tilbage
Udvinding af plantekraft

Udvinding af plantekraft

Kursus i naturshamansk sjælehentning og eksorcisme
- herunder fremstilling og anvendelse af plante åndemedicin


28. og 29. april 2018

Grib Skov ved København

Kurset henvender sig til personer, som har gået på en 1 dags workshop i naturshamanisme eller med tilsvarende forudsætninger. Der er lavet 4 undervisnings CD'ere til kurserne. Pensum til 1 dags workshoppen den 25. april er CD nr. 1+2. Pensum til dette kursus er CD nr. 3+4. Du kan læse teksterne til CD'erne på min hjemmeside under Artikler.
Kurserne er en introduktion til de 4 CD'ere. Formålet med CD'erne er, at man kan arbejde videre derhjemme, med det man har lært på kurset. Det er altså CD'erne, som er det egentlige kursus.

Kursets første dag handler om naturshamansk sjælehentning. Vi gennemgår CD nr. 3, og arbejder både med de underliggende principper og med den praktiske sjælshentnings øvelse.

Man kan miste noget sjæl eller en hel sjæl. I mange shamanske traditioner taler man om, at mennesket har flere sjæle. I Altai området i det sydlige Sibirien siger kamerne (kam = lokal shaman), at mennesket har tre sjæle. I Stillehavet er der nogen steder, man taler om at mennesket har 7 sjæle. I den tradition jeg tilhører, taler vi om, at et mennesket helst skal have mindst 4 sjæle, men det kan godt lade sig gøre at have flere. I den moderne vesterlandske verden, anser man, at mennesket har én sjæl. Shamansk set er der ingen modsætning mellem de forskellige opfattelser, men det forklarer jeg under kurset.

Hvis man mangler noget sjæl, kan det føles som om, man ikke er ”helt” sig selv. Man kan føle et tomrum inden i – som et hul i maven. Nogen gange prøver folk at udfylde hullet i maven med mad, eller med nikotin, eller sex m.m. – men lige lidt hjælper det. Inden længe føler man ”savnet” inden i igen. Det kan føles, som om en higen efter et eller andet, man ikke rigtig kan sætte ord på. Trangen fil at føle sig ”hel” og ”komplet” kan trække ens resurser væk fra andre vigtige ting i ens liv. Man kan have svært ved at koncentrer sig – som om man er lidt i trance.
Shamansk sjælshentning går ud på at bringe det sjæl, som mangler, tilbage til den som har mistet det, så hun kan blive mere hel. Mere sig selv. Farverne på livet bliver klarere – man kan trække vejrer friere.

I moderne shamanisme bruger man et én sjæls system. Man taler om at sjælen kan fragmenteres dvs. skilles ad ligesom et puslespil, og at man kan miste et af sjælsfragmenterne, ligesom man kan miste en puslebrik. Man mister kontakten til en del af sig selv. I min tradition bruger vi et fire sjæls system. Vi taler om at man kan miste noget af en af sine sjæle, eller man kan helt miste en af sine sjæle. Det bliver derfor vigtigt at finde ud af, hvad for en af sjælene, der mangler eller mangler noget af. Diagnosticeringen er altså mere kompliceret. Vi bruger både en puslespilsmodel, hvor man sammenligner sjælen med et puslespil, der kan miste en brik; og vi bruger en væskemodel, hvor man sammenligner sjælene med et antal væsker, som befinder sig sammenblandede i en beholder; og vi bruger en luftartmodel, hvor sjælene sammenlignes med forskellige luftarter, som svæver inden i hinanden frit i rummet; og vi bruger en energimodel, hvor sjælene sammenlignes med forskellige former for elektricitet. Man kan tale om endimensional, todimensional, tredimensional og firedimensional shamanistisk healing.

På kurset vil vi arbejde med forskellen på at lave sjælshentning efter én sjæls modellen og efter en flere sjæls model – og om forskellen på at lave sjælshentning ved brug af én dimensional shamanisme og flerdimensional shamanisme.
I moderne endimensional shamanisme, ses den bortkomne sjælsdel som en fysisk udgave af klienten, som hun så ud da hun mistede sjælsstykket. I flerdimensional shamanisme ses ikke kun de mistede sjælsdele, som har fysisk dimension; men også de mistede sjælsdele som har flydende dimension; de mistede sjælsdele som har æterisk dimension; og de sjælsdele som har elektrisk eller magnetisk dimension.

I naturshamanisme anvendes altid plante åndekraft i forbindelse med healingerne. Faktisk er det plante healingånderne, som laver det meste af healingen.
På kurset vil vi arbejde med fremstillingen og anvendelsen af plante åndemedicin. Vi laver røgelse, fusioner, aske m.m. og går på opdagelse i de forskellige planteånders healingkraft.
Når forberedelserne er lavet, udføre alle den sjælshentnings øvelse, som er på CD nr. 3.

*


Kursets anden dag handler om naturshamansk eksorcisme. Vi gennemgår CD nr. 4 og diskuterer principper og praksis. De 3 første CD'ere er i virkeligheden en optakt til denne 4. og sidste CD. I min shamanisme er det, at fjerne onde ånder fra folk, den vigtigste del af healingarbejdet. Det indebære bl.a., at man må lære at arbejde på den krigershamanske måde. Krigershamanisme er noget, som ligger mit hjerte meget nært.

Det er en gennemgående opfattelse i al traditionel shamanisme rundt om på jorden, at mennesket kan blive besat af onde ånder. Hos urbefolkningerne er der bred enighed om, at langt de fleste af menneskets sjælelige vanskeligheder skyldes onde ånder, og at relativt få af menneskets vanskeligheder skyldes mangeltilstande som f.eks. sjælstab.
Når man læser bøger skrevet af etnografer og antropologer om shamaner i forskellige natursamfund, fremgår det klart, at det meste af det arbejde den lokale shaman laver er en eller anden form for uddrivelse af onde ånder – altså eksorcisme.
Shamanen går selvfølgelig også på jagt efter en persons sjæl, når det er det der brug for. Ofte er det en ond ånd som har stjålet sjælen, så i forbindelse med sjælshentning, er det tit nødvendigt at kæmpe mod en eller flere onde ånder.

Kampen mod de onde ånder er den største og vigtigste del af shamanens arbejde.

Der findes forskellige former for besættelser og indtrængninger.
Der kan være tale om, at en afdød persons sjæl er trængt ind i en levende persons sjæl. Man har så en anden person i sig, som laver ravage i ens liv.
Det kan også være, at noget sjæl fra en nulevende person trænger ind i en anden nulevende person. Man har så en del af den anden person i sin sjæl.
Man kan også blive besat af en andens tanker. Der er nogen, som kalder den slags for negative energier.
Man kan også blive udsat for onde ånder i form af sort magi, forbandelser, onde øjne o.l. – dvs. ting som med vilje er blevet påført én af en anden person ofte mod betaling.
Endelig er der de ”dæmoniske” besættelser, som er de alvorligste. Det kan f.eks. være spilledjævle, som gør folk til ludomaner og får folk til at handle destruktivt og selvdestruktivt tit imod deres egen vilje. Som regel medfører denne type besættelser en total nedbrydning af personen psykisk, fysisk, åndeligt, og socialt.

Vi fortsætter arbejdet med at fremstille og anvende plante åndemedicin. Vi udforsker planteåndernes krigeregenskaber og påbegynder opbygningen af en shamansk hær af åndekrigere og allierede, som skal bekæmpe de onde ånder, vi ønsker at befri folk for.

Ved shamansk behandling af besættelser og indtrængninger er det ikke tilstrækkeligt med moderne ”psykoterapeutisk” shamanisme; det er helt nødvendigt med gammeldags ”magisk” shamanisme – men begge dele har deres berettigelse.

Du får udleveret 4 undervisnings CD'ere , så du kan arbejde videre selvstændigt, med det du har lært. Du kan også anvende dem i din egen undervisning.

Kurset er udendørs. Du skal selv have mad med - et krus og 1½ liter vand hver dag. Jeg tager kaffe, te, sukker, gasbrænder og kedel med - og en stor nylon lávvu (telt) så vi kan komme i læ.

Tag praktisk tøj på. Tag en ekstra trøje og evt. regntøj med. Det kan være rart med en pude at sidde på.

*

Sted : Grib Skov på Sjælland
Dato : Lørdag den 28. og søndag den 29. april 2018
Tid : 9.00 til 17.00 begge dage
Pris : 1.500 kr. pr. deltager
Depositum : 500 kr.
Antal deltagere: Max 6

Tilmelding og depositum senest 1. april

Kontakt : John Russell-Møller **
Mobil i Danmark: +4523652909 **
Mobil i Sverige: +46702478046 **
E-mail: jrm@shaman.dkShamansk åndemedicin

Shamansk plantekraft apotekop

*