tillbaka
Utvinning af plantekraft

Utvinning af växtkraft

Kurs i naturshamansk själshämtning och exorcism
- inklusive tillverkning och användning av växt andemedicin


29 - 30 april 2017 i Grib Skov nära KöpenhamnKursen hänvänder sig till personer som har gått en 1 dag workshop i naturshamanism eller med motsvarande förutsättningar. Det har gjorts 4 undervisnings CD-skivor till kurserna. Pensum för 1 dags workshopen den 25:e april är CD nr 1+2. Pensum för denna kurs är CD nr 3+4. Du kan läsa texterna till CD-skivorna på min hemsida under Artiklar. Kurserna är en introduktion till de 4 CD-skivorna. Syftet med CDerna är att du kan fortsätta att arbeta hemma med vad du lärt dig på kursen. Det är alltså CDerna, som är den egentliga kursen.

Kursens första dag handlar om naturshamansk själshämtning. Vi genomgår CD nr 3 och arbetar både med de bakomliggande principerna och den praktiska själshämtnings övning.

Man kan förlora något själ eller en hel själ. I många shamanske traditioner talar om att människan har flera själar. I Altai området i södra Sibirien säger kamerna (kam = lokal shaman) att människan har tre själar. I Stilla Oceanen finns det ställen där de talar om att människan har sju själar. I den tradition jag tillhör talar vi om, att en man helst ska ha minst 4 själar, men det är möjligt att ha flera. I den moderna västerländska världen anser man, att människan har en själ. Shamansk sett finns det ingen motsättning mellan de olika uppfattelserna, men det kommer jag att förklarar under kursen.

Om man saknar något själ, kan det kännas som om man inte är "helt" sig själv. Man kan känna ett tomrum - som ett hål i magen. Ibland försöker folk fylla hålet i magen med mat, eller med nikotin eller sex m.m. - men det hjälper inget. Snart känns "saknandet" inuti igen. Det kan kännas som ett sug efter något man kan inte riktigt kan sätta ord på. Längtandet efter att känna sig "hel" och "komplett" kan dra en människas resurser bort från andra viktiga saker i hennes liv. Man kan ha svårt med att koncentrera sig - som om man är lite i trance.
Shamansk själshämtning går ut på att bringa det själ som saknas tillbaka till den som har förlorat det, så att hon kan bli mera hel. Mer sig själv. Färgerna på livet blir klarare - man kan andas friare.

I modern shamanism använder man ett 1 själs system. Man talar om att själen kan bli fragmenterad d v s skiljas åt som ett pussel, och att man kan förlora ett av själs fragmenten, på samma vis som man kan förlora en pusselbit. Man förlorar kontakten med en del av sig själv. I min tradition använder vi ett fyra själs system. Vi talar om att man kan förlora något av en av sina själar, eller att man helt kan förlorar en av sina själar. Det blir därför viktigt att ta reda på vad för en av själarna som saknas eller som det saknas något av. Diagnosen är alltså mer komplicerad. Vi använder både ett pussel modell, där man jämför själen med ett pussel som kan förlora en bit; och vi använder en vätska modell där vi jämför själen med ett antal vätskor som är sammanblandade i en behållare; och vi använder en luftart modell där själen jämförs med olika gaser, som flyter fritt i varandra i rymden; och vi använder en energi modell där själen jämförs med olika former av elektricitet. Man kan talas om endimensionell, tvådimensionell, tredimensionell och fyrdimensionell shamansk healing.

På denna kurs kommer vi att arbeta med skillnaden mellan att göra själshämtning efter en själs modellen och efter en flersjäls modell - och skillnaden på att göra själshämtning med endimensionell och flerdimensionell shamanism.
I moderna endimensionell shamanism syns den förlorade själsdelen som en fysisk utgåva av klienten, som hon såg ut när hon förlorade själsdelen. I flerdimensionell shamanism ses inte enbart de förlorade själsdelarna som har fysisk dimension, utan också förlorade själsdelar som har vätska dimension, de förlorade själsdelar som har eterisk dimension, och de delar av själen som har elektrisk eller magnetisk dimension.

I naturshamanism används alltid planta andekraft i förbindelse med healingarna. Faktiskt är det planta healingandarna som gör det mesta av healingen. På kursen kommer vi att arbeta med tillvärken och användning av planta andemedicin. Vi gör rökelse, fusioner, aska m.m. och går på upptäcktsfärd i de olika växtandarnas healing kraft.

När förberedelserna är gjorda, utföra alla den själshämtningsövningen, som är på CD nr 3

*

Den andra kursdagen handlar om naturshamansk exorcism. Vi genomgår CD nr 4 och diskutera principer och praxis. De första 3 cd-skivor är i verkligheten en upptakt till denna 4:e och sista CD. I min shamanism är det, att ta bort onda andar från människor, den viktigaste delen av healingarbetet.
Detta innebär bland annat att man måste lära sig att arbeta på det krigareshamanske sättet. Krigareshamanism är något som ligger mitt hjärta mycket nära.

Det är en genomgående uppfattning i al traditionell shamanism runt om på jorden, att människan kan bli besatt av onda andar. Bland urbefolkningar är det en bred enighet om, att de allra flesta av människans själsliga svårigheter skylls på onda andar, och att relativt få av människans svårigheter skylls på bristillstånd t x själsförlust.
När man läser böcker skrivna av etnografer och antropologer om shamaner i olika natursamhällen, är det uppenbart att det mesta av arbetet den lokala shamanen gör är en eller annan form av utdrivning av onda andar - alltså exorcism.

Shamanen går självklart också på jakt efter en persons själ när det behövs. Ofta är det en ond ande som har stulit själen, så i förbindelse med själsåtervinning, är det ofta nödvändigt att bekämpa en eller flera onda andar.

Kampen mot de onda andarna är den största och viktigaste delen av shamanens arbete.

Det finns olika typer av besättelser och intrång.
Det kan vara talas om, att en avliden persons själ har trängt in i en levande persons själ. Den nulevande personen har då en annan person i sig, som stillar till besvär i hennes liv.
Det kan också hända, att något själ från en nulevande person tränger in i en annan nulevande person. Man har då en del av den andra personen i sin själ.
Man kan också bli besatt av en annans tankar. Det finns de som kallar den sorts för negativa energier.
Man kan också utsättas för onda andar i form av svart magi, förbannelser, onda ögat o l – d v s saker som med avsikt har blivet påfört en, av en annan människa ofta mot betalning. Slutligen finns det de "demoniska" besättelser som är de mest allvarliga. Det kan t x vara en speldjävel, som gör folk till ludomaner och får en människa att agera destruktivt och självdestruktivt ofta mot sin egen vilja. I regeln leder denna typ av besättelse till en total nerbrytning av personen båda psykiskt, fysiskt, andligt och socialt.

Vi fortsätter arbetet med att tillvärka och använda växt andemedicin. Vi utforskar växt andarnas krigareegenskaper och börja bygga en shamansk här av andekrigare och allierade, som ska bekämpa de onda andar, vi vill befria människor ifrån.

I shamansk behandling av besättelser och intrång räcker det inte med moderna "psykoterapeutisk" shamanism; det är alldeles nödvändigt med gammaldags "magisk" shamanism - men båda delarna har sin berättigelse.

Kursen är utomhus. Du skal själv ha mat med – en mug och 1½ l vatten til varje dag. Jag tager med kaffe, te och sokker – och en gasbrindare med kaffepanne och en stor lávvu.

Ta praktiska kläder på dig. Ta med en extra tröja och regnkläder. Det kan vara gott med en kudde at sitta på.Plats: Grib Skov i Nordsjälland nära Köpenhamn
Datum: 29 och 30 april 2017
Tid: 9:00 till 17:00 båda dagarna
Pris: 1 500 danska kronor per. deltagare
(om du bor i Sverige 1 500 svenska kr)
Antal deltagare: Max. 6 personer
Anmälan och deposition 500 kr senast 1:e april

Kontaktperson: John Russell-Møller
Dansk mobil: +4523652909
Svensk mobil: +46702478046
E-post: jrm@shaman.dkShamansk växtmedicin

Shamansk växtkraft apotekupp

*