Artiklar


Olika sorts shamanism i Danmark
Publicerat i Prana nr. 5 - 2013
Link till Prana

Evil spirits are a fact of life
Publicerat på Shaman Portal 2012

"De flesta av människans problem skylls på övertänkande "!
Goethe
upp

*