tillbaka

söker visionen

"Det är upp till dig att avgöra vem du verkligen är"!
Utesitning – Vision QuestFrån tidernas morgon har människor satt sig ute i naturen i syfte att få en uppenbarelse. Under kortare eller längre tid har de suttit i öknar, på berg, i skogar eller i vildmarken, i syfte att få en andlig upplevelse.
Ofta sätter sig en människa i naturen i syfte att få en kallelse – "hur kan jag bäst tjäna mitt folk"? Det att vara till gagn för sina medmänniskor och medvarelser utgör fundamenten i den shamanske tankegång och livsstil.

Vi och våra anor har bott här i Skandinavien i över 10 000 år. Våra anors anor kom vandrande hit över mark, över fjäll, över älv, från ett fjärrant ställe långt borta, och deras historia går mer än 40 000 år tillbaka. Vi har alla en rot i vårt rutnät som går tillbaka till den tiden. Under alla dessa år levde våra förmödrar och förfäder en tillvaro baserad på naturreligion och shaman konst – det blir vi flera och flera som gör igen.

Det är viktigt att ha riktning i sitt liv. Ha en klar upplevelse av att det finns ett syfte med mig och mitt liv. Det är värt att lägga lite tid ner på. Det har sagts, att en man som inte har en sak han är villig att dö för - har inget att leva för.

En utesittning med mig försiggår i vildmarken i Sápmi (Lappland) och tar typiskt 5 till 6 dagar inklusive inledning och reflektion – med ett helt eller ett par dygns utesittning på ett fjäll, i skogen, bredvid en sjö eller en bäck. Om du har provat det före, kan du kanske sitta ute i länge tid. Utesittning hos mig ska avtalas tre månader i förväg, och det finns en förberedelse tid på 4 till 8 veckor.
Syftet er egentligen inte att få en dramatisk förändring i sin tillvaro, även om det händer för några enskilda. Syftet är att bli bättre på att vara den man är och leva det livet man lever. En utesittning kan vara mycket självkonfronterande. Vi kommer att möte os själva. Vi gör upp med vår förtid och ser in i vår framtid.
Det kan ibland vara ett stort arbete att realisera sin vision. Om man inte är villig att realisera sin vision, är det bättre att inte få en.

Jag gör enbart utesittningar en till en – en klient och en shaman.
Jag gör enbart spirituelle utesittningar – inte terapeutiska utesittningar.

Till folk som praktiserar shamanism kan man säga, att utesittning på ett sätt är en sorts shaman resa men av andra dimensioner. Den skapar ett bra perspektiv till, och god ram runt, vårt dagliga shamanske liv och praxis.

Vi känner vår väg. Vi vet vad vi vill. Det hela blir mera meningsfylld och tillfredsställande. Vi blir gladare och känner oss mer levande. Vi andas. Vi dansar. Vi svävar. Vi lever. Vi är här ännu!

John Russell-Møller *
E-mail jrm@shaman.dk


"De bästa magiska ord är dem som kommer till en, när man är ensam ute bland fjällen"!
Knud Rasmussen.op

*