tillbaka
Shamansk Healing – vad går det ut på?

© John Russell -Møller 2009Shamansk healing går ut på att skapa och upprätthålla en naturlig harmoni och balans i människan.


Det är naturligt - att vara en kraftfull och själfull person andligt, psykiskt, mentalt och fysiskt

Det är naturligt - att känna sig hel och komplett

Detta är naturligt - att vara klar i huvudet och känna sig lett i kroppen

Det är naturligt - att ha en god kärleksförmåga och god rättvisaförmåga

Det är naturligt - att ha stark integritet och starka gränser

Det är naturligt - att sova bra, äta hälsosamt och röra på sig

Det är naturligt - att ha bra kontakt med sitt samvete, sin inre andliga röst

Det är naturligt - att fungerar bra bland andra människor och må bra i sitt eget sällskap när man är ensam

Det är naturligt - att ha humor och skratta och leka

Det är naturligt - att vara ansvarig

Det är naturligt - att känna sig hemma i sin kropp och sitt liv här på jorden

Det är naturligt - att anse allt i världen att vara levande, besjälat och heligt


Shamansk healing går ut på att hjälpa människor att bli bättre på att leva mera i överensstämmelse med sin egen sanna natur, andras natur och hela naturen - och att leva mindre i oöverensstämmelse med sin egen natur, andra, naturen och hela Naturen.

Shamaner gör olika healingceremonier (behandlingar) som syftar till att hjälpa människor att uppnå de saker som nämns ovan.


*

Precis som kroppen kan drabbas av infektioner, bristsjukdomar och fysiska skador - så kan själen drabbas av intrång, brister och skador.

När shamanen talar med andarna på en person eller grupp av personers vägnar (clairvoyance), är det på sätt och vis också talas om healing - healing av människors brist på information, brist på inspiration, brist på hopp mm.

När det gäller shamanens samtal med andarna, är du som klient passiv åskådare till det som försiggår; och när det gäller healing av intrång, brister och skador på själen, måste du vara aktiv deltagare i din egen healingprocess.

Vid andesamtalet träffas man som oftast bara med shamanen en gång. Healing är vanligtvis förlopp där du träffas med shamanen flera gånger t.ex. en gång i veckan under 4 till 8 veckor.


*

När shamanen arbetar bringar han eller hon sig i trance och tar kontakt till andarna. Shamanen använder ibland en trumma eller skallra för att hjälpa honom komma in i trance. Det kan även vara han sjunger eller dansar sig i trans. Det finns många sätt att göra det.
När shamanen har kommit i kontakt med andarna, talar han med dem och ber dem om hjälp med att utföra healingen. Det är andarna som gör det mesta av healing arbetet. Därför är det viktigt för shamanen att ha många andehjälpare.

I trance tillståndet flyger shamanen in i menniskor och gå på upptäcktsfärd där. Han flyger iväg till de dödas världen och talar med fömödra och förfäder och ber dem om visdom och magisk kraft att använda för healingen.
Shaman tranceresar till förtiden och framtiden och alla världens avkrokar.
Shamanen talar med växterna, och får veta hur de kan hjälpa - varpå han gör det växt "andemedicin" som behövs.
Ibland talar shaman högt under trancen och berättar om hur han flyger, vem han möter och vad som händer under healingens förlopp.
Ibland måste klienten också vara i trance. Om det behövs, lära shaman klienten hur man gör.

Den shamanske healingen går dels ut på att ta bort onda andar, förbannelser, besättelser och andra negativa krafter - dels att skaffa fram det folk fattas t.ex. totemdjur, förlorade själsdelar och annat som saknas för att kunna leva i enlighet med sin sanna natur - och leve naturligt. Fri och stark!

I vår kultur tar en shamansk trancehealing normalt 1 til 2 timmar.upp