du lärt på CD nr 1. Du kan eventuellt tranceresa till växten och samtala något mera med den. Du kan eventuellt tala med det totemdjur du har i den fysiska världen, och det du har i drömvärlden, och be dom berätta vad de vet om växten och dess egenskaper. Du ska i synnerhet utforska, vilka av växtens krigareegenskapen kommer mest fram, när växten användas som rökelse; och vad för andekraft som kommer mest fram när den användas som extrakt; och vad som kommer fram, när den användas som aska.
Du ska samla en passande mängd av växten och tillvärka de 3 växt healingpreparaten. Du ska torka det du har samlad. När det är torrt ska du smulare det och eventuellt pulverisera det i en blender eller kaffekvarn. Om du t x vill använda tall, kan du använda de torkade barren, men du kan sorterar bort det ved barren sitter på. Du behöver inte pulverisera baren. När du vill använda baren som rökelse, kan du använda en metall skål med handtag och en liten gasbrännare – t x en camping gasbrännare. Du placera skålen på elden och strör några torkade bar i skålen varefter det börjar röka. När du ska göra ett extrakt av tallbarren, kan du lägga några barr i varmt vatten, det vill säga du gör en sorts te. Vätskan kan du antingen stänka på den människa du behandlar, eller du kan använda en flaska med spray och spraya extrakten över personen. Du kan göra aska genom att brinna barren i metallskålen. Barren måste vara helt utbrända, så askan blir så ljus som möjligt. De torkade barren och askan kan hålla sig, men extrakten kan inte. Man får göra nytt extrakt varje gång.
Du ska endast göra ett preparat om dagen. Tala mera med t x asken under dagen och lägg eventuellt märka till vad för drömmar plantans aska skickar åt dig på natten. Kom ihåg att i naturshamanism är allting en person. Tall askan (eller tall askans själ) är alltså en person, du samarbetar med. Tala till askan som till en vilken som helst annan person. Ju mera du kommunicera och samarbetar med syster Tallaska, desto bättre lär ni känna varandra. Nästa dag kan du göra tall extrakten, och använda resten av dagen på att lära känna henne ordentligt, och eventuellt lära känna de drömmar hon sänder åt dig. Drömmar är också folk. Det tar alltså 3 dagar att göra de 3 preparaten på t x tall.
Sedan uppsöker du växt nummer 2 och gör de 3 preparaten över minst 3 dagar på samma vis. Och efter det gör du på den 3: e växten och den 4: e Det tar alltså minst 12 dagar att göra denna shamanska mini apotek.
Det finns andra sätt att göra preparat på. Man kan t x göra essenser, tinkturer och man kan använda växterna färske. Färsk tall är skön att använda som rökelse och som extrakt.
Mycket förenklat kan man säga, att en del erfarenheter visar, att plantkrigarens aska är god till att anfalla den onda andes skugga. En ond ande som förlora sin skugga går under. Andra preparat angriper den onda andes drömmar. En ond ande som förlora sina drömmar eller sina visioner, förlora sin kraft och blir satt ur spelet. Det finns också växt andekrigare som angriper den ondes andes tankar. Vissa växthealare preparat angriper den onda andas känsloliv, så den blir apatisk – den blir förlamat. Det kallas ibland för att ”salta” en person. Här är det talas om att salta en ond ande, som vill skada en människa, men det finns onda shamaner som ”saltar” sina offer (ofta mot betalning), genom att kasta en förbannelse över dem.

Jag vill rekommendera du börjar med växternas mest framstående krigareegenskapen. Senare kommer du att upptäcka, att alla krigarna kan många andra sakar, än det de berättar för dig till en början. Precis som en facklärd snickare också kan vara en god kock, så kan en skuggdödare också vara god till att djupfrysa sina fienders drömmar.

När du ska göra den shamanska exorcismövningen, ska du hitta en person, som vill vara med till övningen. Personen måsta informeras grundligt och måsta höra alla 4 CD skivorna först. Personen får som sagt inte lida av någon psykisk sjukdom t x depression, och han eller hon får inte ha några aktuella känslomässiga problem t x på grund av skilsmässa, dödsfall i släkten, förlust av arbete eller liknande.

Liksom på CD nr 3 ska vi befatta oss med själsförlust, men nu ska vi behandla vår patient för de problem, som har försakats av, att ett stycke själ, som en annan person har förlorat, är trängt in i vår patient. Det är viktigt att förstå, vi inte bekämpar det själsstycket, som någon annan har förlorat. Själsstycket innehåller en ond ande, som håller själsstycket fångad i vår patient, och det är denne onda anden vi vill bekämpa, så själsstycket blir befriat från vår patient. I dagens övning har jag bestämt det ifrågavarande själsstycket innehåller en ond anda som skadar själsstycket, och det är denna onda anden vi vill bekämpa. Vår exorcismövning gör alltså ut på att ta bort den onda anden från själsstycket, som bor i vår patient. Vår patient har alltså två främmande andar i sin själ – den ena inuti den andra.
När vi exorcera den onda anden ur själsstycket exorcera vi den också ur vår patient. Ofta vill själsstycket, som då tillhör en annan person, själv lämna vår patient och hitta väg hem. Om det inte händer kan vi exorcera själsstycket genom att hämta en ledsagare andehjälpare till själsstycket som kan eskortera den hem.
Det finns alltså två olika exorcismstrategier. Man kan bekriga den ande som ska ut ur patienten, eller man kan hjälpa den anden som ska bort.

Alla människor har själsbitar som kommer från andra människor. Många av dessa själsbitar är goda och nyttiga. Vi har förhoppningsvis alla några goda bitar själ från våra föräldrar, skollärare och andra. Tyvärr har vi också något dålig själ, vi har fått från andra människor. Det kan vara tyranniske och egoistiske personer. I regel är det också så, att goda människor också har något ont i sig, så en förälder vi har fått mycket gott från, har vi också fått lite dåligt från. I det fine och vackra stycket av sig själv vår mor har lagt i oss, kan det kanske vara en liten ond egoism ande. Det är helt normalt. Det är också helt normalt, att vi älskar vår mor, men att det finns en eller annan sak med henne som irritera oss. Ofta har vi några av de samma demoner som våra föräldrar. Det är det andra kallar social arv.

Vad för en ond ande vi ska bekämpa idag, överlåter vi till växt andekrigarna och delvis till livvakten. Generalen står för strategin; officeren står för taktiken; och de menige står för den direkt konfrontation med fienden. Shamanen står för strategin; buffertanden står för taktiken; och växt krigerandarna står för den direkta nedkämpningen av demonen. Den motståndare krigarna möter först bekämpar de först osv. Idag ska det enbart bekämpas 1 ond ande, därför väljer plantkrigarna den första de möter, eller den de anser att vara viktigast att bekämpa. Det är alltså inget, du ska lägga dig i.
Du ska övervaka det som försiggår så gott du kan och inget annat. Det är också dig som har ansvaret för att tala med patienten och besluta, om det ska göras själshämtning eller exorcism eller något helt 3:e – och det är du som mobilisera trupperna och sätter processen i rörelse och eventuellt dra troperna tillbaka, om det blir nödvändigt med reträtt. Ju mera tillit du visar dina trupper, desto mera tillit har de till dig. Ju bättre du gör ditt jobb, desto bättre gör de andra deras jobb. En riktig shaman lägger sig mycket sällsynt i själva kampen, men det kan hända.

Sedan finns det andra situationer där shamanen har mycket direkt kontakt med de onda andarna. Shamanen måste bekämpa sina egna demoner och de demoner som försöker besätta honom. Under en exorcism, vill den onda anden försöka attackera shamanen, och om shamanen inte har en buffert ande eller om demonen lyckas ta sig förbi buffertanden, kan shamanen bli nött till att brottas med demonen; men det är inte samma som att shamanen uppsöker demonen och går till angrepp mot den. Det låter han sina trupper göra så länge han själv kan bestämma.

I moderna shamanism har det blivit så att man för det mesta arbetar i etapper. Man behandlar alltså en mindre del av patientens problem i taget. Man delar behandlingen upp i sessioner. I det moderna storstads samhälle, är det ett bra sätt att arbeta shamanskt på. Om man t x gör shamansk exorcism är det alltså vanligt att man träffas med patienten en gång i veckan under några veckor.
Traditionellt gör man långa healing ceremonier. Det gör man fortfarande i natursamhällen i t.ex. Afrika, Sydamerika och många andra ställen. Ett skäl till detta är, att folk kommer från långt håll och inte bara kan komma halvannan timme en gång i veckan. När jag är i Lappland på sommaren, gör jag någon gång en sådan shamansk långnatt healingceremoni som vara från kväll till morron. Den healing övning du ska göra nu är en kort klinisk healing som tar ca 1 timme.

Jag går nu ut ifrån att du har gjort ditt shamanska apotek, och att du har hittat en person du kan göra övningsbehandlingen på. Jag går förstås också ut ifrån att du har lärt dig göra de saker jag har berättat om på CD nr 1, 2 och 3.
Som jag nämnde tidigare, handlar shamanism bland annat om att lära sig använda sitt sinne på många olika sätt och till många olika typer av uppdrag. Det gäller alltså om att installera olika shamanska dataprogram på bio-datorn i huvudet och lära sig använda dom på ett shamanskt vis. I shamanism uppfattar vi allt som levande och besjälat. Alla ting är personer precis som du och jag. Man kan också se på det på det viset; att det att uppfatta allt som personer är ett möjligt sätt att använda sitt sinne på.
Du ska tänka på de 12 växtpreparat du har gjort som personer. Ni är samarbetspartners. De kallas också för hjälpandar. Du ska prata med dem på samma viss du brukar prata med andra personer. Eventuellt kan du ge dem namn och titlar. Till exempel kan du kalla de preparat du har gjort på tall för tant Tallrökelse, kusin Tallvatten och syster Tallaska. Från folksagorna känner du säkert till uttrycken: bror räv, fläder mor osv. Över hela jorden finns det en lång tradition för att uppfatta allt som personer och släktingar.
Syftet med denna övning, så som den förklaras på denna CD, är egentligen inte att bota den person, du skal öva dig på, men att lära dig använda ditt sinne på ett bestämt shamanskt vis. Du ska ha installerat detta shamanska exorcismprogram i ditt sinne, och du ska lära använda programmet i praktiska shamanske arbetssituationer. Ju mer du övar dig, desto bättre blir du på att göra det.

I min shamanism ingår det som sagt en hel del krigareshamanism. I krigareshamanism har personerna mycket starka band till varandra, och dessa band är vävt samman av mod, heder, integritet och lojalitet. Krigareshamanism är en offensiv form av shamanism med en högt men disciplinerat aggressivitets nivå; samma som japansk kampkonst.
En anledning till att krigareshamanism fyller så mycket i min shamanism är att jag också befattar mig med andemanare konst. I värkligheten är jag en andemanare, som också befattar mig med shamanism. Andemanare konst och shamanism är inte helt samma sak. Andemanaren är i hög grad en spirituell krigare, och därför är det viktigt att vara mycket kraftfull.
Andemanaren använder långt det mesta av sin tid på att samla kraft och utveckla krigare egenskaper. Det absolut viktigaste för andemanaren är att bli en oklanderlig krigare - för nu att använda ett välkänt uttryck. Botning av människor som behöver hjälp är också viktig men kommer på andra plats. Man kan inte heller hjälpa folk så mycket om man inte är stark.

*

Du har nu dina 12 växt andehjälpare som är andekrigare, och du håller själv på at bli en andekrigare. Du är i färd med att lära använda ditt sinne på ett krigareshamanskt vis.

Det är med avsikt jag inte har berättat så mycket om vad för symtom folk har när de är besatt. Vissa besättelser är helt tydliga. En person kan som sagt vara besatt av en nikotindemon son talar in i hjärnan på honom och säger: röka, röka, röka. Demonen dominera hans liv i en ådan grad att hans hälsa blir förstört. Ibland kan folk faktiskt känna att det finns en främmad varelse inuti dem.
De flesta besättelser är inte lika allvarliga, och vi bör naturligtvis börja med at försöka bekämpa dom. Det kan t x vara talas om en liten oärlighets demon. Den talar in i hjärnan på en person och säger: "Du behöver inte säga sanningen; en liten vit lögn är väl okej”, o s v. Demonen frestar dig att vara oärlig. Oärlighet kan vara ett symtom på andlig sjukdom. Nästan alla människor i vår kultur har provat att ha en eller annan liten oärlighets demon, men det åar bäst vi gör os av med dem. Det vill förbättra vår andliga hälsa.
Det gör att göra lite i taget.
Man måste vara uppmärksam på att folk som höra röster som talar in i hjärnan på dem kan ha en psykisk sjukdom. Man får aldrig göra shamanism på dessa personer.

*

Man kan dela besättelser upp i 4 kategorier efter hur alvarliga de är. Man kan säga det finns 1:e gradens besättelser, 2:e gradens besättelser, 3:e gradens besättelser och 4:e gradens besättelser.

En 1:e gradens besättelse kan t x vara där det har trängt små irriterande andar in i själen. Det är normalt inte något man behöver behandla – men vist går det at göra så om man vill. Det i regel bättre att lära folk hur de själva kan göra sig av med dem.

En 2:e gradens besättelse kan t x vara där något själ en annan person har förlorat har trängt in i en annan person. Vi återvänder till det i övningen.
Förbannelser och svart magi en person har nerkallat över en annan hör ofta till i denna kategori. Det gäller båda dem som göras med syniskt avsikt och dem folk kommer att göra p g a obetänksamhet och okunskap.

En 3:e gradens besättelse kan t x vara där hela en själ från en person har trängt in i själen på en annan person. Det är för det mesta själen från en avliden person som tränger in, därför den av en eller annan grund inte kan eller vill komma vidare in i döden. Jag kallar ibland en sådan för en blind passagerare.
Vissa begivenheter kan resultera i att en person blir besatt av en demon. Om man t x har varit skuld i en annan människas död kan man få så dåligt samvete att man blir offer för en skulddemon, som gnager i ens själ ibland hela resten av livet.

En 4:e gradens besättelse kan t x vara det vissa folk kallar djävulsk besättelse. I vår egen kultur känner vi till speldjävlar som kan totalförstöra en människas liv.
Vissa 4:e gradens demoner ser groteska ut och liknar faktiskt de djävulväsen man kan se på gamla bildar från medeltiden.

Som sagt är detta en förenklad framställning av sakarna. I praktiken är det något mera komplicerat.
Om något själ från en mindre kraftfull djävulhund tränger in en person, kan man säga det är en 2:e gradens besättelse, och om hela en mindre djävulhund tränger in kan man säga det är en 3:e gradens besättelse.
Om något själ från en mycket stark och giftig djävulhund tränger in i en person bör man kanske behandla det som en 3:e gradens besättelse, och om hela en stark giftig djävulhund tränger in är det kanske bäst man behandlar det som en 4:e gradens besättelse.

Därför dina andesoldater själva ska avgöra vad för skadlig ande de vill bekämpa i denna övning, ska du som sagt inte lägga dig i den sidan av saken idag.
Din övningspatient kan stå upp, sitta eller ligga.
Du mobiliserar nu dina andekrigare. Det vill säga, du lägger dina flaskor och burkar med växtpreparat fram på ett bord eller på golvet, eller var du vill.
Du trummar på din trumma, och bringar dig i en lett shamansk trance.
Då påkallar du din buffert andehjälpare och eventuellt andra andehjälpare du tidigare har samarbetat med t x totemdjur och totemväxter.

Du ska nu tala med dina 12 andekrigare om, vem som bäst kan hjälpa i den ifrågavarande situationen. Du måste välja ut de sex andehjälpare, som tilsynelatende bäst kan hjälpa med att bekämpa den aktuella skadliga anden.
Om du ska använda några av rökelse andarna, brinner du rökelsen i ditt rökelseskar och viftar röken runt omkring patienten. Om du ska använda mer än en sorts rökelse kan du antingen blanda dem och använda dem tillsammans, eller du kan använda dem en i taget.
Om du behöver använda några av extraktandarna gör du te och stänker eller sprayar vätskan över patienten. Om du behöver använda mer än en, kan blanda eller använda en i taget.
Om du ska använda en av askandarna, smör du lite av askan på personen, där askan säger du ska. Du kan eventuellt ta lite mandelolja på fingret.

När du på detta viset har släppt lös alla dina andekrigare i och runt din patient, börjar du trumma igen och stannar i den shamanske trancetillstånden. Du ska bara observera vad de andra gör. En del av tiden kan du inte se vad de meniga håller på med, samma som en general inte alltid kan se va hans soldater gör om de är långt borta. Här får du lita på de efterretningar du får från dina officiera, det vill i detta sammanhang säga din buffert andehjälpare.
Fortsätta trumma i 30-40 minuter och ge andarna god tid till att utföra deras arbete.
Sluta långsamt trumma och be buffertanden att dra de andra andehjälparna tillbaka. Ge din patient tid till att låta healingen sippra in i hans själ. Vänta 5 -10 minuter med att tala till honom.
Till slut - hjälp din patient att få återetablerat en god jordförbindelse.

Om det att hjälpa människor bli befriade från onda andar är något du är intresserad av att fortsätta med, kan du t x läsa om shamaner i natursamhällen runt om i världen. Bland naturfolk är långt det mesta av det arbete, den lokala shamanen gör en eller annan form av exorcism. Vare sig det är i Amazonas, i Afrika eller i Mongoliet, anser de traditionella shamanerna, att de allra flesta av människans problem och sjukdomar skylls på en eller annan sorts onda och skadliga andar.
Ju mer du pratar med dina andehjälpare, desto starkare band knyter ni till varandra, och desto mer kommer de att undervisa dig. I naturshamanism är det i verkligheten naturen som är ens läromästare.
På Grönland heter andemaneren en angakok och en väsentlig del av angakokkens utbildning består i, att han går ensam ut i fjällen under långa perioder med jämna mellanrum. Här bringar han sig i trance på olika sätt, och väntar på att andarna kommer till honom. Han lär känna andarna på både gott och ont, och sen återvänder han till samhället. Det är på detta viset, jag själv har blivit utbildat till andemanare.
I de flesta natursamhällen anses dessa shamanske uppehåll ensam i naturen som obligatoriska delar av den shamanska utbildningen.
Det är naturligtvis också nyttigt att vara lärling till en facklärd människa shaman. Medan man hjälper honom med det shamanske healing och vägledningsarbete han gör, kan han visa en hur han själv kommer i kontakt med andarna; och han kan visa hur han använder det han själv har lärt av sina läromästare. Men ens förmåga att göra naturshamansk exorcism beror i första hand på hur god man har blivit på att vara i den shamanska trancen, där man kan ”se” sina andehjälpare och ”se” de onda andarna.

I shamanism handlar det mycket om att upptäcka sakarna själv – inte minst med sina shamanska ögon. När man har upptäckt en sak kan man börja öva sig i att arbete med den. Efter ett stycke tid upptäcker man en ny sak och kan börja arbete med den o s v.
Shamanism är en upptäcktsfärd men det är viktigt att komma ihåg, att om man inte lägger tid ner på att arbete med det man har upptäckt kommer det inte flera upptäckter. Det är ett av skälen till att en grundläggande princip i naturshamanism är att vara en nyttig människa; därför det är bäste sättet att få praktisk erfarenhet av det nya man har upptäckt.
Om man inte omsätter det man har upptäckt i praxis kommer det inte flera upptäckter. Om man använder det lite då och då, kan man upptäcka lite nytt då och då. Processen blir långsam och trög.
I shamanism går det inte att bara sitta passivt och hopa en mängd kunskap till sig. Det är övelse, övelse och åter övelse som gäller.

Här sluter denna serie på 4 CD skivor om min form av naturshamanism. Kom ihåg de är gjort som undervisningsmaterial man för utlämnad i samband med en nybörjarekurs. Det är som sagt pensum för lågstadiet.
Sedan finns det pensum för mellanstadiet och för högstadiet – och det finns shamanism på universitets nivå. Det har aldrig varit meningen att man ska lära sig sakarna genom att sitta ensam hemma och bara lyssna på CD skivorna.
Som sagt är denna serie CD skivor pensum för nybörjare. I avancerad naturshamanism använder man många andra olika sorters trance än dem som har omtalats på dessa CD. Man använder många olika sorters shamansk andekraft, och man ”ser” med många olika shamanska ögon.

Ibland kan shamaner något de aldrig berättar om.
Prova att föreställa dig att jag har en andehjälpare som kan få mig att gå på vattnet. I så fall skulle jag aldrig berätta det för någon människa, och jag skulle aldrig gå på vattnet om det var någon som kunna se det.
Om jag t x gick över Mälaren mitt i Stockholm skulle mitt liv bli totalförstört. Innan jag nådde över å andra sidan vattnet skulle det stå 20 paparazzi fotografer och 7 TV-reportage vagnar för att ta emot mig. Bilderna skulle nå ut till hele världen på mindre än en time. Dagen efter skulle det stå 1 000 människor utan för min dör, som ville att jag skulle bota dem för allt möjligt. Mitt liv skulle som sagt vara totalförstört - om inte jag vill vara miljardär förstås.
Nej du! Om man är en av dom shamaner som kan något helt speciellt gäller det att inte bli upptäckt.

Som jag säger på den första CD är Cderna de också tänkt som patient eller klientvägledning för folk som överväger att gå till en shaman; som orientering till andra healere; som undervisningsmedel för andra som gör kurser; och som information för folk som bara är nyfikna på vad shamanism är för någon ting.

Och kom ihåg så på, att imorgon säger jag kanske rakt motsatsen till det jag har sagt idag.

Jag hoppas det hen av vägen har varit något du har känt dig inspirerat av.

Tack för den här gången – och se nu till du inte blir besatt av shamanism.upp

*