tillbaka
Kurs i avancerat Själsåtervinning - Soul Retrieval

2 deltagare

19 – 22 juli 2018

Jänkänalusta i vildmarken i Sápmi/Lappland
20 km från Kiruna i Sverige

på svenska/norska/danska och engelska simultant


Människan har mer än en själ. Det tycks vara relativt överensstämmande om detta bland många shamanska traditioner. Däremot kan det finnas olika uppfatningar om hur många sjalar människan har.
I den shamanska tradition jag tillhör, säger vi att en människa helst ska ha 4 själar. Ibland kallar vi dem:
Kroppssjälen
Resasjälen
Destinationssjälen
Herdesjälen

Om något av kroppssjälen fattas, får personen ”fysiskt liknande” symptom. Dem kallar vi ibland ”spirisomatiska” symptom.
Om något av resasjälen (drömsjälen) fattas, kan man ha svårt med at tranceresa (trumresa), minnas sina drömmar, visualisera och ”se” sina livsdrömmar/visioner framför sig.
Om något av destinationssjälen (ödesjälen) fattas, kan man ha svårt med att sin hitta väg i sitt liv – ha svårt med att navigera genom tillvaron.
Om något av hedesjälen fattas, kan man ha svårt med att ”hänga ihop.” Man går lätt i bitar. Hedesjälen ska bl.a. hålla alla själarna ihop.

”Sett” med shamanska ögon ser de fyra själarna mycket olika ut. Kroppssjälen har sin aura, som folk med auraseende kan se. De andra tre själarna ser helt annorlunda ut. Shamanen måsta ha fyra ögon (syn) för att kunna se de olika själarna. I min shamanism har shamanen åtta ögon.

Några själsbitar befinner sig i andevärlden (drömvärlden, den ovanliga verkligheten), och dem kan man bl.a. komma i kontakt med genom att tranceresa till andevärlden och – om allt går bra, föra dem tillbaka till sin klient.
Emellertid är det så, att de flest förlorade själsbitar befinner sig i vår fysiska värld (den vanliga verkligheten), och dem kan man bl.a. komma i kontakt med genom att tranceresa i denna värld – och om allt går bra, föra dem tillbaka till sin klient.

En person kan förlora en bit själ, om hon har varit med om en traumatisk begivenhet t x en chock eller en allvarlig kränkning (övergrepp). Man kan förlora kontakten till en del av sig själv.
Emellertid är det så, att det mesta själsförluster skylls på de kränkningar vi själva har begått mot andra t x genom mobbning, egoism, svik, kärlekslösa handlingar osv.

Moderna själsåtervinning är baserat på fragmenteringsshamanism. Det vill säga, själen uppfattas som en kopp det kan förlora ett öra, eller ett pussel som kan förlora en pusselbit.
I den tradition jag tillhör, uppfattar vi också själen som en vätska, en gas, och en form av elektricitet eller magnetism. Det vill säga, vi arbetar med själen i fyra olika aspekter.

Bieffekter och komplikationer:

Fel själsbit
Kontaminerat själsbit
Själsbit avstötning
Healingresistens
Ofrivillig själsflykt
Spirituell infektion
Brist på eftervård; härunder förebyggande mot ny själsförlust (profylax shamanism)
Andra förlust t x: Drömförlust och skuggförlust
- med mera

På kursen kommer vi att arbete med olika typer av shamansk själsåtervinning; och vi kommer att befatta oss med de komplikationer och oönskade bieffekter som kan uppstå.

Kroppen är konstruerat för att reparera sig själv, och själen är också konstruerat för att heale sig själv. Om själen inte repar sig själv är det fel på själens självreparations system. Om man botar själens själsreparationssystem, kommer själen att börja hela sig själv. Det vill säga, förlorade själsbitar vill återvände själv, helt naturligt.

Kursen hänvänder sig till personer som jobbar delvis eller helt med själsåtervinning på en professionell nivå.

Kursen försiggår mitt i Lapplands storslagne vildmarksnatur med utsikt över de vackra snöklädda fjällen; och vi ska ut och samla växter till shamansk ”andemedicin,” elda och dricka kokkaffe.

Plats: Sápmi/Lappland 20 km från Kiruna i Sverige
Datum: 19 – 22 juli 2018
Pris: 3 800 svenska kr – eller 3 000 DKK – 3 800 NOK – 400 €
Anmälansavgift: 700 kr – 100 €
Rest betalning: 1 april 2018
Deltagare: 2
Kontakt: John Russell-Møller *
E-mail: jrm@shaman.dkop