Snö ugglaShamanShamanen skapar och underhåller harmoni och balans i livet genom att göra shamanistisk healing, rådgivning, ritualer och ceremonier i samarbete med andarna. Han ger sin själ vingar så den kan flyga bort till fjärran platser, andra världar och in i själen på andra människor, där shamanen kan möte deras drömmar, skuggor och öde. Han ger andlig vägledning till sitt folk och lär dem leva i överensstämmelse med naturen – inte minst deras egen natur. Han skapar kontakt mellan människorna och andarna till exempel totemdjur och förfäder och förmödrar. Han healer folks andliga sjukdomar härunder ”spirisomatiska” och ”spiripsykiska” sjukdomar, och han uppsöker själ en person har förlorat och tar den tillbaka till personen – allt så den enskilda kan få bättre tillgång till andlig kraft och styrka. Det är viktigt att vara en kraftfull person. Jo mera kraft man har, jo mera nytta kan man göra för sig själv, sin familj och sitt folk. Att vara en nyttig människa är ett grundläggande princip i den shamanske spiritualiteten. Shamanen lära folk själva kontakta andarna och samarbete med dem.

Shamanen bringar sig i trance och öppnar sina många ögon, så han kan ”se” vad som försiggår i världens mest fjärran avkrokar. Han berättar gamla sagor och skapar nya myter. Shamanen tolkar omen i naturen och kastar sina rentänder, eller vad han annans kastar, och berättar vilka meddelanden de har.

Shamanen hjälper folk att se deras demoner, och hjälper dem att få kraft till att besegra dem. Det är inte enbart de skadliga energierna det ska tas bort – det är också de onda andarna som gör den dåliga energin som måste övervindas. Samman med sin här av ande allierade provocera han de onda andarna och bekrigar dem. Shamanen hjälper folk att bli befriade från förbannelser och besvärjelser som har nerkastats över dem. Shamanen är en listig strateg och en fruktansvärd fiende. Shamanen liter inte på en krigare utan ärr, och en riktig shaman har själv många ärr på båda kropp och själ – dem är han stolt över.

Rosenfod


Shamanen tar folk på utesittning (vision quest) i naturen, så de kan söka deras vision och mission i livet. De sitter på fjäll, i skogar, vid vattnet och på öppna slätter för att få en andlig upplevelse. Han ger nytt liv till de levande – och till de döda. Shamanen förestår mannens och kvinnans pakt med varandra, barnens ankomst till jordelivet och initiering till vuxenlivet – och de dödas bortgång till nästa värld. Shamanen talar med djuren, växterna, stjärnorna och andarna – oavsett om de hör hemma ibland oss eller i en värld hinsides våran. Han rådfrågar med de döda och de ofödda – med det förflutna och med framtiden.

Shamanen samlar växter i naturen som han talar med och använder till ”medicin”, som han behandlar folks andliga sjukdomar med. Han går på upptäcktsfärd i växternas känslokraft, tankekraft, drömkraft och skuggkraft. Med trumma, skallra, sten och fjäder healar han folk och sjunger och dansar ny visdom in i deras själ.

Som naturreligions präst hjälper shamanen folk att se alt i naturen som levande och heligt. Han lär folk hur de kan leva livet i gemenskap med andarna – härunder förmödrar, förfäder, totemdjur, naturens andar och drömväldens andar – till allas gemensamme bästa. Andarna förmedlar kraft, healing, visdom och inspiration till den som samarbetar med dem. ”Folk gör det de 'tror på' löner sig best”! Därför är det mycket viktigt vad vi 'tror på'. Naturreligion är en ortopraktisk religion, det är inte talas om tillbedjelse av en eller anden gud.
Man ska äga sin egen själ och låta andra göra samma.

Naturshamanen är andemanare, medicinman, healer och naturreligions präst.


Ceremoni

Naturreligions ceremoni för två unga samekvinnor i Sápmi (Lappland).


*


Under en vision i oktober 1989 kom John Russell-Møller (född 1946) i lära som shaman hos två andeshamaner, som har varit hans mentorer sedan dess. Efter sju års utbildning med fysiska lärare och ande lärare bad hans mentorer honom om att göra ett shamanskt sommarläger på ett fjäll i vildmarken i Lappland - 200 km norr om polcirkeln. John gjorde en pakt med andarna om att göra detta tre månader varje sommar i tio år - och drev lägret från 1996 till 2005. Under dessa tio år fungerade lägret som shamansk praxis, "sjukhus" och undervisnings cirkel. John var ensam det mesta av tiden. Under dessa tio år, blev John undervisat i andemanare konst av naturen. Hans lärare var korparna, örnarna, mössen, myggorna, spindlarna, lodjuren, vindarna, snön, solen, smörblommorna, enbuskarna, molnen, stjärnorna, norrskenen, avlidna människor och djur - och många, många andra grannar. Det är på bakgrund av denna upplevelse John kallar sig naturshaman, och det han gör för naturshamanism. Varje sommar hade ett nytt pensum, och de följande 9 månader implementerade John det han hade blivet lärt, i sitt shamanarbete i hans klinik i Köpenhamn. Johns andliga kärleksaffär med den skandinaviska fjällvärlden började 1977. John har en bakgrund som hantverkare. Sedan 1992 har John haft egen shaman praktik i Köpenhamn. På sommaren har han praktik i Lappland i närheten av Kiruna. Johns shamanska verksamhet är non-profit. De pengar som kommer in på aktiviteter folk betalar för, användas på aktiviteter folk inte betalar för.
Meriterupp